Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 11. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 11. 2023 do neděle 12. 11. 2023 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 11. Zprávy 156 zpravodajů ze 58 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 17 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 8 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (13) nesleduje projevy sucha. 16 okresů však očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (46 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (46 % hlášení) až mírně vlhký (25 % hlášení).
Probíhají podzimní práce a panují obavy ohledně vzcházení plodin, které jsou způsobeny nedostatkem srážek v září a v říjnu. Nicméně srážky v předchozích týdnech zlepšily situaci. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Nebyly otavy, no.'
BŘECLAV: 'Zůstává setrvalý stav. Vláhy je dostatek a další průběh počasí je příznivý pro všechny plodiny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden pouhých 5 - 7 mm, vláhy je v půdě ale dostatek, ozimé obiloviny dohánějí zpoždění, které utrpěly kvůli suchu při vzcházení.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 6 mm ( 5 , 1 mm ), denní teploty 7,5°až 15,6°C , noční teploty 1,8° až 6,1°C, pokračuje sklizeň cukrovky a orba,'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 10 mm srážek. Stále nejsou dosety ozimy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden postupně napršelo celkem 11,8 mm srážek, které dále podpořily dosycování celého půdního profilu se zasakováním i do hlubších partií horniny. Tyto srážky již výrazně převyšují poměrně nepatrný výpar a tak se celková záporná bilance (dosud vyšší roční výpar cca 580 mm vůči dosud ročním srážkám cca 540 mm) rychle vyrovnává.'
NOVÝ JIČÍN: 'První podzimní mrazík jsme dnes zaznamenali, ale jen přízemní, jinak nejnižší teplota byla 0,8°C. Do neděle za minulý týden spadlo 20, 9 mm srážek a od pátku to byly i sněhové přeháňky, které se ještě neudržely, jelikož teplota půdy je ještě nad nulou a kde je porost, je ještě živá. Orba pod jařiny se zaorávkou hnoje se podařila, ale že by se jednalo o ideální podmínky, se nedá říct. Tu na horách je nesmysl takto pozdě orat, fakt nesmysl. Ale hnůj (pomalu uvolnitelný dusík) se musí zaorávat na podzim, aby ho jařiny využila a hlavně aby jsme využili jarní vláhu, které poslední roky rapidně ubývá. '
NYMBURK: 'vydatné srážky uplynulých dnů a týdnů způsobily rozbahnění vrchních orničních vrstev a značně komplikují podzimní práce'
OPAVA: ' V minulém týdnu byly znovu nějaké menší přeháňky, do 10 mm. I to nyní stačí na doplnění vlhkosti v orničí a podorničí, Zdraví Stuchlík'
OPAVA: 'spadlo 3,6mm, ochlazení, přízemní mráz, postupná sklizeň cukrovky, zasety pšenice, '
PÍSEK: 'Srážky tentokráte neeviduji - nestačil jsem odečíst. Ale pršelo a ne málo '
PRAHA-VÝCHOD: 'vydatné srážky uplynulých dnů a týdnů způsobily rozbahnění vrchních orničních vrstev a značně komplikují podzimní práce'
PRAHA-ZÁPAD: '2,4mm srážek nám spadlo za minulý týden. Půda je dostatečně nasycená vodou, ale ne přestavěná. Polní práce v okolí pokračují. Stromy pomalu ztrácejí listí, tak cca z 50-60% jsou pořádané. Vyřešily nám, ale obiloviny, jako bledule cca 3cm, sněženky, hyacinty, či ladoňky.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 2,8 mm srážek. Probíhá orba a hnojení hnojem. Stále se občas vyorá suchá půda.'
SEMILY: 'Samá voda, samá voda, všude samá voda.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Typické podzimní dešťové počasí . Připomínám nádhernou polární záři dne 5/11 2023 . Podzimní práce ukončeny. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 11 mm srážek. Průběh listopadu zatím velice deštivý a teplý.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V důsledku suchého, teplého rázu počasí dochází ke kalamitnímu výskytu hraboše, zejména ve víceletých porostech.'
ZLÍN: 'teplota půdy ve 20 cm je stále 10°C, nasycenost 99%'
ZNOJMO: 'srážky 7mm, pomalu se snad dorovná deficit i když předchozí srážky nepronikly hlouběji.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '3,5 mm srážek , 0,8 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 4. 12. 2023

  Chumelí a mrzne, takže globální oteplování je výmysl. Proč to není pravda

  S časně prosincovým chumelením a mrazy se v Česku objevily hlasy zpochybňující klimatickou změnu a globální oteplování. Klimatolog Pavel Zahradníček sleduje, jak se mění podnebí v Česku, a říká jasně:„Zima v Česku se krátí.“
  Rozhovor pro seznamzpravy.cz s Pavlem Zahradníčkem k přečtení ZDE.

 • 12. 10. 2023

  Kvalita a výnos piva se díky projevům klimatické změny zhoršuje

  Růst teplot a stále častější sucha vedla a povedou ke snižování výnosu aromatického chmele v tradičních chmelařských oblastech v Evropě. S výnosem se snižuje obsah alfa látek, které určují chuť a hořkost piva. To jsou hlavní výstupy z právě publikované práce vědců z CzechGlobe ve vědeckém periodiku Nature Communications. Kvalita piva a negativních dopadů klimatické změny na něj je tak nyní předmětem zájmů řady tuzemských i zahraničních médií.