Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 18.09.2019 do 29.10.2019

 

Během zájmového období probíhalo setí zimních plodin a sklizeň slunečnice, silážní kukuřice i kukuřice na zrno, brambor a cukrové řepy. Práce na poli byly často přerušovány nebo zpomalovány kvůli dešťovým srážkám, které ale byly prostorově a časově velmi různorodé. Srážkový deficit společně s obavou špatného klíčení, vzcházení a časného vývoje plodin stále hlásí mnoho zemí (např. Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bělorusko a Ukrajina). Výjimkou je Dánsko, kde byl pro změnu zaznamenán srážkový přebytek, který však v mnoha oblastech znemožnil výsev.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

29. 10. 2019
pro
DE
Německo
Začátek září byl suchý. Ke konci měsíce a začátkem října se ve všech regionech vyskytly příznivé srážky. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány pro Niedersachsen a Šlesvicko-Holštýnsko. Během zájmového období lokálně napadlo více než 200 mm. Tyto úhrny stačily k vykompenzování dešťového deficitu akumulovaného během léta (od 1. června), ale ztěžovaly přípravu pole k setí. Začala sklizeň kukuřice. Nejnižší srážky se vyskytly ve východních částech země a v Bavorsku. I přesto je napadlých 100 mm dostačujících pro setí a vzcházení. Celkový úbytek dešťových srážek však zůstává. V Bayern a Bádensko-Württembersko byl v září zaznamenán jasný přebytek radiace. Kolísání teploty během zájmového období bylo normální. Vyskytly se první noční mrazy. Prognózy byly jen nepatrně revidovány s výjimkou snížené prognózy pro cukrovou řepu (nepříznivé růstové celosezónní podmínky). Díky nedávným srážkám může být řepa snadněji sklizena.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 3. 2021

  Webinář Intersucha - pozvánka

  Prakticky orientovaný webinář o suchu a dalších agrometeorologických výzvách současnosti a blízké budoucnosti pořádaný týmem Intersucha se bude konat ve středu 10. 03. 2021 od 8:15 do cca 11 hod Podrobněji ZDE.

 • 4. 3. 2021

  Kromě sucha sledujeme další desítku abiotických rizik! A taky vybraná biotická..

  Představujeme Vám nový portál agrorisk.cz, který přináší včasné varování před abiotickými a biotickými riziky.
  Více k přečtení ve zpravodaji AGROBASE ZDE.