Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 04. 02. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28. 01. 2024 do neděle 04. 02. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 02. Zprávy 199 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 7 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 5 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (32) nesleduje projevy sucha. 3 okresy však očekávají ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (66 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (18 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (49 % hlášení) až velmi vlhký (32 % hlášení).
O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Pokračuje teplé a větrné počasí. Vláhy je stále dostatek. Teplé počasí nevyhovuje pouze meruňkám a broskvoním.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden cca 6 mm srážek ve dvou dnech, koncem týdne došlo k oteplení již bez ranních mrazů, zásobenost půdní vláhou nadále velmi dobrá.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Teploty v rozmezí - 4,2 až +9,5 C, průměr 2,9 C, srážky 7 mm . Vysoká hladina podzemní vody, kaluže na polích. Ozimy začínají regeneraci po zimě - pouští nové kořínky.'
CHRUDIM: 'Za leden jsme měli průměrnou teplotu 0,9°C a srážky 53 mm (normál 1981-2010 je -1,1°C a 45 mm).'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spady 2 mm srážek. Ozimé pšenice díky teplému počasí dohánějí zpožděný vývoj z podzimu.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední měsíc bylo množství srážek 16 mm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo celkem 4,4 mm srážek na již převážně rozmrzlý povrch půdy. Leden skončil se svými 50,4 mm srážek jako již čtvrtý měsíc v řadě s nadprůměrnými srážkami, ale tentokrát jen o 8,4 mm. '
NOVÝ JIČÍN: 'Týden bez mrazu a k tomu spadlo 16 mm srážek v podobě deště. Půda je nasycené, ale sněhová deka chybí, a tak zvěř se pase především na porostech ozimů. Příprava pod jařiny nezačala a obavy se zvyšují jak to bude, když na podzim do listopadu se nemohlo aplikovat organické hnojení a pak už to nešlo. Tyto legislativní věci vymysli jen někdo bez praxe. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali dalších 15,5 mm srážek. Na polích máme laguny.'
OPAVA: ' Sníh pomalu roztál, takže vsákl do orničí a podorničí dobře. '
OPAVA: 'srážky 4,6mm déšť, příz.mráz, postupné oteplování, silný vítr - zatím dostatek vláhy'
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek v 5 týdnu je 7,4 mm při průměrné teplotě 2,9°C'
PÍSEK: 'Celkem 3,5 mm. Omlouvám se, nemohu se zúčastnit setkání, z důvodů hospitalizace. Chci vás požádat o zaslání materiálů z přednášek, pokud budou k dispozici. Děkuji. B.Š.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ve čtvrtek 0,5 mm a ostatní dny neměřitelné srážky.'
PRAHA-ZÁPAD: '4,7mm srážek nám spadlo za minulý týden. Ozimy se po mrazech vybarvil do žlutá na exponovaných místech. U Řepky se mrazy taktéž mírně projevily. Střídání teplot a dostatek srážek moc rostlinám nepřispěl, některé mají potrhané kořeny.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,1 mm srážek. Díky teplému a větrnému počasí půda rozmrzla a povrch začíná osychat.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Pokračuje oteplení . Počasí připomíná předjaří . '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 18 mm srážek, půda je přesycená vodou (dlouhodobě). S průměrnou teplotou -0,7 °C vyšel leden pro naši oblast 1,4 °C nad dlouhodobým normálem, srážkově cca 150 % normálu.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '10,2 mm srážek , většina dní s nočními teplotami nad 0 st.C '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 17. 1. 2024

  Setkání reportérů Intersucho 29.2.2024

  S potěšením Vás zveme k účasti na otevřené pracovní setkání spolupracovníků a uživatelů portálu intersucho.cz, které se bude konat 29. února 2024 (čtvrtek) v prostorách KD Větrný Jeníkov (Větrný Jeníkov č. p. 198, okr. Jihlava).
  Program včetně způsobu přihlášení je uveden ZDE.

 • 12. 1. 2024

  Budoucnost českého a světového zemědělství závisí na tom, jak se vyrovná s dopady změny klimatu

  Profesor Zdeněk Žalud vystoupil na konferenci v Senatu zabývající se vývojem a novými výzvami českého zemědělství.
  Souhrn z webových stránek senátu ZDE.
  Informace z přednášky byly shrnuty webem ekolist.cz (k přečtení ZDE) a idnes.cz (k přečtení ZDE).