Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 03. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 03. 2022 do neděle 20. 03. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.03. Zprávy 186 zpravodajů z 60 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 14 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 19 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Šest okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (39 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až mírně vlhký (31 % hlášení).
V minulém týdnu byly zaznamenány srážky, ale nebyly nijak výrazné. Vysoké teploty, silný vítr a mráz vysušuje i nadále povrch půdy. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. V některých místech rostliny nadále vegetují a nemají sílu se probudit ze zimního klidu. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu tady napršelo 8 mm. na metr čtvereční. Bylo mírně větrno '
BENEŠOV: '9mm'
BLANSKO: 'Srážky za sledované období 7 mm. Mírné zlepšení vodního režimu zvláště na těžších půdách s porostem ozimů, půdy lehčí, bez porostu, opět rychle vysychají.'
BRUNTÁL: 'opět velmi sucho...stav porostů se může rychle začít zhoršovat...díky suchu a teplu začíná nástup hrabošů...pokračujeme v setí jarních plodin'
BŘECLAV: 'Napršelo během týdne 5 mm, což prakticky nezlepšilo vláhu. Po 3 dnech nebylo prakticky poznat, že nějaká srážka byla. Do 20 cm je půda velmi proschlá, v hlubší vrstvě vláha je, ale s přibývajícími teplotami bude vláhy ubývat. Zatím se nedostatek vláhy na kulturách neprojevuje. '
ČESKÁ LÍPA: 'Slunečné a větrné počasí vysušuje půdu, vláha je již jen v hlubších vrstvách.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Jařiny jsou zasety již 14 dní a bez vody nevyrostou, pokud do konce měsíce zaprší, bude to ještě celkem v pořádku. Srážky za tyden 0 mm'
DĚČÍN: 'srážky 17. 3. 5 mm, ostatní dny 0 mm'
DĚČÍN: 'srážky 4,1 ml'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo 10,5mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 9 - 10 mm srážek, z důvodu silného větru a slunečného počasí došlo k většímu úbytku vláhy, sucho se začíná prohlubovat a většina polních plodin začíná mít mírné problémy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden 5 mm srážek, noční mráz a suchý vítr přes den vysušují povrchovou vrstvu půdy. 3 týdny beze srážek se projevují nižším stavem vody ve vodotečích meliorační kostry. Vegetace zatím suchem netrpí.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'ráno mrazíky,slunečno,ale větrno.Půda na povrchu výrazně osychá,ale kde není přímo na slunci,tak je ještě zmrzlá.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'minulý týden napršelo 6 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 4,65 mm.'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 5,9 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 7 mm , denní teploty nad 15°C , noční teploty kolem 0°C, celý týden probíhají jarní práce na polích,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '8 mm, teplota vzduch -3,2 až 16,1 průměr 6,2 půda 1,5 až 6,3 průměr 4,2 C. Pozvolné oteplování, větrno, nedostatečné srážky, vrchních 5 cm půdy přeschlé, vysoká prašnost při přípravě půdy'
CHRUDIM: 'Srážky ve středu ve výši 8-9 mm zásadní zlepšení nepřinesly. Stále trvá slunečné a větrné počasí s velkými rozdíly mezi nočními a denními teplotami. To vše stále přispívá k vysušování zejména svrchní vrstvy půdy, zatím stále snad bez negativních dopadů. '
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo jednorázově 10 mm srážek, o víkendu opět silný mrazivý vítr.'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 9 mm srážek'
KLADNO: 'úhrn srážek za uplynulý týden 7 mm'
KLATOVY: 'Od 14.3. do 20.3.2022 - srážky 5,6 mm.'
KOLÍN: 'Sucho pokračuje, 5mm z minulého týdne neni vůbec znát, stále noční teploty pod nulou a přes den kolem 8-10 stupni na polích sahara, někde extrémní skraloup, pozdě sete pšenice doslova mizí z pole, stejně i řepky...bude to extrémně složitý rok '
KOLÍN: 'V úterý spadlo 6 mm vody, nicméně silný každodenní mráz, vítr a slunečné počasí výrazně vysušuje povrch půdy.'
KROMĚŘÍŽ: 'Minulý týden po dlouhé době pršelo, spadly 4 mm. Dva dny byl povrch ovlhčený, pak oschl. Každý den ráno mrzne a přes den fouká vítr a je polojasno nebo jasno, půda se neustále vysušuje. Množí se opět hraboši, museli jsme aplikovat Stutox do nor, hlavně v porostech řepky ozimé, někde i v ozimé pšenici.'
KUTNÁ HORA: 'Na lehkých půdách minimální vlhkost ve vrchní vrstvě, na těžších o něco lepší. Pokud nezaprší, mohou nastat problémy se vzcházením jarních osevů a zasychání ozimů především na písčitých půdách.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 4-6 mm srážek, předminulý týden nic. Problém bude s využitelností N hnojení a nerovnoměrným vzcházením jařin.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden bylo množství srážek 4 mm.'
LOUNY: '7.8mm teplota ráno mráz až 4 stupně odpoledne kolem 10 stupnů'
LOUNY: 'srážky za poslední týden 7 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo zaráz 9,6 mm, které krátkodobě zlepšily povrchovou vlhkost půdy, nicméně další slunečné a větrné dny povrch půdy opět vysušily. V hlubších vrstvách půdy pokračuje pozvolný pokles vlhkosti. Vzhledem k nočním mrazíkům se příroda probouzí jen velmi pozvolna a spotřeba vody je tak dána především výparem z půdy, který za březen dosáhl více než trojnásobku hodnoty skutečných srážek (33 mm / 10,6 mm).'
MLADÁ BOLESLAV: ' Minulý týden šestnáctého konečně déšť. Spadlo nám zde do rána 9 mm. První déšť od 24.2. Srážky napomohly rozpuštění aplikovaných hnojiv a pozastavily začínající sucho. '
NOVÝ JIČÍN: 'Díky mrakům, které se opřely o hory, nám tu spadlo něco málo přes 8 mm vody, ale je to výjimečný úkaz tohoto předjaří. Sucho a holomrazy su u nás zásadním faktorem ovlivňující. Jařiny sa nedají zaset, jelikož půda není zcela rozmrzlá tak aby sa dala řádně připravit, slnko u nás v horách eště není tak silné, bo vychazí pozdě, ještě sa schovává dlho za horami, holt severní svahy. Spodní voda je na tom bídně, vydatnost pramenu je zlá. Voda schází aj v lesích, otevřené lesy po kalamitách kůrovce su odkázané k přežití, nikoliv k užitku, ale už teď je opět poznat, že je třeba opět kácet, nedostatek vody v půdě ovlivňuje její soudržnost a tu na mělkých půdách je to gor znát a stromy sa vyvracaju. Holt musíme sa obrátit k jedinému. Keď Boh svoli aj motyka spustí.'
NYMBURK: 'srážky za minulý týden cca 6mm na intenzitě sucha nic nezměnily'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 8,5 mm srážek. Sucho se ale už začíná projevovat.'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 6.2 mm'
OLOMOUC: '15.3.22 - 9 mm'
OLOMOUC: 'srážky 12 mm 15.3.2021 dešťové, nastalo oživení ozimých a trvalých porostů, ječmen jarní jsme na 860 ha zaseli od 23.2. do 10.3., ten první ještě nevzchází, ale do konce týdne jo - zima. Pod ozimou pšenicí máme zatím vlhko dost, i otisk prstů je možný, ale teď to asi rychle vyčerpá.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 6,2mm, přízemní mrazíky až -7,0°C, během dne slunečno, ozimy trpí suchem, začíná setí cukrovek'
OPAVA: 'V minulém týdnu u nás spadly srážky asi 10 mm. Díky Bohu za to, důležité pro osevy ječmene, pro ozimy a pro hnojiva. Teď zase jsou přízemní mrazíky, okolo 5 a větší teploty'
OPAVA: 'opět týden bez kapky deště.'
PARDUBICE: 'Na lehkých půdách minimální vlhkost ve vrchní vrstvě, na těžších o něco lepší. Pokud nezaprší, mohou nastat problémy se vzcházením jarních osevů a zasychání ozimů především na písčitých půdách.'
PARDUBICE: 'Media tvrdí jak je krásné počasí, zase nejsme spokojeni. Rostlinky se nemohou napít z pet lahví, potřebují déšť je sucho.'
PELHŘIMOV: 'celkový úhrn srážek za 11 týden je 6,6 mm při průměrné teplotě 5°C'
PÍSEK: 'Na začátku týdne 5 mm. Postupně dochází k výraznému vysušování.'
PÍSEK: '11.týden- 4 mm srážek. Bohužel zázrak se nestal, podle předpovědi jsem očekával více.'
PLZEŇ-SEVER: 'V úterý 8 mm, ale za dva dni nebylo nic poznat. Sucho nám vesele pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho stále pokračuje, zesilované čerstvým větrem a ranními mrazy. Déšť v minulém týdnu situaci příliš nezlepšil. Vegetace se pomalu (a opožděně) probouzí. Množství srážek za období od 13. do 19.3.2022 na lokalitě 9,2 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 7,9 mm počátkem minulého týdne, ke konci týdne však už nebyly vůbec znát . Rostliny na poli obnovily vegetaci . Díky mírné a suché zimě se začínají opět množit hraboši .'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky za minulý týden cca 6mm na intenzitě sucha nic nezměnily'
PRAHA-ZÁPAD: 'První jarní den nás opět přivítal mrazivou nocí, kdy teplota spadla k -3,6 °C, a je to třetí mrazivá noc za sebou po třech nemrazových nocích. Za březen celkem 18 mrazivých nocí. Úhrn srážek za minulý týden byl významný, spadlo 5,9 mm srážek. Byl to ale ojedinělý úkaz tento noční déšť z úterý na středu, jinak za celý březen je úhrn srážek jen o 0,4 mm vyšší, tedy 6,3mm. I díky suchu, ale i díky mrazu jsou byliny ve fází spánku, žádná fialka či petrklíče nejsou vidět, ani orseje. Jediné co kvete jsou keře, těsně před rozkvětem jsou zlatice. Jařiny jsou zasety, kromě máku, V sadech je vidět už pomalu nalévající pupeny jak peckovin tak jádroví. '
PRACHATICE: 'V týdnu oteplení, hlavně během dne okolo 8°C, v noci okolo nuly, těsně pod nulou. V út a ve st slabé dešťové přeháňky. Půda na povrchu oschlá do 20 cm vlhká, ve stínu,kde nesvítí celý den slunce je zmrzlá, nejde zaorat pluh.'
PŘEROV: 'I přes menší srážky - 8 mm - negativní trend pokračuje.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 6,7 mm. Došlo krátkodobě k oživení porostů, ale ke konci týdne už porosty zase strádaly. Počasí je stále stejné, mráz, vítr, nízká vlhkost. S obnovou vegetace a vyššími teplotami se zvyšuje výpar a sucho se dále prohlubuje.'
SEMILY: 'Z úterý na středu celou noc vydatný déšť. Spolu s tajícím sněhem je tak v místech bez sněhové pokrývky bahno.'
STRAKONICE: 'V týdnu oteplení, hlavně během dne okolo 8°C, v noci okolo nuly, těsně pod nulou. V út a ve st slabé dešťové přeháňky. Půda na povrchu oschlá do 20 cm vlhká, ve stínu,kde nesvítí celý den slunce je zmrzlá, nejde zaorat pluh.'
TÁBOR: '16. března po měsíci zapršelo 7 mm '
TÁBOR: 'Napršelo 7 mm, ale silný vítr a každodenní ranní mráz vše zhoršuje'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : st 16/3 - 5,5 mm Stále studená rána . Výjimkou středa při frontě .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršeli 4 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za uplynulý týden srážky 15 mm (úterý/středa) přinesly významné zlepšení situace. Do konce týdne přerušení jarní přípravy a setí.'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 5,5 mm srážek.'
VYŠKOV: 'déšť 9,9 mm'
ZLÍN: 'Za poslední dva měsíce, tady spadlo 26 mm srážek, což je nejméně co pamatuju (za 7 let). Ale nevypadá to že by to bylo nějak katastrofální. alespoň zatím. '
ZLÍN: 'METEO srážky Vizovice 11.týden = 8,96mm (povrchové sucho, riziko!!)'
ZNOJMO: 'srážky 4 mm'
ZNOJMO: 'srážky 4mm, horní vrstva do cca 5 cm suchá, do 10 cm se dá už těžko zformovat, nad 10 cm je půda vlhčí dá se zformovat'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '7 mm srážek, 13,1 mm výpar z vodní plochy, silný vítr rychle vysušuje ornici'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Konečně po dlouhé době nějaké srážky - 9,4 mm. Ale je to málo- ozimy strádají.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.