Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 21.03.2022 do 26.04.2022

 

Zájmové období bylo charakteristické chladnějšími podmínkami s častými mrazy. Některé země však zaznamenaly nejsušší a nejslunečnější březen od roku 1979 (Německo, Rumunsko, Dánsko, Belgie a Nizozemí). V březnu byl také zaznamenán výrazný srážkový deficit. Duben přinesl proměnlivější počasí, kdy teploty silně kolísaly a mnohdy lokálně spadly až k -8 °C. V první dubnové dekádě napadlo nejvíce srážkových úhrnů, díky čemuž se částečně podařilo snížit deficit půdní vláhy v orniční vrstvě. Obecně jsou ozimy v dobrém stavu. Studené období na začátku dubna na chvíli zpomalilo jejich vývoj a růst. Pro zachování výnosového potenciálu by bylo zapotřebí deště. Aktuální prognózy výnosů plodin většinou odpovídají historickým trendům. Nutno ale brát v potaz, že sezóna je teprve na začátku.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

26. 4. 2022
pro
IT
Itálie
Regiony severní a střední Itálie nadále trpí suchem. V severozápadních regionech je úhrn srážek od prosince nižší než 20 %. V Emilia Romagna a severovýchodních regionech se srážky pohybovaly mezi 20 % a 50 %; ve střední Itálii to bylo kolem 50 %. Teploty v březnu a dubnu byly převážně chladnější, od začátku dubna se zvýšily. Ozimy byly nepříznivě ovlivněny suchem, ale dopady byly zmírněny slabými dešti na konci března a chladnými teplotami na začátku dubna, které snížily poptávku po vodě. Přesto jsou stále vystaveny vysokému riziku dalšího snížení výnosového potenciálu při zvýšení teplot. Setí letních plodin (stejně jako vzcházení plodin) těžilo z výše zmíněných lehkých dešťů, ale obecně se opožďuje kvůli suchým půdám a nízkým teplotám. Vodní nádrže jsou stále kriticky nízké úrovni, což vyvolává další obavy z letní sezóny. I v jižních oblastech byly povětrnostní podmínky v březnu a dubnu sušší (srážky -30 % až -50 %) a chladnější než obvykle (průměrná teplotní anomálie < -2 °C). I když nedostatek srážek zatím není znepokojivý (s výjimkou některých oblastí na Sicílii), chladné počasí způsobilo další zpoždění ve vývoji plodin. Nyní by byly zapotřebí příznivější teploty, aby se zvýšila akumulace biomasy před květem a nesnížil se výnosový potenciál. Prognózy výnosů plodin jsou pod pětiletým průměrem u pšenice měkké a ječmene a v souladu s pětiletým průměrem u pšenice tvrdé.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 4. 5. 2022

  Miroslav Trnka pro aktualne.cz

   „V letech 2018-2019 už sucho trvalo dlouhou dobu a bylo vidět, že zemědělské a hydrologické sucho probíhají paralelně. No a konečně roky 2020 a 2021 nebyly dostatečně bohaté na to, aby krajinu připravily na další epizodu zemědělského sucha. Takže už teď okamžitě vidíme poklesy v povrchových tocích,“ popisuje neradostný český vývoj bioklimatolog Miroslav Trnka z CzechGlobe.
  Celý článek pro aktualne.cz k přečtení ZDE.

 • 27. 4. 2022

  Extrémní vlny veder, požáry a povodně. Zpráva o stavu klimatu nerýsuje Evropě růžovou budoucnos

  Dlouhodobě narůstá nejen teplota, ale i četnost a intenzita těchto jevů, vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny – Czechglobe, proč podle vědců za extrémními projevy počasí stojí klimatická změna.

  "Politická garnitura v tomto ohledu naprosto selhala, zaspali jsme minimálně patnáct let, následky by nás jinak tak nebolely."

  Celý článek a rozhovor k poslechnutí pro radiozurnal.rozhlas.cz ZDE.