Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.06.2021 do 26.07.2021

 

Zájmové období bylo v porovnání s dlouhodobým průměrem podstatně teplejší. Sluneční záření bylo výrazně nadprůměrné. Teplotní anomálie přesahovaly dlouhodobý průměr o +2°C (Polsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko), o +3°C (Bělorusko) až o + 4°C (Slovinsko, Chorvatsko). Téměř ve všech sledovaných zemích byly zaznamenány po sobě jdoucí dny s maximálními teplotami nad 30°C (Polsko, Itálie, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Litva, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Někde byl dokonce běžný počet těchto tropických dnů překročen o 6 až 15 dnů. Červnový srážkový deficit ve spojení s vysokými teplotami vysušil ornici a zkrátil cyklus ozimých a jarních plodin. Na začátku července se situace změnila. Byly zaznamenány výrazné srážky, většinou ve formě intenzivních bouří se silným větrem a krupobitím. V důsledku toho byly zásoby půdní vlhkosti na většině míst doplněny na adekvátní úroveň. Extrémní srážky ale způsobily v mnoha zemích lokální polehnutí plodin (např. Francie, Německo, Polsko, Itálie, Litva), ovlivnily fázi plnění zrna a pravděpodobné jsou i negativní dopady na kvalitu zrna. I nadále se očekává nestabilní počasí.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

26. 7. 2021
pro
BE
Belgie
První dvě červnové dekády se vyznačovaly relativně suchým, slunečným počasím a nadprůměrnými teplotami, zatímco zbývající část zájmového období byla deštivá s průměrnými až mírně podprůměrnými teplotami. Když vezmeme v úvahu celé zájmové období, kumulativní srážky se pohybovaly od průměrného množství v pobřežních oblastech až po více než dvojnásobné množství v oblasti východní Belgie, kde bylo zájmové období nejdeštivější od 1. června do 20. července (od roku 1978). Některá území byla zvláště ovlivněna mimořádně vysokými srážkami, která napadly kolem 14. července a které způsobily záplavy v povodí. Většina zemědělských oblastí zasažených touto událostí jsou travní porosty, které mají dobrou schopnost obnovy, ale byly zasaženy také orné půdy. Silné srážky a silný vítr také způsobily poškození plodin v některých oblastech, které nebyly zasaženy povodněmi, například kvůli poléhání dozrávajících ozimých obilovin. Celkově však byly povětrnostní podmínky v regionu pro růst plodin příznivé. Negativním aspektem častého deště, který je pro většinu regionů běžný, je omezení činnosti na poli, včetně zahájení sklizně ječmene ozimého a zvýšení tlaku škůdců a chorob, který pokud bude prodloužen, pravděpodobně ovlivní kvalitu zrna spíše než výnosy. Prognózy výnosů pro většinu plodin zůstaly nezměněny, s výjimkou ozimého ječmene, obilné kukuřice a brambor. Ty byly revidovány směrem dolů. Prognózy výnosů pro všechny uvažované plodiny zůstávají nad pětiletým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE