Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 03. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 03. 2022 do neděle 27. 03. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27.03. Zprávy 230 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 18 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (54 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (51 % hlášení) až mírně vlhký (16 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v minulém týdnu vysušoval povrch půdy. Stav půdy je na většině míst ve špatném stavu při vstupu do vegetační sezóny. V některých místech rostliny nadále vegetují a nemají sílu se probudit ze zimního klidu. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje, na některých místech kvetou již ovocné stromy (meruňky, švestky apod.) a je vydáno varování před mrazy ve vegetační sezóně. Situaci nyní velmi ovlivní vývoj srážek v tomto týdnu a s jakou silou udeří mrazy..
Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu nepršelo. Vanul mírný vítr, odhadem do 3. m/s '
BLANSKO: 'Půda po ovlhčení z minulého týdne opět významně ztrácí vodu, poslední její zbytky zůstaly na velmi těžkých půdách'
BLANSKO: '1 mm, na pšenici ozimé se začíná projevovat nedostatek srážek '
BRUNTÁL: 'žádná změna k lepšímu...stále velké sucho...snad přijde očekávaný déšť...kolik napadne nám poté nastíní další vývoj..'
BŘECLAV: ' Nedostatek vláhy se prohlubuje. Na obilovinách je zřetelný nedostatek vláhy, především na svazích. Trvalé kultury zatím na málo vláhy ve vrstvě do 25 cm nereagují. Začaly kvést meruňky, násada květných pupenů je velmi dobrá.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '12. týden 0 mm srážek, snad tento týden konečně něco naprší. Od 19.2. do 29.3. pouhé 4 mm srážek.'
DĚČÍN: 'Sucho přibrzdilo probouzení stromů, nicméně na některých lokalitách i přesto již začaly některé ovocné stromy kvést, např. meruňky a švestky. Jarní bylinná vegetace vykvetla v menším množství, než bývá obvyklé. U stromů by dopady sucha měly být zvládnutelné a prozatím by se nemělo příliš projevit na úrodě, ale očekávám poškození porostů mrazem, to by nyní mohlo mít horší dopad, než současné sucho.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'další týden beze srážek, povrch půdy je zcela bez vláhy a ozimy vegetují jen díky podzemní vodě, slunečné počasí přeje setí jařin. dnes jsme doseli všechny plánované plochy. Čekáme, že se vyplní předpověď a spadne alespoň 15 mm. Sucho začíná ohrožovat i TTP na svažitých pozemcích.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'ráno chladno okolo 0°C,přes den až hodně teplo 18°C,některý den větrno,stále slunečno,jasno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Vysoké teploty a opět týden bez deště se negativně projevují na ozimých plodinách, které mají problém s odnožováním a celkově jsou ve stresu z nedostatku půdní vláhy, půda je u ozimých plodin popraskaná, tvrdá a u jarních plodin v důsledku jarní přípravy vyschlá až do cca 15 - 20 cm. Celkový stav velmi špatný až kritický. '
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'v posledním týdnu NEPRŠELO'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , denní teploty nad 20°C, noční teploty -1 až 5°C, pole po jarní přípravě až 5 cm sucho, ozimé plodiny 2- 3 cm sucho, do 20 cm stupeň půdní vlhkosti 3,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'bez srážek, ranní teploty pod bodem mrazu, odpolední přes 20 stupňů, nepříznivé pro ozimy - odumírání kořenů - zhoršování porostů, sucho v povrchové vrstvě, probíhá setí cukrovky, teplota půdy má stoupající trend od 3,4 do 7,1 st. C'
CHRUDIM: 'Setrvalý stav, v noci mrzne, přes den svítí slunce. Sucho je veliké. Zatím bez zásadních dopadů na plodiny. Nedostatek srážek zhoršuje vzcházení jařin i příjem živin u ozimů.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 0 mm. Zaseté porosty stále čekají na zalití. Od zasetí beze změny.'
JIČÍN: 'Sucho stále bez deště, silný vítr ještě to více vysušuje'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Nespadly žádné srážky.'
KOLÍN: 'Vysoké teploty beze srážek výrazně vysušují půdu. Problémy se vzcházením jařin.'
KUTNÁ HORA: 'Z důvodu poměrně chladných nocí není rozvoj vegetace tak pokročilý, proto potřeba voda zatím není úplně katastrofální. Ozimy však špatně přijímají živiny a jarní osevy budou špatně vzcházet. Pokud do týdne nepřijdou viditelné srážky, zažene se s předpokládaným oteplováním stav porostů zhoršovat. Na lehkých půdách již začínají problémy v porostech řepky.'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek, začínají vzcházet jařiny, budou značně nevyrovnané. Nadále nižší účinnost pevných průmyslových hnojiv.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden nebyly žádné srážky. Vzhledem k teplému a slunnému počasí jen ranními mrazíky se příroda již zvolna probouzela a tak stoupající potřeba rostlin se zvyšujícím se výparem, který již převýšil celkové letošní srážky a 100 mm, docházelo k již výraznějšímu vysušování hlavně přípovrchové vrstvě půdy. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Moc velké sucho na konec března!'
NOVÝ JIČÍN: 'Ani kapka, půda konečně rozmrzla atak jsme se v týdnu pustili do přípravy polí pro setí a v sobotu oseli. Naše lehké půdy su velmi suché a díky mrazu a suchu s vypalujícím slunce prašné. Ale oseli jsme a teď snad v týdnu zaprší a klidně ať i zasněží. Každá kapka je dobrá. Ovce su na pastvě, teda su ven, ale krmí sa bo není na čom sa pást. Stejně jako krávy, všici su na zdravém vzduchu, ale krmí sa bo tráva neleze. Bledule konečně vykvetly, ale sporadicky asi ani ony nemajů z čeho brat a to su cibuloviny. '
NYMBURK: 'beze srážek, sucho se prohlubuje'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden opět žádné srážky. Je sucho.'
OLOMOUC: '0 mm srážek, pod pšenicí ještě stále možno zmáčknout hlínu do šišky, ječmeny vzcházejí trochu nevyrovnané'
OLOMOUC: 'Velmi suché jaro. Setí jařin do suché až mírně vlhké půdy. Vzcházení jar. ječmene za 20 - 25 dnů po zasetí. V březnu 15. 3. jediné srážky ( 11 mm ). Od začátku roku 57 mm ( 67 % N ). Za minulý rok méně o 50 mm od N ( suchý podzim ).'
OPAVA: 'beze srážek, teploty přízemní -6,0°C, max.teploty přes 15°C, sucho, ozimy trpí suchem, jařiny obtížně vzcházejí'
OPAVA: 'Celý týden bez deště. Snad už něco spadne.'
OPAVA: 'Minulý týden nebyly žádné srážky. Dnes doséváme cukrovku, mají přijít nějaké srážky, což by bylo dobře.'
PARDUBICE: 'Přeji krásné dny. Dnes po obědě konečně začalo zatím pouze jen mžít, ale věřím, že spadne vodičky více.'
PARDUBICE: 'Z důvodu poměrně chladných nocí není rozvoj vegetace tak pokročilý, proto potřeba voda zatím není úplně katastrofální. Ozimy však špatně přijímají živiny a jarní osevy budou špatně vzcházet. Pokud do týdne nepřijdou viditelné srážky, zažene se s předpokládaným oteplováním stav porostů zhoršovat. Na lehkých půdách již začínají problémy v porostech řepky.'
PÍSEK: 'za tyden nespadla ani kapka'
PÍSEK: 'Beze srážek. Zvýšení deficitu.'
PÍSEK: '12. týden 0 mm sřážek, snad tento týden konečně něco naprší. Od 19.2. do 29.3. pouhé 4 mm srážek.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ani kapka. Sucho pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje. Půda je proschlá, prašná. Zaseté jařiny zatím nevzcházejí. Poškození ozimů suchem zatím není příliš výrazné, spíše se projevují negativní dopady nočních a ranních mrazů. Rostliny ozimé pšenice jsou málo odnožené a opožděné ve vývoji. Množství srážek za období od 20. do 26.3.2022 na lokalitě 0,0 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Beze srážek , při polních pracích se všude práší .'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek, sucho se prohlubuje'
PRAHA-ZÁPAD: 'Rovná nula, za týden nespadla ani kapka. Půda je suchá a to co je zaseté již víc jak 14 dní v zemi někde ještě spí, o klíčení nemůže být řeč. Sucho v kombinaci s mrazem brzdí jaro, i když slunce peče celý den. V sobotu rozkvetla zlatice, v neděli z pod listí, které drželo jakoužto vláhu, vykoukly první fialky a probudil se i petrklíč velký, ten dosáhl vzrůstu 6,5 cm, normálně dosahuje velikosti i k 15 cm. Tak uvidíme co nám přinese aprílové počasí.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu v noci mrazivé počasí -4°C až -5°C, koncem týdne +2°C. Ve dne slunečné počasí, teploty 14°C až 16°C. Půda na povrchu suchá, ve stínu zmrzlá, ve 20 cm vlhčí, rozsýpavá. S větrem rychlé vysychání půdy.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden opět 0 mm srážek s větrem přes den'
PŘEROV: 'Situace je beze změn. Vrchní vrstva půdy vysušená. Porosty na jižních svazích se vlivem nedostatku vláhy nevyvíjejí tak, jak by měly. Cukrovka je zasetá a v místech kde "chytla" vláhu klíčí, v sušších místech zatím osivo leží a čeká na déšť. Ječmeny vzcházejí nerovnoměrně.'
PŘÍBRAM: 'beze srážek, teplo, vítr, sucho se prohlubuje'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nespadly žádné srážky. Pokračuje výsušné počasí, kdy se střídají vysoké teploty přes den a mrazíky v noci. Porosty se částečně zazelenaly díky teplému počasí a snaží se využít poslední zbytky vláhy. Díky nedostatku vody nedochází k dostatečnému zapojení porostů. Tento týden se sucho projevilo i sníženým průtokem vody v potoce.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Poslední srážky 15.3.2022 do 10mm. Více fouká, vysušuje.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Za březen nespadl milimetr srážek, studený vítr vše dokonale vysušuje, 5 dnů byla nulová vlhkost vzduchu. V hloubce 1m ustal koloběh vody - sucho. Pokud nezačne pršet, nemá smysl hnojit porosty. '
SEMILY: 'Celý týden bez srážek, ale dík tajícímu sněhu je půda dobře nasycena vodou.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu v noci mrazivé počasí -4°C až -5°C, koncem týdne +2°C. Ve dne slunečné počasí, teploty 14°C až 16°C. Půda na povrchu suchá, ve stínu zmrzlá, ve 20 cm vlhčí, rozsýpavá. S větrem rychlé vysychání půdy.'
SVITAVY: 'minulý týden beze srážek, výrazné projevy větrné eroze'
TRUTNOV: 'Sucho stále bez deště, silný vítr ještě to více vysušuje'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : beze srážek Mírné oteplení , začátek květu jarních keřů a květin . Stále chladné noci .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu jsme byli beze srážek. Jarní obiloviny a podsevy jsou nyní dosety.'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 0 mm srážek. '
VYŠKOV: 'žádné srážky za uplynulý týden'
ZLÍN: 'srážky za minulý týden 0'
ZNOJMO: 'Za minulý týden nespadly žádné srážky.'
ZNOJMO: 'Celkové průběžné srážky za měsíc březen 3 mm, od začátku roku spadlo u nás pouhých 23 mm (za necelé 3 měsíce) a to není dobré...'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 20,5 mm výpar z vodní plochy, hrozí suché jaro'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 9. 1. 2023

  České hory jsou bez sněhu, kvůli intenzivní teplé vlně chybí i na hřebenech

  České hory jsou bez sněhu. Kvůli dlouhé a intenzivní teplé vlně, která začala o Vánocích a v podstatě dosud neskončila, chybí sníh i v hřebenových partiích v nadmořských výškách nad 1000 metrů. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR je sice vánoční obleva celkem standardní záležitost, ale v takové míře jako letos se jedná o výjimečný jev, řekl ČTK. Teploty se v některých dnech pohybovaly i 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem.
  Pavel Zahradníček popisoval stav pro ČTK, celý článek k přečtení ZDE.

 • 25. 12. 2022

  Nejen Vánoce na blátě. V Česku se mění celá zima, sněhu je o polovinu méně

  Čeští vědci upozorňují, že „Vánoce na sněhu“ jsou hlavně v nížinách už spíše rarita. Měnící se klima z nich v budoucnu udělá fenomén ještě vzácnější.

  Zimní období je kratší a teplejší, sníh se stává v některých oblastech stále větší vzácností. „Za posledních 60 let se nám zima oteplila o 2,2 stupně Celsia, ale měsíce prosinec a leden dokonce o 2,6 stupně,“ vysvětlil Pavel Zahradníček, klimatolog a meteorolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který mimo jiné sleduje teplotní proměny v uplynulých dekádách a zpracovává klimatické modely. „Naopak, což je hodně zajímavé, únor se nám sice otepluje, ale podstatně méně a není to stále statisticky významná změna. Chladná část roku se nám také zkracuje a samozřejmě ubývá i množství sněhové pokrývky.“
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.