Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 09. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 09. 2023 do neděle 10. 09. 2023 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 09. Zprávy 199 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 22 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 11 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (7) nesleduje projevy sucha. 21 okresů však očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (32 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (31 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (33 % hlášení) až sušší (29 % hlášení).
Deštivý duben na většině míst poskytnul dostatek vláhy, květen byl však slunečný, teplejší a poměrně větrnější. V červnu bylo většinou zaznamenáno méně srážek než je obvyklé a červenec byl také sušší. Situaci značně zlepšily srážky v posledním měsíci, ale na plodinách se projevilo velmi různě. Probíhají podzimní práce a v některých místech má řepka problémy se vzcházením. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , denní teploty 27,1 až 32°C , noční teploty 10,9 až 13,7°C, na polích probíhá setí ozimého ječmene a sklizeň silážní kukuřice, půda v porostech kukuřice a cukrovky velmi suchá,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, v povrchové vrstvě sucho , špatné vzcházení řepek'
JIČÍN: 'Srážky 0 mm Započata sklizeň kukuřice na siláž - předpoklad snížení výnosu ke 30%'
KOLÍN: 'Období bez srážek s vysokými teplotami vysušuje pozemky i s rostlinným pokryvem - výdrol řepky nebo greening.'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek. Řepky vzcházejí rovnoměrně, začal nálet dřepčíka olejkového.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocené období "nespadla ani kapka". Úbytek vláhy v půdě se zatím, vzhledem k pozdnímu létu, nijak neprojevil.'
NOVÝ JIČÍN: 'Týden beze srážek umožnil dodělat druhé seče na loukách. Ale 10% plochy bylo jen posečeno, jelikož na těchto plochách stále zůstávala voda a nešlo porosty sklidit. Po letech se opět vytváří masná oka na polích, ale i tam, kdy jindy nebývaly, jo mění se to. Tento týden začneme sklízet brambory. '
OPAVA: 'beze srážek, max.teploty dosahují téměř 30°C, prům.denní teploty okolo 20°C, sucho, velmi teplo, začíná vzcházet řepka oz., suchem trpí cukrovka, menší vzrůst kukuřice, '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo u nás okolo 20 mm srážek. Nyní je znovu velký odpar s vysokými teplotami. Řepky dobře vzchází i přes sucho. '
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek za 36 týden je 0,4 mm při průměrné teplotě 19 °C'
PÍSEK: 'Beze srážek, vysoké teploty, značný výpar.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týden bez srážek umožnil ošetřit vzešlé řepky a přípravu pro se ti ozimů. '
PŘÍBRAM: 'Od začátku září nespadla ani kapka. Dlouhodobé sucho se již projevuje na spodních vodách.'
SEMILY: 'Srážky minimální, ale každé ráno velmi vydatná rosa.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 3/9 - 0,7 mm Krásné letní počasí . Babí léto . Započata podzimní fáze zemědělských prací . Dozrává ovoce .'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 8. 4. 2024

  Pavel Zahradníček na ČT24

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentoval pro Studio ČT24 aktuální stav sucha (téma: Klimatologové varují před suchem), ke zhlédnutí ZDE (od 10:32 hod).

 • 4. 4. 2024

  Bilance: změny klimatu páchají už teď v česku rozsáhlé ekonomické škody

  Klimatická změna působí v současnosti v České republice škody v řádu desítek miliard korun. Vyplývá to ze zjištění pořadu ekonomické publicistiky ČT Bilance. Reportér Filip Černý mapoval dopady klimatických změn a oteplování na několik sektorů hospodářství.

  Nejviditelnějším a nejnákladnějším projevem klimatické změny v Česku byla masivní kůrovcová gradace, která v některých oblastech republiky, například v jižních Čechách nebo na Vysočině, způsobila zánik většiny smrkových lesů. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd by bez extrémního sucha a vysokých teplot nebylo takové rozšíření kůrovce dříve možné.

  Právě rostoucí teploty a také delší a hlubší epizody sucha jsou podle vědců typickým projevem lidstvem způsobených změn klimatu. Evropa je nejrychleji se oteplujícím světadílem a oproti období před průmyslovou revolucí se již průměrná teplota v Evropě zvedla o 2,2°C. Další oteplení přitom podle klimatologů bude následovat, protože oxid uhličitý vypouštěný civilizací může v atmosféře působit celá desetiletí a přírodní prostředí (vegetace, oceány, půda) tak velké množství nezvládá ukládat.

  Článek k přečtení a pořad ke zhlédnutí jsou ZDE.

14. září 2023 / 37. týden

předchozí další stáhnout zavřít