Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 20. 11. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.11. Zprávy 108 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 11 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 9 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (18) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (56 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (38 % hlášení) až mírně vlhký (27 % hlášení).
Situace na polích je v poslední době setrvalá a zimní část roku utlumuje práce. Místy je sledován a hlášen nedostatek vody v půdě. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'První srážky ve formě sněhu (cca 2.-3 cm v Nýrově) spolu s předchozím deštěm (za sledované období cca 12 mm) způsobily větší zvlhčení horní vrstvy půdy, zároveň omezily případné negativní dopady přechodného "mrazového" období na ozimy, které stále rostou a vyvíjí se.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napršelo 5 mm srážek, vláhová situace vzhledem k nízkému výparu / nízké teploty/ je nadále dobrá.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '12 mm, teploty od - 8 do + 13,1 průměr 3,3 , v hloubce 27 cm je suchá zem - při orbě vyorání suché hlíny, hladina spodní vody je nízká, nebesáky stále suché bez vody'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 15 mm , ( 4 , 7 , 4 mm ) , první sníh 18.11. , nejnižší teplota -7°C , vlhkost půdy do 20 cm stupeň - 4 , do 40 cm stupeň - 3 , povrch půdy většinou blátivý '
CHRUDIM: 'Po suchém říjnu přišly srážky, které doplnily vláhu ve svrchní vrstvě profilu. Včasné setí a teplo způsobily rychlý vývoj ozimů. Řepky jsou spíše až přerostlé, obiloviny odnožují, vojtěšky a jetele jsou poškozeny od hlodavců.'
KOLÍN: 'některé pozemky na souvratích s vyšší hladinou podzemní vody jsou podmáčené a žloutnou'
KUTNÁ HORA: 'úhrn 9mm, mlha vlhko deka..,stačí velmi málo a všude bláto, slunce jsem neviděl od konce září, nedá se ani orat, diskovat nic, spodní voda dává vydatně začíná se plnit pomalu i rybník po 3 letech sucha... významné žluté fleky na porostech pšenic a řepek, pozemky extrémně přemokřené, polní cesty blátivé, pozorujeme velké množství sov a kun, což souvisí asi s tím jak se stahují z přemokřených pozemků blíže k bydlištím myši'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 11 mm srážek, pšenice šla sít do zmrzlé půdy pouze v sobotu a neděli.'
MLADÁ BOLESLAV: '12 mm postupně spadlých v hodnoceném týdnu (ke konci již ve formě sněhu i s mrazem -6,8 °C, který byl tak vyrovnám se současně nejnižší teplotou loňské teplé zimy) přispěly k dalšímu dosycování celého půdního profilu vodou již pravděpodobně s průsakem i do hlubších partií pod metr. Touto dobou je vyrovnán listopadový průměr, další potenciální srážky budou tedy dorovnávat deficit z minulých měsíců (téměř -100 mm). Výpar se již blíží nule, proto spotřeba srážek je minimální.'
NOVÝ JIČÍN: '14,4 mm srážek zejména v podobě sněhu, a je to po šesti týdnech srážkově bohatý týden. sníh napadl ze středy na čtvrtek a ostal až do dneška. Není ho vela a zřejmě dlouho nevydrží, ale aspoň něco. '
OPAVA: 'srážky 8,1mm ve formě sněhu, příz.mráz až -9,0°C, ozimy krásně narostlé, dokončuje se sklizeň cukrovky, probíhají orby a zaorávky zeleného hnojení'
OPAVA: 'Stav půdy je stále stejný, teploty se dostaly po bodem nula, výpar je nyní malý'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý týden dohromady 10 mm a 2 cm sněhu. Aktuální sucho nehrozí.'
PŘEROV: 'Situace beze změn - půda na povrchu "oslizlá", ovšem v hlubších vrstvách moc vláhy není.'
PŘÍBRAM: '3+5+5=13 mm srážek, poslední srážka sněhová, sníh vydržel 2 dny'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 10,5 mm srážek, z toho asi polovina ve sněhu. Půda je nasycená vodou, na polích lze pracovat jen velmi obtížně. Na spodní vody je to dobré. Potok má vyšší průtok, než je v tuto dobu obvyklé.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.