Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 06. 2022 do neděle 03. 07. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03.07. Zprávy 138 zpravodajů z 60 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 19 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 14 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 10 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Srážky v minulém týdnu byly většinou ve velmi vysokém úhrnu a byly zaznamenávány spíše lokálně. Na mnoha místech došlo k přesycení profilu, někde nespadla ani kapka. O tom, jak je hodnocena situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (38 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (21 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (28 % hlášení) až sušší (26 % hlášení).
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Srážkový úhrn v posledním týdnu je 124 mm. Bouřka v noci na 30.6. přinesla lokální povodně. Nám konkrétně vnikla voda do kotelny a to pod barákem a mame povrchovou vodu i ve studni. V této bouřce napršelo víc jak 80 mm během hodiny a půl. '
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 70. mm. vody na metr čtvereční. Bylo tu velké teplo teplota vzduchu 29. stupňů Celsia. Foukal tu svěží vítr nad 3 m/ s. '
BLANSKO: 'Výraznější srážky koncem června doplnili vodu v povrchové vrstvě půdy a spolu s vyššími teplotami významně pomohly v růstu krmných plodin, zejména kukuřice na siláž. V posledních týdnech a dnech se zintenzivňuje poškození většiny porostů řepek divokými prasaty, proto to radikální snížení odhadu výnosu ozimé řepky. Poškození prasaty má vliv i na snížení odhadu výnosu ttp, i když se zde spíše jedné o výrazné zhoršení kvality. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Po mnoha letech kroupy. Poškozena hlavně řepka, podle pozemků a zralosti odrůdy od 10 do 90 %. Obilniny poškozeny méně, uvidíme po jednání s pojišťovnou. Dvacet minut a je to.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Vrchní vrstva je nasycena, ovšem meliorace, v hloubce 60 - 80 cm stále netečou a Žárský potok je na velmi nízké hladině cca 20% průtoku.'
DĚČÍN: 'srážky 32 ml za týden'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo jen 6,5mm. Nedostatek vody se projevuje i v malých potůčcích. V uplynulém týdnu bylo také větrno. Deštivé bouřky byly v některých okolních městech.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden došlo k výraznému doplnění půdní vláhy, spadlo od 39-54 mm srážek, které byly většinou přívalové, způsobily ale v této oblasti menší škody ve formě mírného polehnutí jarního ječmene, převážně měly pozitivní dopad na polní plodiny, byly převážně bez krupobití.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 62 mm srážek, krajina je nasycena vodou, ve vodotečích znatelně vyšší průtok oproti minulému týdnu. Polní plodiny jsou v optimální kondici.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Srážky v uplynulém týdnu 56 mm. ŘEPKA OZIMÁ byla na 80% ploch zaorána (SUCHO) a nahrazena hořčicí na semeno (VYPADÁ VÝBORNĚ).'
HODONÍN: 'Množství srážek 23,25 mm. Dvě velké bouře s velkým množstvím krup, které způsobily velké škody na porostech vinice i polních plodin.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 40 mm okamžitě vsákly - nic neodteklo'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 41 mm ( 6 , 22 , 11 , 2 mm ) , srážky za červen - 62 mm , srážky za období leden - červen 234 mm ( v roce 2021 - 281 mm , 10-ti letý průměr - 298 mm ), probíhá sklizeň ozimého ječmene, kukuřice metá , '
CHRUDIM: 'Za poslední týden napršelo 60 mm srážek, za červen 96 mm a od začátku roku 282 mm srážek.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 70 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'srážky 49 mm'
KLADNO: 'Úhrn srážek za poslední týden 53 mm.'
LOUNY: 'boure 31 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 28 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo v bouřkách 54,4 mm, což jsou letos nejvýrazněší srážky (jen za bouřek 29.6. to bylo téměř 41 mm, ale kolísavá intenzita byla taková, že se srážky stačily vsakovat), které způsobily, že až do 24.6. výrazně suchý červen skočil se celkovým úhrnem 87,2 mm slabě nadnormální (+12,2 mm). Ovšem při průměrné teplotě 20,0 stC (+2,2 stC oproti normálu) a vysokém slunečním svitu výpar daleko převyšoval i tyto slušné srážky. Přesto se po nich půdní profil významně dosytil vlhkostí, ovšem ne zcela nasytil s následným rychlým vysycháním přípovrchové vrstvy.'
MOST: 'Od začátku roku napršelo 136,7 mm. U ozimých ječmenů 35% výnos k pětiletému průměru, zadina.'
NOVÝ JIČÍN: 'Vela vody nám tu opět nespadlo. 6,9 mm srážek je jen tak na zvlažení porostu, a to při vysokých teplotách a významnému proudění vzduchu, je jen přechodné. Tu v horách jsme měli třikrát v týdnu teplotu nad 30 °C a letošní maximum sa zastavilo na hodnotě 33,8°C. Vody je pramálo, hladina spodní vody je opět na minimu, od normálu klesla hladina o 1,4 m. Jediné pozitivum bylo, že senoseče se podařily díky počasí krásně. Jen o obrůstání porostu nemůže být řeč, strniště su zaschlá a bude trvat dlouho než obrostou, takže otav vela nebude. Brambory čelí tlaku mandelinek a bojují s větrnými podmínkami. Sucho začíná být u nás velmi významné a diktovat významně život. '
NYMBURK: 'Sucho se letošní jaro projevilo velmi negativně a očekáváme velké propady v úrodě. Byla velmi podprůměrná sklizeň sena i senáží. Porosty obilovin i kukuřice jsou suchem velmi zasažené. Srážkové průměry za všechny jarní měsíce jsou u nás na stanovišti v Poděbradech podprůměrné. Vše se změnilo až tento poslední týden, kdy jsme zaznamenali 85 mm srážek. Pro plodiny ve vegetaci poslední spása.'
NYMBURK: 'přívalové srážky v minulém a předminulém týdnu zlepšily vodní bilanci v povrchových vrstvách půdy, rozhodně nevyřešily nedostatek vody ve spodních vrstvách půdy. V žádném případě neovlivnily výnosovou úroveň zaschlých porostů ozimých pšenic a zřídlých porostů jarních ječmenů'
OLOMOUC: 'srážky 4,5 mm ve 3 dávkách'
OLOMOUC: '29.6.22 - 4 mm 1.7.22 - 3 mm červen 2022 celkem 52 mm'
OPAVA: 'srážky 19,9mm, max.teploty 35,5°C, velmi teplo, rychlé dozrávání obilnin'
OPAVA: ' Minulý týden spadlo u nás okolo 40-50 mm, bylo to ale různě dle lokalit. Srážky nebyly nijak prudké, proto došlo k vsáknutí vody do půdního profilu. Zdraví Stuchlík'
PARDUBICE: 'Konečně přišla vydatnější srážka. V hodnoceném týdnu úhrn srážek činil 32 mm, ovšem tím došlo k nasycení pouze vrchní části půdního profilu, do spodních vrstev se voda nedostala. Toto mohu konstatovat dle mého pozorování chování drenážního systému, který mám možnost kontrolovat v několika sběrných šachtách. Nešla ani kapka. '
PELHŘIMOV: 'ˇUhrn srážek za 26 týden je 70 mm při průměrné teplotě 20,6 °C'
PÍSEK: 'Po mnoha letech kroupy. Poškozena hlavně řepka, podle pozemků a zralosti odrůdy od 10 do 90%. Obilniny poškozeny méně, uvidíme po jednání s pojišťovnou. Dvacet minut a je to.'
PÍSEK: 'Celkem 86 mm.'
PÍSEK: 'celkem za poslední deštivé období cca 165 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 33,6 mm .'
PRAHA-VÝCHOD: '81 mm srážek'
PRAHA-ZÁPAD: '92,5 mm. Za červen na stanici Osnice 258 mm srážek. Začali jsme sklízet ozimý ječmen, porost je zralý, suchý, ale půda rozmočená se spoustou močálů. V podstatě není možné sklízet.'
PRAHA-ZÁPAD: '71 mm srážek spadlo za týden, dopomohl k tomu, že se Botič vylil z břehů. Půl metru vody za plotem, ale neni nic zvláštního. Celková červnový úhrn sraz, překonal maximum z povodňového roku 2013 a ustanovil maximum na 211,3 mm, což je oproti normálu 330%. Porosty jsou vesměs stojaté, jen polehly tam kde se voda valila po povrchu. Spodní vody jsou zakalené. No žně budou zvláštní, než dozraje sláma bude to ještě dlouho trvat, zrno bude zralé dřív a půda taky rychle nevyschne.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 0 mm'
PŘÍBRAM: '8+16+33+9=66 mm srážek v bouřkách, voda stojí na loukách kolem Kocáby.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 73,2 mm. Došlo k výraznému nasycení krajiny vodou. Za červen spadlo 169,9 mm, což je výrazně nad normál. Bohužel špatné rozložení srážek trvale poznamenalo porosty.'
RAKOVNÍK: '27.6. - 10 mm 28.6. - 12 mm 29.6. - 7 mm 30.6. - 3 mm 1.7. - 7 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 60 mm'
ROKYCANY: 'srážky 81 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 68mm'
SEMILY: 'V týdnu srážky dostačující k udržení dobré vodní bilance.'
SVITAVY: 'Srážky 70,1 mm'
ŠUMPERK: 'Ve 36 týdnu spadlo cca 22 mm srážek.'
TÁBOR: '52,85mm'
TACHOV: 'Srážky 27.6.2022 24mm, 1.7. 4mm.'
TRUTNOV: 'Úhrny srážek přicházejí velké za krátký časový úsek. Vrcholem toho byl pátek 1.7.2022 kdy v cca 15 hod. začalo pršet a po cca 30 minutách činil úhrn těchto srážek 24 mm, což se projevilo okamžitým smyvem okolních pastvin'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 28,6 - 0,5 mm,pá 1/7 - 12,5 mm(bouřka) Průměrná teplota červen 2022 : 18,7°C,červen 2021 : 18,8°C Úhrn srážek červen 2022 : 60,9 m, červen 2021 : 49,4 mm Končí sklizeň ttp , končí sklizeň 2.sečí vojtěšky .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 27 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 66 mm - půda je plně nasycená. Za červen 141 mm srážek, tj. u nás cca 175 % dlouhodobého průměru.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'růst kukuřice ovlivnilo chladno( pár příz.mrazíků) množství srážek do 26.6.-17,4 mm množství srážek do 3.7.-51,8 mm'
VYŠKOV: '4mm'
ZLÍN: 'srážky za minulý týden 7 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 13,7 mm srážek, za červen 56,4 mm a od začátku roku do konce června 178,7 mm.'
ZNOJMO: 'srážky 22,5 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 20,6 mm , výpar z vodní plochy 25,5 mm'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.

26. června 2022 / 25. týden

předchozí další zavřít