Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 15. 05. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 05. 2022 do neděle 15. 05. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15.05. Zprávy 226 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 26 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Osm okresů očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (42 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (32 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (43 % hlášení) až suchý (29 % hlášení).
Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Doufá se ve srážky, ale současná předpověď neposkytuje mnoho optimismu. Místy probíhalo už zaorávání a plodiny živoří. Současný déšť pokrývá sotva potřebu rostlin a do spodních vrstev nemá šanci v podstatě dosáhnout. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde nepršelo. Foukal tu nárazový vítr.'
BENEŠOV: 'suché a větrné počasí beze srážek. První vyschlé potoky, pokles hladin rybníků. Stav sucha je extrémní.'
BLANSKO: 'Množství srážek za sledované období 0 mm. Výrazně se zhoršily vyhlídky na slušnou sklizeň pšenice, výrazný nedostatek vody a vysoké teploty právě v době, kdy se tvoří klas. Řepka zatím přežívá, ale na mělkých půdách bude mít za chvíli také problémy. Vysoké teploty urychlily vývoj travních porostů, ty jsou řídké a rychle stárnou (projevuje se i šetření drahými N hnojivy). '
BRNO-MĚSTO: 'Vzhledem k velkému suchu jsme v letošním roce museli zrušit pokus máku a zaorat. Téměř vůbec nevzešel. Výsev byl 25.2.2022. Po výsevu nebyly žádné srážky, byla zima a téměř celý duben přízemní mrazíky, což mělo za následek velmi špatné vzcházení.'
BRUNTÁL: 'nastává bod zlomu..jestli rychle zaprší...bude dobře..jestli ne...začnou se prudce zvyšovat ztráty'
BŘECLAV: 'Sucho se prohlubuje. Neprší a jsou velmi vysoké teploty, což nesvědčí hlavně obilovinám a ostatním polním plodinám.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 5,7 mm. Sucho je i přes přeháňky horší, na částečné zalití rostlin to stačí, ale voda se nedostane do půdy hlouběji. Povrchové toky (Žárský potok např.) velice za poslední týden ubraly na průtoku, je tam cca 1-2 cm vody na prostředním 50 cm širokém panelu, normálně tu teče kolem 10 cm vody. Voda z meliorací také ubrala, tam kde je normálně odtok o průměru 60 mm a je při normálním stavu využit více než z poloviny, tak teď to zvládá půlcoulová hadice do napaječky a to jí musíme profukovat, protože chytá vzduhové bubliny.'
ČESKÝ KRUMLOV: 'srážky v období - 4 mm'
DĚČÍN: 'Značně vyschlá je i lesní půda, lesní menší mokřady a tůně jsou už bez vody. Ve vyschlých tůních ve vyšších nadmořských výškách okr. Děčín jsem našel na suchu při poklesu vody v litorále uschlá vajíčka obojživelníků.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo 1 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném období spadlo 4 mm srážek, díky předchozímu deštivému týdnu se situace výrazně změnila k lepšímu u všech sledovaných plodin.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné srážky kromě ranní rosy nebyly zaznamenány, porosty plodin jsou zatím v optimální kondici.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'minulý týden nepršelo'
HODONÍN: 'V daném období beze srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'beze srážek, teplo, plodiny začínají vadnout'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , dnes v úterý 17.5. po třech týdnech napršelo 13 mm , teploty denní 27°C , noční teploty 10°c , ozimý ječmen již kvete , cukrovka má pátý pár listů , probíhá senáž vojtěšek ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, extrémní sucho, usychání porostů na písčitém podloží, řepky usychají v květu, pšenice ještě nemetají a už jsou suché, odumírání kořenů odnoží i na hlinitých půdách'
CHOMUTOV: 'U nás prostě neprší. Naposledy 26.4. - 25mm'
CHRUDIM: 'Čekáme na déšť, pokud nepřijde dojde k redukci výnosu zejména u pšenic a jarních ječmenů'
JIČÍN: 'beze srážek, větrno'
JIČÍN: 'Celkový úhrn srážek 0 mm. Porosty mají nevyrovnanou barvu vlivem sucha. Na některých místech praskliny v půdě.'
JIČÍN: 'beze srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 2,5 mm srážek.'
KLADNO: 'nepršelo'
KLATOVY: 'Od 9.5. do 15.5.2022 - srážky 1,8 mm.'
KOLÍN: 'vysoké teploty a silný vítr vysušují povrch půdy.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 0 mm'
KUTNÁ HORA: 'Prakticky celý květen bez srážek. Pokud přijde déšť, ještě propad u některých plodin zastaví. Na písčitých půdách je stav kritický už nyní. Řepka měla kratší dobu kvetení než obvykle (cca 14 dnů). Na některých částech pozemků již místa se zasycháním porostu. Obiloviny značně nevyrovnané. Pokud dále nezaprší, bude se stav porostu zhoršovat. U pícnin nízké a řídké porosty. Záleží na objemu dalších sečí. Brambory máme pod závlahou. Pokud by nebyly, byl by také problém. V řece (Doubrava) však nízký stav vody. Řeka Klejnarka téměř bez průtoku.'
KUTNÁ HORA: 'za minulý týden zase opět 0 mm, celý květen 4 mm, veškeré vstupy do porostů zastaveny, jařiny katastrofa, pšenice dramatické zhoršení, veškeré srážky se nám úspěšně vyhýbají... '
LIBEREC: '0 mm'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek, na lehčích půdách poškozené ozimy suchem.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden nebyly žádné srážky.'
LOUNY: '2 mm srazek'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 9. 5. do 15. 5. 2022 = 5 mm '
MLADÁ BOLESLAV: 'Hned na počátku období napršely dosud jedinné výraznější srážky v přeháňkách a první jarní bouřce - 8 mm (o pár kilometrů na západ již bylo i více než 25 mm, naopak pár km na východ nepršelo vůbec), přičemž výpar byl dosud za květen již přes 50 mm (vzhledem k vyšším teplotám i slunečnímu svitu). Na konci hodnoceného týdne bylo sucho již znatelné na vegetaci v exponovaných místech - již povadala.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Žito bylo u nás sklizeno před metáním s výnosem senáže 6t/ha,což bylo celkem zklamání. Nižší výnos přisuzuji chladnějšímu počasí v dubnu. V neděli 8,5 nám na části podniku zamoklo od 10-26mm. O pár km dál na lehčích půdách ani kapka. Tam, kde nepršelo už ozimé pšenice a řepka suchem poměrně trpěly . '
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0 mm Porosty řepek i pšenic na lehčích pudách mají viditelný dopad nedostatku srážek od dubna. Květy řepek usychají,pšenice zastavují růst ,propadlá suchá mista v porostu.'
NÁCHOD: '1 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Déšť sa nám zdárně minulý týden vyhnul. No až na pátečních 0,1mm. Je sucho. Teplo tento týden zapříčinilo vyrašení stromu až do nejvyšších pater hor. Radhošť je celý olistěný. Horní vrstva půdy je velmi suchá. Hrobky s bramborami jsou velmi suché , jen mírně vlhké, brambory pomalu zakořeňují. Díky chladnému jaru, je všecko oproti minulým rokům opožděno cca o 10 dnů. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Sucho se začíná velmi projevovat.'
OLOMOUC: 'Minulý týden bez srážek'
OPAVA: ' Celý minulý týden byl beze srážek, sucho se prohlubuje.'
OPAVA: 'beze srážek, velmi sucho, max.teploty okolo 25°C'
PELHŘIMOV: 'ˇUhrn srážek za 19 týden je 0 mm při průměrné teplotě 17,1 °C'
PÍSEK: 'Za sledované období 0 mm srážek. Na mělčích a písčitých pozemcích je téměř fatální poškození porostů. zejména řepky a pšenice ozimé. Na ostatních porostech nevratné poškození.'
PLZEŇ-JIH: 'V 19. týdnu jsme naměřili pouze 0,3 mm v 1 srážk. dnu (Po 9.5.). V Ne 15.5. byla půda do 20 cm suchá, tvrdá, v ozimech se začaly objevovat pukliny v půdě. V tříměsíčním úhrnu únor-duben máme deficit -17,8 mm (82,5% tříměsíčního normálu) a za první polovinu května spadlo jen 18 mm srážek (28,4% květnového normálu). Metání ozimých ječmenů probíhá velmi rychle, začalo u nejranějších 10.5., přes víkend už vymetaly středně rané odrůdy. Nejranější ozimé pšenice jsou ve fázi naduřování listové pochvy, řepka oz. již začala odkvétat, jarní obiloviny jsou na počátku sloupkování. Porosty akutně potřebují vodu, zatím je patrná vývojová nevyrovnanost, další přísušek už může způsobit nevratné redukce v porostech.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ani kapka. Sucho pokračuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Situace se suchem v orničním profilu půdy se v minulém týdnu výrazně zhoršila, především vlivem vysokých teplot a suchých východních větrů. Porosty ozimů a řepky jsou zatím na normálním stavu. U porostů jařin lze pozorovat slabě negativní dopad nedostatku vláhy. Množství srážek od 8. do 14.5.2022 na lokalitě 0,0 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Poslední týden vysoké teploty a vítr. Na lokalitě pršelo naposledy 24.4.2022.'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek'
PRAHA-ZÁPAD: 'Beze srážek od 5. května. Sucho se nejvíc projevuje na trávach a na jeteli. Řepky jsou na konci kvetení. Dokvetaji ještě jabloně. Ozimy sloupkují. Porosty si díky rose a občasným přízemním mlhám udržují mikroklima. '
PRACHATICE: 'Teploty ráno zač.týdne 8°C od st.15°C, teploty den 25°C. Srážky v pá. 3mm. Půda do 20 cm vlhká,sypká.'
PROSTĚJOV: 'Běžně tady je k tomuto datu 150-180 mm srážek, letos jen 70 mm, čili jsme na cca 50 %. K tomu když připočtu deficit z 11.-12.2021, je to 7 měsíců nepřetržitého deficitu.'
PŘEROV: 'Vrchní vrstva půdy prosychá. Místy se již objevují praskliny. Dnešní déšť (zatím 2 mm) situaci výrazně neovlivní.'
PŘEROV: 'Při rytí je půda suchá a práší se i v hloubce c. 20 cm. '
PŘÍBRAM: '. . . vyschla i kaliště'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 3,6 mm. Celý týden bylo teplé počasí a porosty intenzivně odebíraly vodu z půdy. Ke konci týdne na mělkých půdách bylo patrné vadnutí rostlin v odpoledních hodinách. Také potok ke konci týdne výrazně snížil průtok.'
RAKOVNÍK: '0 mm'
ROKYCANY: 'srážky 0 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'bez srážek'
SEMILY: 'Celý týden nepršelo, na povrchu je sucho, ale ve vámi dotazované hloubce 20 cm je vlhko. Zatím tedy bez problémů.'
STRAKONICE: 'za minulí týden na většině území 0-3,5 mm srážek '
STRAKONICE: 'Porosty už byly s vodou na hraně. Naštěstí to díky nižším teplotám zvládly solidně a dnes spadlo 8 mm srážek, takže hlavní krize je zatím zažehnána.'
SVITAVY: 'minulý týden beze srážek'
ŠUMPERK: 'V 19tám týdnu spadl 1 mm srážek.'
TÁBOR: 'napršelo 0 mm'
TACHOV: 'Dobrý den, množství srážek 0 mm,vrchní vrstva půdy velmi suchá až prašná. '
TRUTNOV: 'Za uplynulý týden do neděle 15. května nebyl žádný úhrn srážek, ranní teplota kolem 4 stupňů. Kukuřice zasetá v pondělí 9. května byla k 15. květnu již téměř vyřádkovaná (teplo přes den, vláha stále v zemi). '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : beze srážek Krásné májové počasí . "Ledoví muži" se letos nekonali . Začíná potřeba závlah, především na zeleninu a drobné ovoce .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'sucho se stále zhoršuje, jediná vláha je jen ranní rosa. Půda i na lukách je jak prach po zarytí do 20 cm. Srážky za poslední týden opět nula. mladší ovocné stromky nutné zavlažovat jinak opadávají plody.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 15.5.2022- 1,6 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky 5,5 mm (i v rámci katastru nerovnoměrně rozložené) v neděli 8.5. večer. Zbytek sledovaného období beze srážek, v druhé pol. týdne již porosty opět vykazovaly známky stresu ze sucha.'
VYŠKOV: 'srážky 0 mm'
ZLÍN: 'poslední sledované období beze srážek'
ZNOJMO: 'srážky 4,5 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 4 mm srážek, které se díky větru a teplému počasí vypařily.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE