Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
HU
Maďarsko
Denní srpnové teploty mírně kolísaly (o 1,5 až 2,5 °C), byly však téměř trvale nadprůměrné. Poslední srpnové dny byly extrémně horké; objevily se nejteplejší vlny tohoto léta. Začátek září přinesl chladnější povětrnostní podmínky. Srážky během zájmového období (od 1. srpna do 5. září) dosáhly 50 až 150 mm, v západní a střední oblasti překročily průměr o 30 až 100%. Srážky byly většinou ve formě intenzivních bouří, často doprovázených krupobitím, lokálně způsobovaly záplavy. Naproti tomu ve východních oblastech poblíž rumunských hranic napadlo podprůměrné množství srážek (25 až 50 mm). Obsah půdní vlhkosti u letních plodin obvykle přesahoval průměr. Na sezónní úroveň se snížil až v první dekádě v září. Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Vývoj letních plodiny byl po většinu léta adekvátní. Od konce srpna začalo rychlé stárnutí a velikost listové plochy prudce poklesla. Jakékoli negativní účinky předčasného dozrávání na akumulaci biomasy a tvorbu výnosu jsou však vyváženy pozitivními účinky bohatého zásobování vodou po většinu sezóny. Akumulace biomasy je u většiny plodin vysoká. V některých oblastech měly nadměrně vlhké podmínky negativní dopady na výnosové potenciály, zejména u slunečnic, které preferují sušší podmínky a mohou při vlhkém počasí více trpět chorobami rostlin. Celkově se prognóza výnosu zvýšila u kukuřice na zrno. U slunečnic a jiných letních plodin se udržela na vysoké úrovni. Nedávné deště mohly způsobit určité zpoždění výsevu řepky, ale zároveň příznivě zvýšily vlhkost ornice, což je zásadní pro vzejití a časný růst.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 4. 5. 2022

  Miroslav Trnka pro aktualne.cz

   „V letech 2018-2019 už sucho trvalo dlouhou dobu a bylo vidět, že zemědělské a hydrologické sucho probíhají paralelně. No a konečně roky 2020 a 2021 nebyly dostatečně bohaté na to, aby krajinu připravily na další epizodu zemědělského sucha. Takže už teď okamžitě vidíme poklesy v povrchových tocích,“ popisuje neradostný český vývoj bioklimatolog Miroslav Trnka z CzechGlobe.
  Celý článek pro aktualne.cz k přečtení ZDE.

 • 27. 4. 2022

  Extrémní vlny veder, požáry a povodně. Zpráva o stavu klimatu nerýsuje Evropě růžovou budoucnos

  Dlouhodobě narůstá nejen teplota, ale i četnost a intenzita těchto jevů, vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny – Czechglobe, proč podle vědců za extrémními projevy počasí stojí klimatická změna.

  "Politická garnitura v tomto ohledu naprosto selhala, zaspali jsme minimálně patnáct let, následky by nás jinak tak nebolely."

  Celý článek a rozhovor k poslechnutí pro radiozurnal.rozhlas.cz ZDE.

30. duben 2019 / 18. týden

předchozí další zavřít