Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 04. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 04. 2022 do neděle 17. 04. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.04. Zprávy 194 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 17 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (46 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (37 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (47 % hlášení) až sušší (28 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v posledních týdnech vysušoval povrch půdy. Ačkoliv byly zaznamenány srážky pro probouzející se vegetaci jsou nedostatečné. Zemědělci sdělují, že je potřeba silnější déšť, aby zachránil jařiny a vegetace se mohla naplno probudit. V minulém týdnu byly registrovány mrazíky a mnoho ovocných stromů bylo poškozeno. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Srážky za sledované období 1 mm, voda z půdy se rychle ztrácela, na těžších půdách se vytvářela velmi suchá cca 1,5 cm vrstvička náchylná k větrné erozi, což v našich oblastech je jev velni ojedinělý. Vegetující rostliny řepky velmi rychle vláhu vyčerpaly, v jejich kořenové zóně je výrazně nižší relativní nasycení půdy než v např. v ozimech nebo jařinách. Zatím ale, podle mého názoru, bez většího vlivu na růst a vývoj rostlin.'
BŘECLAV: 'Nedostatek vláhy přetrvává. Srážky byly velmi slabé cca 2- 3 mm k tomu silný vítr . Meruňky byly poškozeny mrazem. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Máme zaset oves, bohužel zatím nevylezl, zasely jsme i směsku hořčice se svazenkou, u směsky nevíme jestli vůbec vzejde, nebo zaschne.'
DĚČÍN: 'srážky 14. 4. 4 mm, ostatní dny 0 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden beze srážek, sucho se prohlubuje.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky do 5 mm, ozimy jsou bez problému, ale pokud nepřijde v brzké době vydatnější déšť jařiny budou trpět suchem.'
CHRUDIM: 'Drobné srážky ze čtvrtka na pátek přibližně 2 mm. U ozimů zatím problém není, v půdě zatím je dostatečná zásoba vláha. U jařin záleží hodně na předplodině a způsobu zpracování půdy. Zatím se s tím porosty vyrovnávají. Problém může být u pícnin, kde porosty jsou poněkud řidší. Každopádně každý mm srážek bude letos dobrý.'
JIČÍN: 'Cukrovka - vliv nízkých teplot na vývoj porostu'
JIČÍN: 'bez měřitelných srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 1 mm.'
JIHLAVA: 'Fenofáze u pšenice ozimé jsou někde na hranici mezi 25 až 30, chladné počasí zbrzdilo vývoj, to samé se projevuje u řepky ozimé, kde prodlužovací růst nastupuje velmi pomalu'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V úterý 1.4.2022 spadlo ve sněhových a dešťových přeháňkách 5 mm srážek'
KLATOVY: '5mm srážek, zatím nejsou vidět projevy sucha, jen v povrchové vrstvě půdy. Bohužel ale velmi nízké stavy potoků a řeky.'
KOLÍN: 'Stále velmi větrno a srážky jsou jen nízké. cca 2 - 4 mm'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 8 mm srážek, porosty jařin ve fázi klíčení až 2 listů, krátkodenní pšenice začínají sloupkovat, řepka ve fázi žlutého poupěte u ranných odrůd. Hrách ve fázi klíčení až 2 cm výšky.'
MLADÁ BOLESLAV: '4,9 mm, noční mráz, j.ječmen žlutý, neroste, cukrovka pravé listy žluté, zima'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly pouhé 2 mm srážek, které byly nedostatečné vzhledem ke zvyšujícímu se výparu i potřebě probouzející se vegetace. Tím došlo k vysušování nejvrchnější vrstvy půdy a snižování vlhkosti v hlubších úrovních půdního profilu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Jařiny nám konečně vyskočily nad povrch půdy, i když je opět v týdnu zasypával sníh. Mráz byl ke třem stupňů max.. Pastva pro ovce už konečně mírně povyskočila, i když je třeba krmit stále, nestačí jim. oblačnost sa ověsila o hory, díky severnímu prodění, a tak nám tu dva dny vydatně mžilo a mžilo. Spadlo nám okolo 16 mm vody. Kouzlo hor sa tentokrát projevilo.'
PLZEŇ-JIH: 'V 15. týdnu jsme naměřili celkem 5,1 mm ve 2 srážkových dnech. Bylo zaznamenáno 6 dnů s přízemním mrazem (všechny dny kromě Velkého pátku). V Ne 17.4. půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná ale drolí se, povrch oschlý. Ozimé obiloviny začaly sloupkovat (BBCH 31-32), u řepky začala butonizace, zapojení porostů se zlepšilo.'
PLZEŇ-SEVER: 'Ve čtvrtek večer 4 mm, ale v sobotu už nebylo nic poznat.Suchý průběh pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je mírně vlhká, žádné projevy ani rizika sucha. Problémem jsou spíše nízké teploty a ranní mrazíky, které zpomalují růst a vývoj. Množství srážek za období od 10. do 16.4.2022 na lokalitě 5,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '4 mm srážek, jsme zaznamenali minulý týden, chladné počasí je příznivé pro obilniny, mrazy byly jen jeden den a to v neděli nad ránem necelý jeden stupeň. tráva mírně povyskočila, ale největší skok udělaly vojtěšky. Chladné počasí moc neprospívá peckovinám, ty průběžně kvetou už třetí týden, tak uvidíme co z toho bude. '
PŘEROV: 'Situace je bez výraznějších změn, Drobné srážky se vlivem teplot a větru zanedlouho vypaří. Čekáme na větší déšť, ktreý by porosty na polích "zacelil". Ječmeny a cukrovky vzcházely značně nevyrovnaně. Ozimé plodiny na špatných lokalitách trpěly jarními přísušky.'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek, ranní mráz, vítr, chladno'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 2,7 mm. Vzhledem k vegetujícím porostům půda rychle vysychá a smáčknutá zem se stěží udrží pohromadě. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Počasí odpovídá dané době, nejsou abnormální tepla. Odpar zvyšuje ostrý vítr. Srážek je na toto období málo. V hloubce 1 m je stav vyrovnaný, přítok i odtok vody je v rovnováze.'
SEMILY: 'Koncem minulého týdne spadlo celkem 14 mm srážek. Je to relativně přesný údaj.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 15/4 - 0,4 mm,so 16/4 - 1,6 mm Ochlazení . Pokračují jarní práce . Začíná kvést durancie . Nebezpečí nočních mrazíků pro ovocné stromy (jabloň , meruňka , broskev) .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'za 7 dní napřšelo 1 mm srážek a čerstvý výtr a polojasné počasí půdu velice rychle vysouší, růst porostů trávy velice omezen a většina ploch zasychá. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Množitelský porost jílku vymrzl-5,1ha. množství srážek do 17.4.2022- 3,2 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '5,1 mm srážek, 5 mm výpar z vodní plochy, relativně opožděné jaro , střídání denních teplot'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

7. dubna 2022 / 14. týden

předchozí další stáhnout zavřít