Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 09. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 09. 2022 do neděle 18. 09. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18.09. Zprávy 204 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 26 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 12 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 16 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (9) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (39 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (36 % hlášení) až velmi vlhký (32 % hlášení).
Stav půdy a krajiny se po dlouhé intenzitě sucha zlepšil na většině území České republiky. V současné době probíhají podzimní práce a místy nadbytek srážek komplikuje zpracování půdy a vzcházení rostlin. Nicméně i nadále jsou místa, kde sucho nadále trvá především v hlubší vrstvě. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Srážkově bohatý týden (37,5 mm) dále doplnil vodu v půdě, stále se ještě může vsakovat. Ale do našich studní ještě nedotekla.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky za týden 31.5 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo od 51 - 63 mm srážek, půda je plně nasycená vodou, komplikace pro podzimní oráce.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 25 mm srážek. deštivé počasí přerušilo sklizeň brambor. '
HODONÍN: 'Množství srážek 13,33 mm (přeháňky).'
HRADEC KRÁLOVÉ: '10 mm'
CHOMUTOV: 'Řepka na některých místech z důvodu málo srážek při vzcházení zaschla- týká se to cca do max 10 % plochy. Ostatní porosty jsou krásně zapojené.'
CHRUDIM: 'Celotýdenní srážky spíše přeháňkového charakteru, významně doplnily zásobu vláhy v půdním profilu. Polní práce od 13.9. stojí, pole jsou nesjízdná.'
KROMĚŘÍŽ: 'od 18.9. do 20.9. spadlo v přeháňkách 15 mm srážek, půda je nasycená na povrchu vodou.'
LITOMĚŘICE: 'V tomto měsíci do 18. září 41 mm srážek, řepky vzešlé, přerušeno setí ozimých obilnin.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Od středy 14.9. napršelo postupně 18 mm, které jsou po mnoha týdnech první výraznější srážky v naší oblasti s tím, že vzhledem k ochlazení a značně nižšímu výparu tyto stačily na významné dosycení půdy v přípovrchové vrstvě.'
NOVÝ JIČÍN: '51,7 mm je týdenní úhrn a k tomu za neděli a pondělní ráno 10,6 mm. Vela polních prací sa nezrobilo v týdnu, všechno je zamočené. Poslední dny max. teplota na 10 °C minimální 5°C. Podzim sa ujal vlády a to fest.'
OPAVA: ' Minulý týden byly u nás dešťové přepršky, spadlo do 15 mm srážek. Teploty jsou nízké, takže vrchní vrstva ornice je nasycená vodou. Nedá se moc na poli pracovat. '
OPAVA: 'spadlo 22mm, neustálé přeháňky, ochlazení, příz.teploty okolo 5°C, na pozemcích kaluže, nelze provést herbicidní ošetření řepek, '
PÍSEK: 'Počasí ovlivnilo termín setí řepky ozimé - velmi pozdě. Další srážky zamezily setí ozimých obilovin.'
PLZEŇ-SEVER: 'Od středy do neděle každý den srážky. Dohromady 40mm.Osetá řepka je krásně zalitá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda dostatečně vlhká (ne však bahnitá), dobře zpracovatelná. Časté srážky během září částečně komplikují podzimní práce a přípravu na setí ozimů. Množství srážek od 11. do 17. 9. 2022 na lokalitě 23,4 mm.'
PRACHATICE: 'začátek týdne pěkný,teploty ráno 8°C, den okolo 20°C, od středy ochlazení, deštivo. Do konce týdne napršelo 44 mm. Půda je mokrá, místy bahnitá, do 20 cm mokrá tvarovatelná. '
PŘEROV: 'Velké srážky v posledním období velmi výrazně doplnily půdní profil. Již to znemožňuje polní a sklizňové práce.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 45,8 mm srážek. Došlo k výraznému nasycení půdy a zastavení sklizňových prací. Setí ozimů minimálně týden nebude možné.'
RAKOVNÍK: 'vlhkost půdy do cca 20 cm a pak vlhkost klesá až na suchou půdu'
STRAKONICE: 'Srážky od úterý de nedělního rána 30 mm. Půda je plně nasycená, ale voda naštěstí nikde nestojí. Každopádně asi nebude úplně jednoduché kvalitně letos založit ozimy......'
TÁBOR: '48 mm, vše plně nasyceno po srážkách za posledních 14 dní.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Podzimní práce přerušeny , deštivé počasí nepřeje sklizni ovoce a zeleniny , možná řepa se ještě spraví . Ovoce praská a hnije .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 18.9.2022- 36,2 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky cca 25 mm. Začíná docházet k negativním projevům nadbytku vláhy, jak na vzešlé (řepka oz.), tak i na zaseté či vzcházející plodiny (část ozimé pšenice, kterou jsme stihli zasít) a z důvodu opožděného rovněž i na ty ozimé obilniny, které jsme zatím zasít nestihli (především ozimé žito, ozimé triticale). Problémy rovněž se sklizní kukuřice - omezeně sjízdná nebo nesjízdná pole.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '33,8 mm srážek , 4 mm výpar z vodní plochy , ke sklizni zbývají brambory a silážní kukuřice , ke konci sledovaného období výrazné ochlazení'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 20 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE