Deficit půdní vláhy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

STAV PŮDNÍ VLÁHY se oproti minulému týdnu změnil na celém území. Zatímco v některých oblastech na Moravě a Slezsku zásob vody ubylo, v Čechách se deficit snížil. Nejvyšší zásoby vody v půdě aktuálně pořád pozorujeme v okolí Olomouce, dobrá situace je ale i na východ od Plzně. I když většina území v Čechách a nově také oblast na jih od Zlína a okolí Ostravy, zůstává v deficitu půdní vláhy, přičemž o něco výraznější deficit zůstává pořád v Polabí a Krkonoších, obecně se deficit půdní vláhy snížil (0–100 cm).
V povrchové vrstvě (0–40 cm) je také oproti minulému týdnů sledován mírný pokles zásob vody na jihu Moravy, v oblasti Bílých Karpat a Beskyd, no naproti tomu v Čechách, zejména na jihu a západě, sledujeme nárůst zásob vody. Aktuálně jsou zásoby vody v povrchové vrstvě v rámci republiky nejvyšší pořád na střední a severní Moravě a také na východ od Plzně.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) zůstává stav víceméně stejný- na větší části území, vyjma oblastí na jihu a středu Moravy a západě Čech, stav zůstává deficitní.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ je na většině území Moravy a Slezska a také v západních Čechách a na Šumavě hlášená normální až nadnormální vodnost. Nadnormální vodnost pozorujeme pořád hlavně na střední Moravě. Na zbylém území je hlášena normální a podnormální vodnost až na sever Čech, kde pozorujeme spíš podnormální vodnost a místy až sucho.
V celém profilu do 1 m se k 07. 07. vyskytuje deficit na max. 42 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Více informací ZDE.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

  • 20. 7. 2024

    Zemědělské sucho

     „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

  • 19. 7. 2024

    Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

    Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE