Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
RO
Rumunsko
Denní teploty kolísaly nad průměrem, což vedlo k pozitivní teplotní anomálii 0,5 až 2,5 °C. Obzvláště horké počasí panovalo v jižních a východních oblastech, kde maximální teploty během nejteplejších dnů dosáhly 36 až 39°C. Počet tropických dnů (Tmax> 30 ° C) byl v hlavních zemědělských oblastech překročen o 7 až 17 dní. Západní, severní a střední oblasti vykazovaly mnohem mírnější (o něco teplejší než obvykle) podmínky. Ve východním Rumunsku zůstaly v srpnu srážky vzácné (<20 mm). Srážky v prvních dnech měsíce září byly v těchto oblastech výraznější (10 až 40 mm), pro letní plodiny však přišly příliš pozdě. Střední a severozápadní Rumunsko zažilo v první polovině srpna suché povětrnostní podmínky. Od poloviny srpna se srážky zvýšily, což mělo mírnější srážkové deficity (- 5 až - 40%). Některá místa regionu Vest zasáhl nadprůměrný déšť. Horké počasí nepříznivě urychlilo fenologický vývoj letních plodin tím, že zkrátilo období tvorby výnosů, což vedlo k brzkému zahájení sklizně, zejména ve východních oblastech. Kromě toho v jižních a východních oblastech způsobilo během srpna závažné a dlouhotrvající sucho vážné problémy s dodávkami vody, což mělo další negativní dopady na tvorbu výnosů. Satelitní snímky naznačují, že navzdory dostupné infrastruktuře bylo zavlažování aplikováno pouze v omezené míře. Střední a západní část Rumunska zažila mnohem příznivější podmínky (vysoká akumulace biomasy). Prognózy výnosů u všech letních plodin byly revidovány směrem dolů, nejvýrazněji u kukuřice, slunečnice a cukrové řepy, protože nejdůležitějšími pěstitelskými oblastmi pro tyto plodiny jsou ty, které jsou nepříznivým počasím zasaženy. Je třeba poznamenat, že silný kontrast mezi východním a západním regionem dodává prognózám značnou nejistotu. Část kukuřice na zrno může být navíc sklizena jako silážní.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 25. 11. 2020

  Dlouhodobé sucho v Česku je dočasně zažehnané

  Sucho, s nímž se Česká republika v posledních letech dlouhodobě potýkala, je momentálně minulostí. Srážkově nebývale bohatý říjen i celkové rozložení srážek v průběhu letošního roku zapříčinily, že v posledních dvou měsících je situace normální.
  Celý článek vycházející z dat portálu intersucho.cz k přečtení na novinky.cz ZDE.

 • 10. 11. 2020

  Co může za barevnou krásu podzimního listí

  „Zbarvování i opad listů patří podobně jako třeba rašení nebo kvetení mezi tzv. fenofáze, tedy zevně dobře rozpoznatelné, každoročně se opakující projevy vývinu nadzemních orgánů rostlin, závislé na vnějších podmínkách,“ říká fenoložka Lenka Bartošová z CzechGlobe. Proč se na podzim z korun stromů vytrácí letní sytě zelená? Co způsobuje barevnou proměnu? A jak to, že se listy před zimou postupně odporoučí k zemi?

  Celý článek k přečtení na avcr.cz ZDE.