Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2021 do 20.06.2021

 

Ve většině evropských zemí byl měsíc květen chladnější a deštivější než obvykle. Teploty se pohybovaly mezi 1,5 až 3 °C pod dlouhodobým průměrem. Chladné počasí zpomalilo vývoj zimních i jarních plodin. Zvýšené teploty na konci zájmového období naopak vývoj plodin zrychlily. V současné době se blíží sezónním hodnotám, plodiny však stále zaostávají v hromadění biomasy a rozšiřování listové plochy. Globální záření bylo podprůměrné. Srážky pozorované během zájmového období byly hojné, většinou příznivé (někde se vyskytly bouřky, krupobití), avšak prostorové rozdělení bylo nerovnoměrné a velmi rozdílné. Na mnohých místech byl zaznamenán přebytek (např. Francie, jih Německa, západní a střední Maďarsko, jihovýchod Rumunska, západní Slovensko, Slovinsko) na jiných deficit (např. Itálie, východ a jih Polska, jih a severovýchod Maďarska, západ a severovýchod Rumunska, jihovýchod Bulharska, jihovýchod Chorvatska). Zimní a jarní plodiny jsou obecně v dobrém stavu. Podmínky půdní vlhkosti jsou v současné době přiměřené. Nižší průměrné srážky na konci května a na začátku června ale mohly vést v kombinaci se stoupajícími teplotami k úbytku vlhkosti půdy v ornici. 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

21. 6. 2021
pro
DE
Německo
Stejně jako ve většině zemí západní Evropy byl měsíc květen chladnější a deštivější než obvykle. Tato studená anomálie byla na jihu výrazně silnější než na severu. Průměrné teploty zůstávaly po celý měsíc téměř trvale podprůměrné, s výjimkou poněkud teplejších dnů kolem 10. května. Součty teplot tak ukazují deficit, který ještě není plně kompenzován teplejším počasím, které nastalo na začátku června. Červnová změna počasí na slunečnější a sušší zrychlila růst plodin, zejména ve východním Německu a tím částečně dorovnala zpožděný vývoj pozorovaný od dubna. Na jihu můžeme stále pozorovat o něco větší zpoždění a také škody a záplavy, které způsobily silné bouřky s krupobitím. Letní plodiny, zejména kukuřice na zrno, které byly obecně zpožděny, zrychlily začátkem června růst. Vývoj většiny letních plodin odpovídá pro toto období běžným fenologickým fázím, stále však zaostávají v hromadění biomasy a rozšiřování listové plochy, a to hlavně cukrová řepa a brambory. Severní, střední (např. Hesensko) a jižní regiony Německa zaznamenaly o 10–50% více srážek než obvykle, zatímco Sachsen-Anhalt, Braniborsko a Mecklenburg-Vorpommern byly ve srovnání s dlouhodobým průměrem vystaveny mírnému dešťovému deficitu (10%). Vzhledem k zataženému počasí a častým srážkám se vyskytuje mírný radiační deficit, o něco výraznější ve Šlesvicku-Holštýnsku. V jižním Německu prší. Lokální přívalové deště, které byly zaznamenány počátkem června, by měly udržet růst plodin. Časté srážky ve spojení s vyššími teplotami však způsobily vysoký tlak chorob. Vývoj zimních obilovin čeká nejcitlivější stádium. Nejistota výnosu zůstává značně vysoká, i když první část cyklu prognózuje dobré výnosy. Letní plodiny jsou více ovlivněny zpožděním vývoje a nižší akumulací biomasy. Obecně se prognózy drží nad pětiletým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE