Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
BE
Belgie
Teploty byly v květnu převážně nadprůměrné a v první polovině června podprůměrné. Květen byl obzvlášť teplý. Byl druhý nejteplejší v porovnání s historickými záznamy (po květnu 2018). S ohledem na zájmové období jako celek byly průměrné teploty v souladu s dlouhodobým průměrem. Dešťové srážky byly o 50–100 % vyšší než dlouhodobý průměr, čímž se zájmové období stalo druhým nejdeštivějším (po roce 2016) v Belgii. Srážkové události byly zvláště časté (téměř denně) ve druhé polovině května. Tyto povětrnostní podmínky – zejména vysoké srážky – byly pro plodiny nepříznivé. Již tak značně opožděné setí kukuřice a brambor bylo v druhé polovině května prakticky nemožné. Podmínky se zlepšily v prvním červnovém týdnu, ale brzy po dostatečném odvodnění půdy začalo znovu pršet. Taková zpoždění jsou spojena s penalizací na výnosu a pravděpodobně povedou k pozdní sklizni na podzim, kdy bývají podmínky půdní vlhkosti také nepříznivé. Ani setí cukrové řepy ještě není zcela dokončeno. Tlak škůdců a chorob zůstává také vysoký. Zemědělci se obávají zejména phytophthora v bramborách. Výskyt mšic, které mohou přenášet virus listové žloutenky v cukrové řepě, je zatím zvládnutelný. Část ozimých obilnin byla v citlivé fázi květu vystavena nepříznivým vlhkým podmínkám. Dopady na výnosový potenciál jsou negativní, ale v této fázi vysoce nejisté.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE