Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 06. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 06. 2024 do neděle 09. 06. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 06. Zprávy 154 zpravodajů ze 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 16 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 11 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (27) nesleduje projevy sucha, nicméně 4 okresy však očekávají ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje normální spíše vlhčí stav půdy (47 % hlášení) až stav spíše sušší bez dopadů (24 % hlášení). Vrchní stav půdy se oproti minulému týdnu jeví už spíš jako vlhký (44 % hlášení) a mírně vlhký (27% hlášení). Velmi vlhký stav půdy je pozorován ve 21 % hlášení.

Začátkem června jsme v Česku poprvé za posledních deset let nepozorovali sucho (více ZDE). Jarní práce dále pokračují, nicméně na některých místech však bylo zaznamenáno přerušení zemědělských prací v důsledku vydatných dešťů a je pozorováno i přemokření. Dubnové vysoké teploty a zároveň mrazy na mnoha místech poškodily vegetaci. Extrémy poškodily výnosy a je sledováno do jaké míry. V některých oblastech také pozorujeme negativní vliv škůdců na úrodu. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'O víkendu se zhmotnilo intergalaktické sucho a tzv. suchý déšť nás zcela suše promočil a vyhnal z lesa, kde jsme sbírali kilogramy hub, které narostli vlivem mezikontinentálního sucha.'
BŘECLAV: 'Vláha se neustále ve velkém doplňuje a půda je hodně nasycena. Porosty na orné půdě i trvalé kultury jsou v dobré kondici.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky velmi rozdílné dle katastrů od 6 mm 24 mm, zásobenost vláhou velmi dobrá, v našich sledovaných lokalitách deště bez větších škod na polních plodinách.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '23. týden pozorujeme 20,8 mm srážek, kroupy.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '35 mm srážek, kroupy'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky minulý týden 5 mm (3,2 mm). Denní teploty 23 °C až 31,5 °C, noční teploty 10,1 °C až 16,7 °C, probíhají druhé seče vojtěšky.'
KUTNÁ HORA: '11-20 mm srážek, dle katastru za minulý týden, krajině výrazně pomohly, ovšem na jařiny, mák atp. dost pozdě. Do senáží nám napršelo, kvalita významně horší. Výnos loni založených jetelotrav super, vojtěšky a trávy špatné, stále mraky myší.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo jen 5,5 mm srážek, které nestačily na potřebu vegetace, a tak opětovně došlo k postupnému vysychání zejména přípovrchové vrstvy půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'Rovných 90 mm spadlo za minulý týden, takže vody je všude dost. Voda stojí aj na povrchu. Za červen spadlo o třetinu více vody než v květnu, kdy spadlo 61,8 mm a odpovídá to 43 % květnovému průměru. Voda je dobrá pro obilniny aj brambory, jen ošetření brambor nelze provést. '
OPAVA: 'Dešťových srážek u nás nebylo hodně, do 7 mm. Všechny bouřky se nám vyhýbají, někdy to je i lepší. Porosty prozatím vypadají dobře, v kopcích již půda mapuje suchem, ale ostatní je v pořádku.
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek za 23 týden je 14,5 mm při průměrné teplotě 18,3 °C
PLZEŇ-SEVER: 'Období dešťů pomalu ustává. Za minulý týden pouze 6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky za minulý týden 0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: '13 mm srážek/týden, výnos sena o 40 % nižší proti loňsku.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Jeden deštivý den v minulém týdnu přinesl 8,2 mm srážek. Porost a půda vodu pojmula dobře. Ale vice deštivých dnů nenastalo a pomalu opět vrchní vrstva pudy vysychá. Vojtěšky už jsou opět v butonizaci, a tak pomalu začínají druhé seče. Letos kolize se žněmi asi nenastane.'
PRACHATICE: 'Dešťové přeháňky každý den, celkem 19 mm. Půda nasycená vodou, ale při dešti se voda vsakuje do půdy, nestéká po povrchu (nejsou-li přívalové srážky).'
PROSTĚJOV: 'Srážky pro farmu 36 mm, opět velice lokální charakter! Pro obec 23 mm.'
PŘEROV: 'Úhrn srážek za týden 70 mm.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 16,3 mm. Díky srážkám plodiny výrazně přirostly, např. jetel za 14 dní zdvojnásobil výnos hmoty. Za květen napršelo 57,0 mm.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V naší oblasti jsme v průběhu minulého týdne naměřili 19 mm srážek, a to ve dvou vlnách: 6.6.2024 6 mm a 8.6.2024 13 mm. Počasí spíše chladnější, s ranními mlhami a větší oblačností. '
SEMILY: 'Srážky za týden více než 18 mm. Zejména na začátku sledovaného období. Brambory mi sežral z velké části Plzák španělský. V současné době je to možná největší škůdce. Nejen u mne.'
TÁBOR: '6 mm srážek je málo, voda ve studni (6 m) sotva na 50 %.'
TACHOV: 'Díky přetrvávajícím dešťům a nízkým teplotám nelze pořádně provádět seč. Sena nereálná, senáže s rizikem dešťů. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 26,7 mm, út 7,0 mm, čt 4,4 mm, pá 0,4 mm, ne 19,3 mm. Proměnlivé počasí. Přerušení II. etapy jarních prací. Dozrávají třešně, jahody. Sklizeň rané zeleniny. Rozvoj houbových chorob (padlí, rzi).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '23 mm srážek v bouřkách.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 23 mm srážek, z toho většina spadla začátkem týdne (15 mm). Aktuálně je v půdě vláhy dostatek.'
VYŠKOV: 'Srážky 52 mm za uplynulý týden.'
ZNOJMO: 'Srážky 68 mm v několika dnech, nicméně plošně a mírného charakteru, žádné průtrže, kroupy a jiné negativní doprovodné jevy. Každopádně predikováno bylo mnohem více srážek. Aktuálně je vláhy dost, snad to nebyl poslední výrazný déšť pro následující období.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '22 mm srážek, 11,5 mm výpar z vodní plochy.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.