Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
BY
Bělorusko
Průměrné denní teploty mírně převyšovaly dlouhodobý průměr. První polovina května a druhý červnový týden byly mírně chladnější než obvykle, zatímco období mezi tím bylo výrazně teplejší než obvykle. K výrazné mrazové události došlo od 8. do 9. května na severu, kde teploty klesaly až k -4°C. Srážky byly ve většině regionů podprůměrné, s nejvýraznější negativní anomálií (až 40 %) ve středovýchodních částech země. Nejvíce srážek spadlo na konci května a v první dekádě června. Celkově si tyto povětrnostní podmínky nadále udržely nadprůměrný růst a vývoj ozimů, jarního ječmene a kukuřice na zrno. Mrazy na začátku května nezpůsobily žádné škody na obilovinách a také maximální teploty nedosáhly škodlivých hodnot. Kombinace nadprůměrných teplot (a radiace) však způsobila rychlé vyčerpání půdní vody, zejména pod plně vzrostlými ozimými plodinami, kde v některých oblastech začal nedostatek vody ovlivňovat růst. Očekává se, že současné zásoby půdní vody a deště očekávané v následujících dnech udrží výrazně nadprůměrné výnosy. Prognózy výnosů pro pšenici a ječmen byly revidovány směrem nahoru, zatímco prognóza pro kukuřici na zrno byla zachována v souladu s historickým trendem nad pětiletým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE