Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 03. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27. 02. 2022 do neděle 06. 03. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06.03. Zprávy 204 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„ spíše sušší bez dopadů“ (44 % hlášen) až stav normální spíše vlhčí (30 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (39 % hlášení) až sušší (34 % hlášení).
V minulém týdnu nebyly zaznamenány žádné větší úhrny srážek. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Vítr v minulých dnech a týdnech napomáhal k vysušování povrchu půdy a silné mrazy stavu půdy nepřidávají. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde nepršelo jenom zanedbatelně sněžilo. Bylo bezvětří.'
BENEŠOV: 'Vymrznutá horní část ornice. Promrzlá půda do cca 30 cm hloubky.'
BLANSKO: 'Výrazně ubylo vody v půdě, zejména povrchové vrstvě, srážky zanedbatelné, výpar velký. Je pozorovatelné výrazné zhoršení u porostů řepek, přestaly přijímat živiny (což dělaly celou dosavadní zimu) a z tohoto důvodu intenzivně fialoví. Vliv na to mají samozřejmě i nízké teploty - momentálně je půda promrzlá cca do 8 cm. (Vlastní zkušenost s rýčem!)'
BRNO-VENKOV: 'Srážky 0 mm, na porosty zatím bez negativního vlivu.'
BRUNTÁL: 'stále žádné srážky...začínáme jarní setí obilovin...čekáme na vodu'
BRUNTÁL: 'Srážky 0'
BŘECLAV: 'Srážky 0 mm, na porosty zatím bez negativního vlivu.'
BŘECLAV: 'Nízké srážky v lednu a únoru a zatím žádné srážky v březnu ovlivňují nedostatek vláhy především do hloubky 20 cm. Situace se začíná jevit jako kritická i když na trvalých kulturách se to vzhledem k zimnímu období zatím neprojevuje. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Poslední srážky 18.2., od 28.2. mrazíky od-5°C do -8°C.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 0.0 mm) '
DĚČÍN: 'V posledním týdnu začalo docházet k prudkému zhoršování vláhové situace. Některá místa jsou vlhčí, ale jsou lokality, kde už je půda na svém cca 1-3 cm povrchu prašná.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Puda byla skoro cely týden zmrzla. Mnozství srážek za minuly tyden bylo 3,5mm '
HAVLÍČKŮV BROD: 'nulové srážky, noční mrazíky kolem minus 5 st. brzdí nástup vegetace. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden nespadla ani kapka, začíná se projevovat mírné sucho, problém s přihnojenými plodinami kdy nedochází k rozpouštění v důsledku sucha.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádný sníh,žádný déšť,mrazíky ráno -6°C,přes den slunečno'
HODONÍN: 'Množství srážek 0 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , srážky za měsíc únor - 36 mm, denní teploty - 6 až 8°C , noční teploty - -3 až - 6°C , na polích probíhá hnojení ozimů ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Bez srážek, teploty vzduch - 7,2 až + 10,1 průměr 0,0 C , půda 1,4 až 4,6 průměr 2,6 C. V průběhu týdne docházelo k pozvolnému ochlazování. Nepříznivé pro ozimy, zvláště pak pro pozdně seté. Nebezpečí vyjarování, pohyb půdy nahoru, dolů - přetrhání kořínků, velké teplotní rozdíly mezi ránem a odpolednem pokud svítí slunce. Půda je v 5 cm zmrzlá, povolí pouze při slunných dnech odpoledne. '
CHOMUTOV: 'horní vrstva 7cm je pouze suchá zemina(prach)'
CHRUDIM: 'V únoru jsme měli celkové srážky 35mm a průměrnou teplotu 4,7°C.'
CHRUDIM: 'Je sucho a mrzne. Minulý týden srážky ve formě sněhových přeháněk do 1 mm úhrnem. Čekáme na déšť'
JIČÍN: 'beze srážek'
JIHLAVA: 'Beze srážek.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Nespadly žádné srážky.'
KLATOVY: 'Od 28.2. do 6.3.2022 - srážky 1,2 mm.'
KOLÍN: 'Suché mrazivé počasí bez deště.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 0 mm'
KROMĚŘÍŽ: 'Přetrvává suché kontinentální počasí, ráno mráz, odpoledne beze srážek nad nulou. Ječmeny a luskoviny máme zasety v polovině února, jen leží v zemi, nic se neděje.'
KUTNÁ HORA: 'za minulý týden pár sněhových vloček jinak nic, přes noc docela mrzne i -9 přes den kolem 5-8 st. mráz výrazně vysouší pozemky, práší se... půda velmi chladná a horní vrstva co roztaje přes den, v noci zase zmrzne nesejeme možná koncem týdne... leden větrný a blátivý, únor beze srážek a velmi větrný, březen vůbec nic, máme našlápnuto na další velmi špatný rok...nálada špatná výhled počasí jako přes kopírák'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek, většina minerálních hnojiv použitých při regeneraci nerozpuštěna.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden nebyly žádné srážky.'
LOUNY: '0 mm zacina byt velke sucho'
MLADÁ BOLESLAV: 'o mm, sucho a zima, '
MLADÁ BOLESLAV: 'Až na krátkou periodu se sněhovými přeháňkami v pátek, při kterých spadl celkem 1 mm srážek, nastalo počasí stabilní s převážně zmenšenou oblačností a s nočními mrazy. Půda zejména na otevřených místech pro sluneční svit i vítr postupně začíná vysychat (v tuhle chvíli výpar za březen je desetinásobný proti zmíněným jediným březnovým srážkám).'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 28. 2. do 6. 3. 2022 = 4 mm '
NÁCHOD: '0 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Krajinu nám pokryl sice pokryl sníh cca 8 cm(4,5 mm vody), asi poslední záchvěv paní zimy, takže půda díky mrazům nevysychá, ale stále špatně je na tom spodní voda. Únor byl srážkově u nás v horách mírně podprůměrný oproti 15-letému průměru, překročil 90%, po lednu s 80%, to není žádná sláva a to už je třetí podprůměrný měsíc a proto i schází voda hlouběji.'
NYMBURK: 'žádné srážky za uplynulé období, blíží se perioda katastrofického sucha, naposledy pršelo v srpnu minulého roku, od září neprší. IX - 10,4 mm, X - 16,8, XI - 30,2, XII - 31,0, I - 22, II. - 17,6 mm, k tomu je třeba přičíst mimořádně dlouhé období silných větrů v lednu a únoru'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky.'
OLOMOUC: '4,5 mm srážek po 1 mm, vliv sucha na ozimou pšenici je problematický, protože pšenice zatím sedí vlivem zimy, řepku ozimou jsme v půlce února přihnojili LADSA 24% N, 12% S v dávce 2,5 q/ha a v zápětí napršelo dvakrát 3,5 mm/7 mm/ pěkně očividně zregenerovala, kejda do pšenice dle mne hadicemi částečně využitá, granule ledků špatné. '
OPAVA: 'Žádné změny oproti minulému týdnu. Ranní mrazíky ještě více vytahují orniční vodu. Zdraví Vís Stuchlík.'
OPAVA: 'Únor 4,1 mm'
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážekv 9 týdnu je 0 mm při průměrné teplotě -1,2°C'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek za 9. týden 0 mm'
PÍSEK: 'srazky zadne'
PÍSEK: 'Poslední srážky 18.2., od 28.2. mrazíky od-5°C do -8°C.'
PLZEŇ-JIH: 'V 9. týdnu jsme zaznamenali pouze 1 srážkový den (sněžení) s úhrnem 0,9 mm srážek. Sníh (max 1,5 cm) hned odpoledne roztál. Všechny dny v 9. týdnu s ranním přízemním mrazem a odpoledními plusovými teplotami. Už je citelný nedostatek vláhy v orniční vrstvě, navíc každodenní zamrzání a rozmrzání povrchové vrstvy půdy může potrhat kořeny ozimů. Po dokončení přihnojování přistoupíme k přivalení (cambridge).'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ani kapka, jen mráz a slunce.Nastalo období sucha!'
PLZEŇ-SEVER: 'V důsledku chladna se zatím neprojevuje žádné sucho, přestože srážky jsou minimální. Půda je na povrchu většinu dne zamrzlá. Množství srážek od 27.2. do 5.3.2022 na lokalitě 0,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'žádné srážky za uplynulé období, blíží se perioda katastrofického sucha, naposledy pršelo v srpnu minulého roku, od září neprší. IX - 10,4 mm, X - 16,8, XI - 30,2, XII - 31,0, I - 22, II. - 17,6 mm, k tomu je třeba přičíst mimořádně dlouhé období silných větrů v lednu a únoru'
PRAHA-ZÁPAD: '0,3 mm srážek za týden v podobě sněhu je dost žalostné. Letos byl leden na 71% a únor jen na 58% měsíčního úhrnu. Takže nám to předjaří nezačíná nějak kloudně.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden opět bez srážek!!'
PŘEROV: 'Situace je v podstatě stejná - nezlepšuje se. Žádné srážky, vítr, slunce a neustálé noční mrazíky přispívají k vysušování polí a krajiny. Drobné toky v krajině jsou na suchu. Pšenice zaseté na jižních svazích neprospívají, příliš nerostou. Začíná se projevovat toto nedobré počasí. Zimní vláha nebyla a zatímní průběh počasí není příliš příznivý.'
PŘÍBRAM: 'noční mrazy, přes den slunce a vítr zvyšují vysušují půdu'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky. Mrazivé a suché počasí znemožňují příjem živin rostlinami, což je patrné pouhým okem. Porosty mění zabarvení a chřadnou. Vzhledem k předpovědi to nevypadá na dobré vyhlídky.'
RAKOVNÍK: '0mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 0,4mm'
SEMILY: 'Za minulý týden napadlo celkem 10 cm sněhu.'
STRAKONICE: 'beze srážek. Díky suššímu povrchu půdy u nás nedochází k obvyklému vytahování rostlin ze země vlivem střídání teplot.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo jen 0,5 mm srážek, takže nic. '
SVITAVY: '1 mm srážek'
TÁBOR: '1 mm srážek, za pluhem se práší.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Týden beze srážek !!!!!!! Ochlazení . Zahájeny jarní práce . Voda v potocích a řekách ubývá . '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo :-( :-( :-( . '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za uplynulý týden srážky 1 mm.'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 2mm srážek.'
VYŠKOV: 'sníh 0,5 mm'
ZNOJMO: 'srážky 1 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1 mm srážek, 4,5 mm výpar z vodní plochy '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.