Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23. 01. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16. 01. 2022 do neděle 23. 01. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23.01. Zprávy 186 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (77 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (17 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (38 % hlášení) až velmi vlhký (27 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 14mm. na metr čtvereční. Je tu bahnito. Foukal silný vítr '
BŘECLAV: 'Přetrvává velmi příznivé počasí, vláhy je dostatek. Trvalé kultury jsou v dobrém stavu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Sněhové srážky 18 - 20 cm, dešťové kolem 2 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 15 cm nového sněhu, z důvodů souvislé 10-15 cm vysoké sněhové pokrývky nelze zhodnotit stav porostů ani krajiny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'chumelení,mráz -6°C, ve čtvrtek 20.1. okolo 1 hod. sněhová bouře,kdy hřmělo a byla úplně bílá tma,v neděli obleva,k večeru namrzání silnice'
CHRUDIM: 'Každodenní srážky do 1 mm v různých formách, kdy voda střídá sníh, noční mrazíky střídá denní oteplení. Průběh ledna však hodnotíme spíše jako sušší, úhrny srážek jsou nízké.'
JESENÍK: 'Přibylo asi 20 cm sněhu.'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 6 mm vody + 5 cm sněhu'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 7 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 16 mm srážek ve sněhu.'
KOLÍN: 'Sníh i deště se vsakují a udržují půdu stále mokrou. Půda vůbec nepromrzá.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 5 mm srážek.'
LOUNY: '1.2mm teplota v noci kolem 0 a ve dne až 6 stupnů'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden celkově nasněžilo a namrholilo 11,4 mm srážek, které se postupně vsakují a dále zlepšují půdní vlhkost i v hlubších vrstvách.'
NOVÝ JIČÍN: 'I když se zpožděním, zima předci jen dorazila. Konečně máme delší zimní počasí s větší sněhovou vrstvou. Severní prodění se u nás opřelo do hor a teploty klesly významně pod nulu a přineslo i významnější sněhové srážky. Celková vrstva je cca 13 cm, ve vodě je to téměř 15 mm. Severní prodění není tak silné, jak bývá jižní, takže tento stav má všechny pozitiva. Kéž by daný stav vydržel aspoň co nejdéle.'
OPAVA: 'spadlo 7mm, příz.teploty až -8,5°C, max.teploty do 5;C, silný vítr, '
OPAVA: 'Žádné změny od minulého měsíce. Cukrovka nám dopadla rekordně, přepočtený výnos na 16 % cukernatosti nám vyšel 90,7 t. Jsme za to moc rádi. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 3. týdnu byly 3 srážkové dny s úhrnem 6,7 mm. V neděli ráno lehký přímrazek, půda vlhká až mokrá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden v dešťových a sněhových přeháňkách dohromady 2,5 mm srážek.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky jsou v současnosti velmi slabé, v povrchové vrstvě půdy ubývá voda. Půda není zamrzlá ani pokrytá sněhem. Množství srážek za období od 16. do 22.. 1. 2022 na lokalitě 5,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Na zimu nás teď potkal srážkově významnější týden, ve kterém spadlo 5,5 mm srážek, někdy sněhových, ale zejména koncem týdne převážně dešťových. Půda byla po chladnějších dnech zmrzlá a rozmrzala jen mírně na povrchu a zejména tam kde nebyla přes den ve stínu. na povrchu se tedy tvořily koncem týdne. Půda díky zamrznuté vrstvě tuto vodu neabsorbovala a ostala na povrchu v podobě louží. Zimní počasí to moc není, všude je blátivo.'
PRACHATICE: 'Chladnější týden, noc -1°C až -7°C, den 0°C až 3°C. Sněhové přeháňky 5cm a 3cm. Na víkend trochu oteplení, ráno 2°C den 3°C. Částečné odtání sněhu, nesouvislá pokrývka, povrch půdy stále zamrzlý.'
PŘEROV: 'Situace beze změny oproti minulému týdnu. Sníh připadává a odtává. Vše se pěkně vsakuje do země.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,5 mm. Půda ve vrchní vrstvě vlhká. Ve výhledu stále není výrazné zimní počasí.'
ROKYCANY: 'Uplynulý týden 4,2mm během 3 dní. Leden zatím 22 mm celkem. Řepka: v důsledku suchého průběhu podzimu, kdy byly prakticky dvě větší srážky do řepek (déšť 16.9. 7,7mm a pak až 12.10. 6 mm) bude zaoráno odhadem 56 ha.'
SEMILY: 'V týdnu napadlo cca 30 cm sněhu.'
STRAKONICE: 'Chladnější týden, noc -1°C až -7°C, den 0°C až 3°C. Sněhové přeháňky 5cm a 3cm. Na víkend trochu oteplení, ráno 2°C den 3°C. Částečné odtání sněhu, nesouvislá pokrývka, povrch půdy stále zamrzlý.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 6mm srážek '
SVITAVY: '11 mm srážek, v neděli ráno leželo asi 6 cm sněhu'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 8 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 18 mm (většinou sněhové).'
VYŠKOV: '3 mm za uplynulý týden (sníh)'
ZNOJMO: 'srážky 4 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 5,4 mm srážek.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '17,4 mm srážek formou sněhu, vrstva sněhu 12 cm -nelze hodnotit stav půdy, 1,8 mm výpar z vodní plochy-tento způsoben silným větrem,'

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.