Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
FR
Francie
V průběhu zájmového období se v západních oblastech (na pobřeží Atlantiku a Lamanšského průlivu a na jih od Massif Central) blížily kumulativní srážky dlouhodobému průměru. Podstatně sušší podmínky byly pozorovány v oblastech Champagne-Ardenne (-80% ve srovnání s dlouhodobým průměrem), Lorraine (-60%) a Bourgogne (-60%). Mírnější dešťové deficity byly pozorovány v centrální oblasti a v Pikardii. V první polovině srpna byla pozorována výjimečná vlna veder, která vedla v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám o 2 °C vyšším. Období od 1. července do 5. září bylo v porovnání s historickými záznamy druhé s nejvyšším deficitem vody, a to od roku 1979. Dalším znakem je velká variabilita podmínek vhodných pro růst a vývoj plodin. Srážkové úhrny od poloviny března byly často v podobě bouřek, což vedlo k prostorově heterogennímu rozdělení srážek a částečně to vysvětlovalo vznik těchto kontrastních podmínek. Prognózy výnosů se blíží výnosům silážní kukuřice, kukuřice na zrno, sóji, brambor a cukrové řepy z let 2018 a 2019. U dvou posledních plodin existuje v prognózách velká nejistota (pozdní setí, závlahy, atd..). Cukrová řepa byla vystavena žloutnutí, což zvyšuje nejistotu ohledně prognózy výnosu. Výnos slunečnice bude jen mírně pod pětiletým průměrem, protože slunečnice snášejí sucho. Výsev řepky ozimé byl brzděn kvůli suchým půdám a již teď je zpožděn. Plocha osetá řepkou bude podobná nebo dokonce nižší než v letech 2018 a 2019.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.