Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
BG
Bulharsko
Ve východní polovině Bulharska, kde převládající teploty překročily dlouhodobý průměr o 1,5 až 3,0°C, bylo období od 1. srpna do 5. září nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979. V západních oblastech byla pozitivní tepelná anomálie skromnější a většinou zůstávala v rozmezí 0,5 až 1,5 °C. Počet tropických dnů (Tmax> 30°C) překročil dlouhodobý průměr o 5 až 15 dní, s jedinou výjimkou téměř sezónního regionu Jugozapaden. Srážky také představovaly dualitu. Ve východním Bulharsku přetrvávaly v červenci vzácné srážkové podmínky. V srpnu bylo zaznamenáno pouze 5 až 30 mm. Na začátku září následovaly hojnější srážky (10 až 40 mm), ale opožděně v Severoiztochen a Severen Tsentralen. Naproti tomu západní oblasti Severozapaden a Yugozapaden během zájmového období zaznamenaly nadprůměrné srážky (40 až 90 mm). Vývoj letních plodin se zrychlil. Zkrátilo se období tvorby výnosů, zejména ve východních oblastech. Úrovně půdní vlhkosti v těchto oblastech poklesly na kritické úrovně. Počátkem srpna snížilo rychlé stárnutí listů fotosyntetickou kapacitu pro plnění zrn, což ohrozilo tvorbu výnosu. Satelitní snímky potvrzují, že plodiny ve východním Bulharsku jsou většinou ve špatném stavu. Naproti tomu podél západní hranice dosáhla úroveň půdní vlhkosti téměř nadprůměrných hodnot a plodiny jsou zde v dobrém stavu. Prognózy výnosů pro kukuřici i slunečnice byly revidovány směrem dolů, jsou však stále v souladu s historickým trendem a přesahují pětiletý průměr. Výsev řepky se na východních územích pravděpodobně zpozdí kvůli suché ornici.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2020

  Co může za barevnou krásu podzimního listí

  „Zbarvování i opad listů patří podobně jako třeba rašení nebo kvetení mezi tzv. fenofáze, tedy zevně dobře rozpoznatelné, každoročně se opakující projevy vývinu nadzemních orgánů rostlin, závislé na vnějších podmínkách,“ říká fenoložka Lenka Bartošová z CzechGlobe. Proč se na podzim z korun stromů vytrácí letní sytě zelená? Co způsobuje barevnou proměnu? A jak to, že se listy před zimou postupně odporoučí k zemi?

  Celý článek k přečtení na avcr.cz ZDE.

 • 9. 11. 2020

  Déšť pomohl, ustoupil kůrovec i sucho. Ale rozhodnou až příští měsíce, říkají experti

  "Hodně nadprůměrné srážky dokázaly tu aktuální situaci natolik zlepšit, že z pohledu meteorologa rozhodně již není možné mluvit o suchu, i když z dlouhodobého hlediska klimatologie jsme stále v sušším období," říká klimatolog Pavel Zahradníček z portálu Intersucho.

  Po pěti letech dramatického sucha se chýlí ke konci deštivější rok, shnující článek k přečtení na aktualne.cz ZDE.