Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 04. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 04. 2022 do neděle 24. 04. 2022 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24.04. Zprávy 220 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 12 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (40 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (36 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (50 % hlášení) až vlhký (20 % hlášení).
Vegetace se pomalu probouzí a naplno čerpá dostupnou vodu. Na většině místech se v minulém týdnu vyskytly tak potřebné srážky, místy byly hlášeny mrazy, které ovlivnily vývoj vegetace. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'úhrn srážek 3 až 6 mm. Vláha v horních vrstvách půdy zůstává spíše díky nízkým teplotám '
BLANSKO: 'Srážky za sledované období cca 7 mm, to je sotva na doplnění úbytku u jařin (výrazně pomohly vzcházení máku), ozimé plodiny, zejména řepka v prodlužovacím růstu, spotřebovaly vody za toto období mnohem více. Sice trochu předbíhám, ale na sv. Jiří místo avizovaných 7 mm spadlo jen 0,7! '
BŘECLAV: 'Proběhlo malé doplnění vláhy cca 5 mm , sucho se nezhoršilo, ale vláhy výrazně nepřibylo. Postupně rozkvétají další ovocné druhy, švestky, višně a broskve.'
DĚČÍN: 'Slívy jsou poškozené mrazem, množství ztrát se teprve ukáže, prozatím odhaduji kolem 20% až jedné třetiny.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek za uplynuly týden bylo 3,5 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'krajina zatím bez projevů sucha, ale naměřených 5 mm za týden je málo.'
CHRUDIM: 'Mírné srážky v kombinaci s chladným počasím zatím stačí doplňovat vláhu ve svrchní vrstvě půdy. '
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 13,5 mm srážek.'
JIČÍN: 'Srážky 9 mm Cukrovka - pomalý vývoj vzhledem k nízkým teplotám'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 6 mm (po velmi dlouhé době). Opět větry. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu 1,5 mm srážek, porosty jařin se vyrovnávají ve vzcházení.'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden bylo množství srážek 18,5 mm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo u nás pouze 3,6 mm, tedy výpar (spotřeba půdní vlhkosti) za duben i při jeho mírně chladnějším průběhu již nyní výrazně převyšuje spadlé srážky, podobně také převyšuje celkové letošní srážky. Situaci lze hodnotit na hranici počínajícího sucha, tedy zatím bez výraznějších dopadů na vegetaci.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden nám zde spadlo 5mm srážek. 20,4 ráno teploty klesly na -.3,5stupňů'
NOVÝ JIČÍN: 'Konečně sa ovce plně napasou na pastvinách, tráva už povyskočila, ale pro krávy to na pastvu ještě není. Kvitnut začínají první dřeviny, ale prozatím jsou to jen trnky a trochu kaliny, třešně ještě spí. Jařiny su krásně ven. Spadlo nám tu tento týden len necelé 3 mm, není to ideální, snad sa to následující dny zlepší.'
NYMBURK: 'v závěru minulého týdne cca 5 mm, bez vlivu na zásobu vody v půdě'
OPAVA: 'V neděli a pondělí spadlo 20 mm srážek. Jsme za toto množství velice rádi, teď chybí jen vyšší teploty. '
OPAVA: 'spadlo 13,6mm - srážky postupně vsakovaly, téměř denně příz.mrazíky až -4°C, během dne okolo 10°C, větrno, '
PELHŘIMOV: 'Celkový úhr srážek v 16 týdnu je 1,4 mm při průměrné teplotě 6,6°C'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden několik neměřitelných přeháněk. Sucho pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Vody je v půdě dostatek. Vegetace je mírně opožděná v důsledku chladného počasí.'
PRAHA-VÝCHOD: 'v závěru minulého týdne cca 5 mm, bez vlivu na zásobu vody v půdě'
PRAHA-ZÁPAD: '13,1 mm srážek i z neděli u nás spadlo. V neděli byly srážky významné, tvořily s i kaluže na půdě, ale do večera vše půda pohltila. Vše se krásně nažilo. Ozimy dobře přijaly dusík, a řepky jsou na počátku květu. Ze stromu jsou v plném květu třešně a počínají další peckoviny jako švestky. '
PRACHATICE: 'Srážky v út. 3mm sníh s deštěm, teploty v týdnu ,ráno okolo nuly, den do 8°C. Konec týdne déšť, 10 mm.'
PŘEROV: 'Přišly nějaké srážky - velmi se lišící v okolí, dá se říci, že průměrné srážky se pohybují okolo 25 mm. Ječmeny a cukrovka jsou poznamenány špatným vzcházením v sušším období. Cukrovka je místně poškozena mrazíky.'
PŘEROV: '19.4. sněžení, poté deště, poslední 24 mm dne 24.4.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 13,4 mm včetně neděle. Konečně větší srážky, kdy se všechny porosty krásně zazelenaly. Díky nižším teplotám to zatím stačí.'
SVITAVY: 'Voda, resp. nasycenost zemědělských pozemků orné půdy i TTP je momentálně dostačující. V profilu kořenění a dosahu kořenů rostlin v našich podmínkách nadm. výšky prům. 650 m n.m. je nasycení dostatečné. Podle stavu vody ve vodních tocích a rybnících je patrné nastupující sucho, průtoky a stavy jsou na úrovni let 2017-2019, tedy velmi suchých. Ozimé plodiny jsou ve stavu optimálním, o výnosech kromě vody rozhodne zvolená pesticidní péče a ochrana a dále zvolená mírně nižší úroveň hnojení prům. hnojivy. Jarní plodiny jsou ve fázi vzcházení, kukuřice ještě není zaseta. TTP porosty opět trpí škodami divokých prasat.'
TÁBOR: 'Některé porosty poškozené mrazem'
TRUTNOV: 'Úhrn srážen jen za víkend 23.-24.4.22 činil 20mm, úhrn nebyl erozní, se současnými teplotami zatím ani neplánujeme setí kukuřice.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : st 20/4 - 5,8 mm, pá 22/4 - 2,8 mm, ne 24/4 - 1,2 mm Chladno a sucho . Končí I.etapa jarních prací . Začíná příprava na pastevní období .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky do neděle 24.4. (7.00) 2,5 mm. Porosty jsou opožděnější ve vývoji z důvodu přetrvávajícího chladnějšího počasí.'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 4 mm srážek.'
VYŠKOV: 'srážky celkem 5,5 mm'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední týden jen 2 mm'
ZLÍN: 'Srážky za minulý týden 1 mm'
ZLÍN: 'srážky 3 mm'
ZLÍN: 'METEO srážky Vizovice 16.týden - 2,24mm (Sady naplno kvetou...)'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '9,5 mm srážek , 8,1 mm výpar z vodní plochy, vegetace se protahuje zejména nižšími nočními teplotami'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

28. dubna 2022 / 17. týden

předchozí další stáhnout zavřít