Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13. 03. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 06. 03. 2022 do neděle 13. 03. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13.03. Zprávy 230 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 13 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 27 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (47 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (39 % hlášení) až mírně vlhký (27 % hlášení).
V minulém týdnu nebyly zaznamenány žádné podstatné úhrny srážek. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. V některých místech rostliny nadále vegetují a nemají sílu se probudit ze zimního klidu. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Vítr v minulých dnech a týdnech napomáhal k vysušování povrchu půdy a silné mrazy stavu půdy nepřidávají. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu nepršelo. Vanul mírný vítr do 3 m/s. Rostliny na poli zatím nerostou '
BLANSKO: 'Žádné srážky a ubývající voda ve svrchních vrstvách půdy. Zatím bez většího vlivu na vegetaci (ozimé plodiny) díky chladnému počasí. '
BRUNTÁL: 'srážky opět 0 mm, v kombinaci s mrazy a větrem se prohlubuje deficit vláhy...nástup jara je opožděn, porosty tak prozatím nedostatek vody nepociťují...v sadech se rapidně zvyšuje počet hlodavců'
BŘECLAV: 'Pro polní plodiny je situace již velmi vážná. U trvalých kultur se zatím nedostatek vláhy neprojevuje. Můžeme konstatovat, že zimní měsíce byly prakticky bez doplnění vláhy.'
ČESKÁ LÍPA: 'Žádné srážky a slunečné větrné počasí celkem rychle způsobilo vyschnutí vrchních vrstev půdy, které byly v lednu a únoru plně nasycené vodou a bahnité...'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Od 18.2., což je 25 dní, nula srážek. Od 28.2. - 16 dní mrazíky, za lesem ve stínu zamrznuto, nelze orat. Celá zima prakticky bez sněhu. Za 40 let v zemědělsví tuhle kombinaci nepamatuji.'
DĚČÍN: 'vlivem sucha došlo k oslabení a následně poškození trav i relativně malým mrazem (v dané lokalitě byla noční teplota v minulém týdnu - 5 až -8 oC srážky 0 mm'
DĚČÍN: 'srážky 0 ml, vítr velmi vysušuje půdu'
DĚČÍN: 'Pokračuje zhoršování situace, místy prašná půda, zpomalení růstu jarních bylin.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo 0 mm. Celý týden mrzlo, sníh je jen na horách. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden opět bez vody, situace se začíná výrazně zhoršovat, ozimé obiloviny a řepka ozimá suchem a mrazem výrazně strádají, v horním profilu půdy i z důvodu mrazu a silných větrů došlo k výraznému úbytku vláhy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné srážky nebyly zaznamenány, oz. plodiny začínají vegetovat, dostatečná půdní vlhkost se zatím udržuje vzlínáním z hlubších vrstev.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'úhrn srážek za minulý týden 1,5 mm'
HODONÍN: 'V daném období beze srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 0 mm , denní teploty 10 až 15°C , noční teploty kolem -4°C , jarní polní práce v plném proudu, příprava půdy, setí jarního ječmene a cukrovky, po více než 14 dnech napršelo 7 mm / v noci z 15. na 16.3. ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Celý březen bez deště, teploty vzduch -6,7 až +13,7 průměr 1,4, půda 1,3 až 3,6 průměr 2,4 C. Přesychání povrchové vrstvy půdy. Probíhá setí jařin. Problém chladné počasí s větrem, chybí srážky!!!'
CHRUDIM: 'Stále přetrvává stejný ráz počasí, jasná obloha, noční mrazíky a odpolední vyšší teploty každý den stále vysušují vrchní vrstvu půdy. Z hlediska plodin to zatím tolik nevadí, ale pokud toto počasí bude pokračovat, výhled není dobrý.'
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, sucho. Slunečné mrazivé počasí bez srážek.'
JIČÍN: 'Srážky 0 mm. Setí - ječmen jarní 2.3.2022 až 6.3.2022 cukrovka od 15.3.2022 Půda hodně proschlá ... může být problém se vzcházením jařin.'
JIČÍN: 'Celkový týdenní úhrn srážek 10,88 mm.'
JIČÍN: 'bez srážek'
JIHLAVA: 'Beze srážek.'
JIHLAVA: 'oproti minulému týdnu razantní úbytek vláhy v profilu 20 cm, celonoční mrazy -6 až -9 stupňů,přes den vítr, vysušil povrch půdy do 5 cm'
JINDŘICHŮV HRADEC: '0 mm'
KLADNO: 'minulý týden napršelo 0,5 mm'
KLATOVY: 'Od 7.3 do 13.3.2022 - srážky 0,8 mm '
KOLÍN: 'březen beze srážek... stále velký mráz a přes den teplo cca 8 st, vítr a sucho, vrchní vrstva to je prach, cca pod 8cm troška vlhkosti.... ozimá pšenice a řepka vyloženě trpí. Extrémně suché jaro trvá, pohled zpět dává velmi chmurné vyhlídky, rok 2021 končil -200mm srážek a jaro v tom pokračuje, sečku za traktorem není vidět, to jsme při setí jařin nezažili, jedním slovem marnost.. déšť jsem nezažil opravdu hodně dlouho, všechno válíme ale jsem skeptický'
KOLÍN: 'noční mrazy "vytahují" vláhu na povrch ta v důsledku neustálého větrného počasí během dvou hodin mizí. Očekáváme velké komplikace se vzcházením jařin. '
KUTNÁ HORA: 'březen beze srážek... stále velký mráz a přes den teplo cca 8 st, vítr a sucho, vrchní vrstva to je prach, cca pod 8cm troška vlhkosti.... ozimá pšenice a řepka vyloženě trpí. Extrémně suché jaro trvá, pohled zpět dává velmi chmurné vyhlídky, rok 2021 končil -200mm srážek a jaro v tom pokračuje, sečku za traktorem není vidět, to jsme při setí jařin nezažili, jedním slovem marnost.. déšť jsem nezažil opravdu hodně dlouho, všechno válíme ale jsem skeptický'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden nebyly žádné srážky.'
LOUNY: 'srážky za poslední týden 0 mm'
MLADÁ BOLESLAV: '0 mm, zima, sucho, vítr,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocené období nebyly žádné srážky. Vlivem nočních mrazíků a denního slunečního svitu spolu s mírným větrem (výpar již přes 20 mm od počátku března) došlo k vysušování povrchové vrstvy půdy, což je mj. projevilo na postupném poklesu vody (až vysycháním) občasných vodotečí a vysychání louží na polích, které tam byly již od pozdního podzimu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 7. 3 do 13. 3. 2022 = 0 mm '
MOST: 'Srážky od začátku měsíce 0 mm.'
NÁCHOD: '0mm'
NOVÝ JIČÍN: '0 mm '
NOVÝ JIČÍN: 'Tento týden sa prodraly na povrch první sněženky a koncem týdne některé vykvetly. Výška lodyhy 2-3 cm a listy podobně, květenství sa kolikrát opírá o zem. Tož to nesu dobré vyhlídky. Pokud ani sněženky nemají sílu vyrůst, jelikož nemajů vody, co ostatní byliny. Spodní voda či prameny nesu taktéž moc vydatné, hladina je opět velmi nízká. Ozimy zvládly zimu dobře. Pastviny su suché a mrazivé počasí ještě brzdí růst trávy. Ale i tak jsme aspoň na "zdravotní" vycházku vyhnali ovce s jehňaty, pást není na čem, ale aspoň su na slnku. Tož jak nezaleje asi neporoste, su pomalu nervozní.'
NYMBURK: 'Nezaznamenali jsme žádné srážky. Sucho začíná '
NYMBURK: 'sucho se výrazně prohlubuje, stále beze srážek'
OLOMOUC: 'bez srážek, větrno'
OLOMOUC: 'Od 23.2. 0,3 mm srážek,velká bída.O víkendu největší mrazy od začátku zimy.'
OPAVA: 'Stále stejné podmínky, ranní mráz a odpolední teplejší podmínky. Vrchní část ornice se vysušuje. '
OPAVA: 'Ani kapka od začátku března.'
OPAVA: 'Beze srážek.'
PELHŘIMOV: 'za 10. týden 0 mm srážek, na povrchu půda suchá, vymrzlá, 3 cm pod povrchem zmrzlá'
PELHŘIMOV: 'celkový úhrn za 10 týden je 0 mm při průměrné teplotě 1,2°C'
PÍSEK: '0 mm'
PLZEŇ-JIH: 'V našich katastrech se prohlubuje sucho. Za 10. týden nespadla ani kapka, všechny dny byly s ranním přízemním mrazem (denní přízemní minima -6,0 až -9,7°C) a odpoledními plusovými teplotami (denní maxima +2,8 až +10,9°C). V hloubce odnožovacího uzlu (do 3-5 cm) docházelo ke každodennímu zamrzání a rozmrzání půdy. Povrch půdy (do cca 3 cm) byl suchý, prašný, v 5-10 cm půda mírně vlhká, drobivá (dopoledne každý den promrzlá), hlouběji vlhká, tvarovatelná a soudržná. Rostliny ozimých obilovin jsou drobné, porosty "sedí", zatím nezačala regenerace, ozimé řepky začínají mizet z pole, mezerovitost z podzimu se zhoršuje. '
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ani kapka. Sucho se nám zvětšuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se v posledních dnech výrazně prohlubuje. Přispívají k tomu noční mrazy a také častý vítr při slunečném počasí. Ozimy i ozimá řepka jsou citelně postiženy suchem a nočními mrazy. Množství srážek za období od 6. do 12.3.2022 na lokalitě 0,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'sucho se výrazně prohlubuje, stále beze srážek'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm, poslední zbytky vláhy z půdy vymrzají při ranních teplotách, které se pohybují od -3 do -7.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Jarní práce na polích v plném proudu, jařiny se sejí. půda je sice velmi suchá, kde je menší pokryv rostlinami objevují se první praskliny v půdě, vlivem mrazu a sucha. Takto brzo na jaře jsem to nezažil. Už téměř tři týdny jsou noční teploty pod nulou, to je nejdelší období za celou zimu. Jinak beze srážek.'
PRAHA-ZÁPAD: 'je sucho, vadnou i cibuloviny, které ještě nevykvetly'
PRACHATICE: 'Začátkem týdne sněžení, 2 cm, do úterka roztál. Noční teploty od -10°C do -5°C, den od 4°C do 8°C. Půda na povrchu zmrzlá, během dne povolí, do 20 cm vlhká. '
PROSTĚJOV: 'opět za uplynulý týden 0 mm srážek, k tomu ranní mrazy od -5 do -12st.C a odpolední teploty přesahující 10st.C , tj. přes 20 st.C rozdíl! K tomu vítr od dopoledních hodin až do večera - výrazně podporuje výpar z půdy a podporuje větrnou erozi ! '
PŘEROV: 'Situace se pomalu zhoršuje. Ve vrchních vrstvách chybí vláha. Na jižních svazích pšenice trpí a ječmeny všeobecně se příliš nevyvíjejí.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadla ani kapka. Sucho se nadále prohlubuje. Ranní mrazy -5 až -10 stupňů porostům také neprospívají a ty hrají všemi barvami. Výhled počasí je stále bez deště, což není vůbec optimistické.'
PŘÍBRAM: 'beze srážek, mráz, jasno, slunečno s mírným větrem = ideální pro další vysušení půdy'
RAKOVNÍK: 'beze srážek'
ROKYCANY: 'srážky 0 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 0,4 mm'
SEMILY: 'Celý týden ani kapka a ani vločka sněhu. Zem je ale stále mokrá z odtávajícího sněhu.'
STRAKONICE: 'Začátkem týdne sněžení, 2 cm, do úterka roztál. Noční teploty od -10°C do -5°C, den od 4°C do 8°C. Půda na povrchu zmrzlá, během dne povolí, do 20 cm vlhká . '
STRAKONICE: '6 týdnů beze srážek'
SVITAVY: 'minulý týden beze srážek, v kombinaci se silným větrem dochází k větrné erozi při zpracování půdy'
TÁBOR: '0 mm ve všech sledovaných katastrech'
TACHOV: 'Za poslední měsíc nenapadla žádná vláha'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : beze srážek Velmi chladné noci . Přes den slunečno . Probíhají jarní práce . Nejdříve na orné půdě , následně na ttp .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu beze srážek. Celkově došlo ke zhoršení všech porostů v důsledku velmi nízkých min. teplot. Výrazně, s potenciálně negativním dopadem pro plodiny, se snížila také zásoba půdní vláhy.'
VSETÍN: 'Srážky - 0 mm'
VYŠKOV: 'žádné srážky za uplynulý týden'
ZLÍN: 'poslední období beze srážek'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden, situace není dobrá....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 8,8 mm výpar z vodní plochy, trvalejší vítr, velmi nízká relativní vlhkost 31 % , doposud 90 - 94 %, rychlé vysychání půdy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.