Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2020 do 10.06.2020

 

Zájmové období trvající od 1. května až do 10. června bylo charakteristické přetrvávajícím deštěm, podprůměrnou teplotou vzduchu a mimořádně vysokou hladinou záření. Srážky, které se vyskytly, byly soustředěny hlavně v první květnové a v první červnové dekádě a na čas vyrovnaly deficit vlhkosti půdy (převážně v ornici), který se v důsledku nedostatku srážek od poloviny března zvyšoval. Tyto srážky byly na mnohých místech nesmírně důležité hlavně pro letní plodiny, kde pomohly udržet půdní vlhkost na úrovni dostačující pro růst. Pro ozimy, které už mnohdy vývojově odpovídají fázi plnění zrna, přišel déšť pozdě a navíc mohl zapříčinit výskyt plísní. Přesto patří letošní jaro mezi nejsušší v historii. Zájmové období bylo také od začátku května chladnější než obvykle. Denní teploty byly v porovnání s dlouhodobým průměrem o 1 až 4°C nižší. To zapříčinilo zpomalení růstu a vývoje, který byl z předcházejících období v pokročilém stádiu. Začátkem druhé květnové dekády teploty regionálně klesly pod 0°C. Objevilo se několik nočních mrazů, které někde proběhly bez větších následků a na některých místech poškodily řepku, kukuřici a brambory.  

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

 

 

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

16. 6. 2020
pro
BE
Belgie
Zájmové období (1. května až 10. června) bylo charakteristické přetrvávajícím deštěm. Srážky, které se vyskytly, byly soustředěny v první květnové dekádě a první červnové dekádě. Nejvýznamněji pršelo kolem 5. června. Kumulativní srážky za celé období se pohybovaly kolem 40% dlouhodobého průměru v severní Belgii; ve většině ostatních regionů to bylo 40 až 50% dlouhodobého průměru. Denní průměrné teploty kolísaly kolem dlouhodobého průměru. Výrazně chladnějšími období se vyskytlo kolem 13. května a 5. června. Ve vnitrozemských oblastech byly kolem 13. května běžné mrazy na úrovni země, což způsobilo určité škody na plodinách, zejména u brambor. Hladina záření byla i nadále mimořádně vysoká. Pokračující dešťový deficit negativně ovlivnil všechny plodiny. Období s nejsuššími podmínkami (konec května a první červnové dny) omezilo akumulaci biomasy a částečně probíhalo se začátkem období květu u pšenice ozimé, což mělo negativní dopad na počet zrn. Cukrová řepa, brambory a kukuřice byly vystaveny dalšímu stresu poté, co se právě začaly zotavovat z obtížných podmínek kolem setí a vzcházení. Podmínky jsou nejobtížnější v severním Belgii. Plodiny, které mají prospěch ze zavlažování, zejména brzy vyseté porosty (letních, jarních a zimních plodin) na málo až středně strukturovaných půdách, se vyvíjí dobře - těží z vysokých úrovní záření a převážně mírných teplot. Je však nepravděpodobné, že nadprůměrný potenciální výnos těchto plodin bude kompenzovat nižší očekávané výnosy jinde. V mnoha regionech již byla zavedena omezení odběru vody. Srážky, které by měly napadnout v nadcházejících dnech, nebudou dostatečné k tomu, aby se obsah půdní vlhkosti zvedl na bezpečnou úroveň. V důsledku toho byly prognózy výnosů pro všechny plodiny revidovány směrem dolů.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 25. 1. 2021

  Mezinárodní projekt Interreg, Dyje

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. se podílí na mezinárodním projektu Interreg "Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje". Do tohotu projektu jsou zapojeni i další partneři a to Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Povodí Moravy,s.p., Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Technische Universität Wien a Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.

  Cílem projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje do roku 2050. Výzkum je zaměřen na porovnání bilance vody současné doby vůči klimatickým scénářům v budoucnu. Rakousko a Česká republika propojují své odborné znalosti a pracují na společném hraničním regionu.
  Na základě výsledků dojde ke zpracování manipulačních opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou států.

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.