Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2020 do 05.09.2020

 

Období od 1. srpna do 5. září bylo nejteplejším nebo jedním z nejteplejších od roku 1979 (Francie, Bulharsko, Dánsko). Od první poloviny srpna byly zaznamenány výjimečné vlny veder, které vedly v porovnání s dlouhodobým průměrem k teplotám většinou o 2 °C vyšším (Francie, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Dánsko, Litva, Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Chorvatsko, Bělorusko). Teplé povětrnostní podmínky urychlily vývoj letních plodin, a tak mírně zkrátily období plnění zrna u kukuřice a slunečnice. Srážky byly obecně hojné, i když nerovnoměrně rozložené. V Maďarsku a Francii se vyskytovaly hlavně v podobě bouřek. V Polsku a Maďarsku vedly ke zvýšenému výskytu chorob a plísní. Setí řepky ozimé je již, přes zpoždění převážné kvůli suchým podmínkám (např. Francie, Polsko, Bulharsko) či naopak dešti (např. Itálie), dokončeno. Většina výsevu řepky ozimé byla dokončena v optimálním čase.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

15. 9. 2020
pro
PL
Polsko
Zájmové období bylo charakterizováno teplotami o až 2°C nad dlouhodobým průměrem. Kumulativní srážky byly nadprůměrné, s výjimkou severozápadních a jihovýchodních regionů (kde se pohybovaly kolem průměru) a regionu Pomorskie (kde byly výrazně podprůměrné). Podmínky půdní vlhkosti byly pro letní plodiny obecně přiměřené, s výjimkou severozápadu (Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie) a Pomorskie, kde převládalo sucho. Agrometeorologické podmínky byly obecně uspokojivé pro tvorbu výnosu kukuřice na zrno, opět s výjimkou suchých oblastí. Ve většině ostatních regionů simulace naznačuje u kukuřice na zrno přibližně normální vývoj. Sklizeň silážní kukuřice již začala. Brambory a cukrová řepa těží z příznivých teplot a z uspokojivých podmínek půdní vlhkosti. Nedávné deště však vedly u cukrové řepy ke zvýšenému výskytu plísňových onemocnění. Sklizeň brambor byla zahájena a byly hlášeny uspokojivé výsledky. Většina výsevu řepky zimní byla dokončena v optimálním čase. Na některých místech nastalo zpoždění, a to buď kvůli příliš suchým podmínkám (severozápadní oblasti) nebo vlhkým podmínkám (jižní oblasti). Probíhají přípravy na setí ozimého ječmene. Prognózy výnosů pro cukrovou řepu zůstávají pod pětiletým průměrem. Prognózy výnosů u kukuřice na zrno jsou pozitivní a pro brambory průměrné.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 5. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Událostích, komentáře

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentuje Zprávu WMO o klimatu pro Události, komentáře na ČT24. Jak to bude okolo roku 2050? Jak Czechglobe přispívá k předání informací k veřejnosti?
  Rozhovor ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 38:45).

 • 18. 5. 2022

  Pavel Zahradníček pro CRo

  Člen týmu Intersucha, klimatolog Pavel Zahradníček komentuje vysoké teploty a sucho v pořadu Vysíláme Vesele i Vážně na Českém rozhlasu.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (od 15:25).