Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
DE
Německo
Srpen byl teplejší než obvykle. Objevovaly se krátké a intenzivními vlny veder, které se střídaly s prudkými poklesy teploty na jihu, zatímco sever se vyznačoval delším teplým obdobím, a to mezi 6. a 21. srpnem. Kumulace srážek během zájmového období byly nerovnoměrně rozloženy a vykazovaly jasný přebytek ve většině Bádenska-Württemberska a Bayernu, stejně jako v Thüringenu a Sachsenu. Významné srážkové události se vyskytovaly ke konci srpna. Podprůměrné množství srážek bylo zaznamenáno v Rheinland-Pfalz, Sársku a Nordrhein-Westfalen, což ještě zhoršilo sucho. Zbývající regiony, jako Niedersachsen a Hessen, vykazují vyrovnanější množství srážek, ale se silnou variabilitou. Kombinované tři letní měsíce (červen-červenec-srpen) vykazují jasný přebytek srážek v Sachsen a malé přebytky v Bayernu a Bádensku-Württembersku, zatímco pro většinu Německa to bylo třetí po sobě jdoucí suché léto. Počet deštivých dnů během zájmového období byl většinou průměrný nebo podprůměrný. Nejsou hlášeny žádné zvláštní problémy se sklizní zimních a jarních obilovin. Množství srážek bylo považováno za uspokojivé pro setí řepky. V současné době probíhá setí ječmene ozimého. U letních plodin v oblastech zasažených suchem je simulovaná biomasa i nadále pod průměrem. U některých plodin (například u kukuřice) na jiných místech (převážně na jihu a jihovýchodě země) je naopak akumulace biomasy nadprůměrná, a to díky lepším podmínkám k pěstování. Prognózy výnosů kukuřice na zrno však byly ve srovnání s minulými mírně sníženy, i když zůstávají nad výnosem z roku 2019. Prognózy brambor a cukrové řepy zůstávají na stejné průměrné úrovni jako v srpnu.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2020

  Co může za barevnou krásu podzimního listí

  „Zbarvování i opad listů patří podobně jako třeba rašení nebo kvetení mezi tzv. fenofáze, tedy zevně dobře rozpoznatelné, každoročně se opakující projevy vývinu nadzemních orgánů rostlin, závislé na vnějších podmínkách,“ říká fenoložka Lenka Bartošová z CzechGlobe. Proč se na podzim z korun stromů vytrácí letní sytě zelená? Co způsobuje barevnou proměnu? A jak to, že se listy před zimou postupně odporoučí k zemi?

  Celý článek k přečtení na avcr.cz ZDE.

 • 9. 11. 2020

  Déšť pomohl, ustoupil kůrovec i sucho. Ale rozhodnou až příští měsíce, říkají experti

  "Hodně nadprůměrné srážky dokázaly tu aktuální situaci natolik zlepšit, že z pohledu meteorologa rozhodně již není možné mluvit o suchu, i když z dlouhodobého hlediska klimatologie jsme stále v sušším období," říká klimatolog Pavel Zahradníček z portálu Intersucho.

  Po pěti letech dramatického sucha se chýlí ke konci deštivější rok, shnující článek k přečtení na aktualne.cz ZDE.

1. září 2019 / 35. týden

předchozí další zavřít