Deficit půdní vláhy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 07. 2022 do neděle 17. 07. 2022 ráno)


DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu zásadně rozšířil především v povrchové vrstvě (0–40 cm). Kdy převažuje na většině území deficit o více jak 5 mm. Lepší stav je sledován místy v povodí Vltavy, případně na Vysočině a v Pardubickém kraji.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) na většině území snížil. Deficit se nachází téměr na celém území s výjimkou podél toku Vltava a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Situace je je horší na severní Moravě a ve Slezsku.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. Vyjma povodí Vltavy, kde je místy stav normální vodnosti. Na mnoha místech se však vyskytuje i stav “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 17. 07. vyskytuje deficit na cca 75 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 40 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 4 % je záporná odchylka o více jak 40 mm

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

  • 19. 6. 2024

    Lesy České republiky představují nový program Adaptujeme lesy

    Jak se krajina přizpůsobuje změně klimatu a co pro to dělají Lesy České republiky? Jejich nový program představuje seriál třinácti krátkých dílů. Každý díl se tematicky věnuje jednomu adaptačnímu tématu, například opatřením, která zvyšují biodiverzitu, ale i postupům při obnově porostů či ochraně lesa. V prvním díle si mimo jiné můžete poslechnout, jak si adaptaci lesa představuje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek. K zhlédnutí ZDE.

  • 17. 6. 2024

    Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

    17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Jak vypadá letošní osvětová kampaň a co je podle Ministerstva životního prostředí pro Českou republiku zásadní? Tiskovou zprávu MŽP si můžete přečíst ZDE.

26. června 2022 / 25. týden

předchozí další stáhnout zavřít