Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.06.2020 do 20.07.2020

 

Od začátku června panovalo nestabilní počasí charakteristické hojnými nadprůměrnými srážkovými úhrny. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy. Většina srážek spadla v průběhu června. V druhé červencové dekádě byly na některých místech pozorovány velmi intenzivní srážky, mnohdy ve formě bouřek, někdy s krupobitím a silným větrem, které mohly vést k lokálním záplavám, poškození plodin, zpozdily začátek sklizně a pravděpodobně snížily kvalitu zrna. Tyto deště částečně nebo úplně doplnily půdní vlhkost, která se nyní téměř ve všech zemích dostala na uspokojivou úroveň, což prospělo hlavně letním plodinám. Akumulace biomasy se začala po jarním suchu, které brzdilo počáteční fáze růstu, obnovovat. To se odráží v prognóze výnosu u kukuřice, cukrové řepy a brambor. Převládající mírné povětrnostní podmínky (dostatečný přísun vody a mírné teploty) byly obecně příznivé i pro pšenici ozimou, prodloužily fázi plnění zrna a zmírnily další ztráty výnosů. Negativní dopad sucha je však stále na mnoha polích patrný.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

27. 7. 2020
pro
RO
Rumunsko
Teplota v průběhu zájmového období byla průměrná, na východě země mírně nadprůměrná (o 0,5°C až 1,5°C). Nadprůměrné teploty dominovaly od 5. června do 6. července, zatímco začátkem června a v polovině července bylo chladněji než obvykle. Počet horkých dnů (Tmax> 30 ° C) výrazně překročil dlouhodobý průměr pouze v jihovýchodních regionech (o 5–10 dní). Srážky byly hojné, zejména ve druhé a třetí červnové dekádě. V západním a středním Rumunsku v nízko položených oblastech způsobily velmi intenzivní a nadměrné srážky povodně a záplavy, které nepříznivě zasáhly zimní plodiny (uskladnění, zvýšené ztráty při sklizni a snížená kvalita) a způsobily zpoždění na začátku sklizně. V těchto regionech dosáhly součty srážkových úhrnů 150 mm až 320 mm. V jižních a východních regionech napadlo 70 mm až 150 mm. Prognózy výnosů pro zimní obiloviny byly dále sníženy a prognóza pro řepku zůstává pesimistická. U letních plodin doplňovaly silné deště půdní vlhkost. Příznivé zásobování rostlin vodou usnadnilo rozvoj listové plochy a akumulaci biomasy. Půdní vlhkost je na většině území pro období kvetení stále dostatečná. K nedostatku vody dochází pouze podél bulharských hranic a pobřežních oblastí Černého moře. Mírné teploty v polovině července zapříčinily prodloužení doby květu, což je také příznivé pro tvorbu výnosu. Prognóza výnosu letních plodin - na základě předpokladu průměrných srážek během období plnění zrna - je pozitivní a výrazně nad 5letým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 3. 2021

  Webinář Intersucha - pozvánka

  Prakticky orientovaný webinář o suchu a dalších agrometeorologických výzvách současnosti a blízké budoucnosti pořádaný týmem Intersucha se bude konat ve středu 10. 03. 2021 od 8:15 do cca 11 hod Podrobněji ZDE.

 • 4. 3. 2021

  Kromě sucha sledujeme další desítku abiotických rizik! A taky vybraná biotická..

  Představujeme Vám nový portál agrorisk.cz, který přináší včasné varování před abiotickými a biotickými riziky.
  Více k přečtení ve zpravodaji AGROBASE ZDE.