Deficit půdní vláhy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 13. 11. 2022 ráno)
 

STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně změnil především ve vrchní vrstvě. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován i nadále spíše kladný až neutrální stav v Čechách a na většině Moravy je sledován mírný deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se mírně zvýšil. Deficit zůstává spíše v horní části Polabí, místy v severozápadních Čechách a v Pomoraví, na zbylém území převažuje kladný deficit. Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území podnormální vodnost, zatímco v horním a středním povodí Vltavy je sledována spíše normální až nadnormální vodnost. Vyskytují se však oblasti i s vodním stavem “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 20. 11. vyskytuje deficit na cca 36 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

  • 20. 7. 2024

    Zemědělské sucho

     „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

  • 19. 7. 2024

    Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

    Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

20. listopadu 2022 / 46. týden

předchozí další stáhnout zavřít