Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
BG
Bulharsko
S ohledem na zájmové období jako celek (1. 5. – 15. 6.) převládaly v Bulharsku sezónní teplotní podmínky. Květen byl o něco chladnější než obvykle, zatímco první polovina června byla rozhodně (o 2–5 °C) teplejší než obvykle. Během tohoto teplého období přesahovaly denní maximální teploty 30 °C a v nejteplejších dnech dosahovaly 33–38 °C. Srážkové úhrny dosáhly ve většině krajů 50–150 mm. V regionech Severozapaden a Yugozapaden přesáhly srážky dlouhodobý průměr o 10–55 %. Pouze v jižních částech země (některé části Yugoiztochen a Yuzhen Tsentralen) spadlo mírně (10–30 %) podprůměrných srážek. Po vydatných srážkách na konci dubna byly srážky během současného zájmového období dostatečné k tomu, aby udržely vlhkost půdy blízko průměrným úrovním. To spolu s mírnými teplotami podpořilo tvorbu výnosu během kvetení a rané plnění zrna ozimých obilnin. Tyto výhody však částečně zmařilo červnové horko. V polovině června se vlhkost půdy pod ozimými plodinami ve středním Bulharsku snížila pod průměr, ale ve východních a západních oblastech země převládaly úrovně blízké sezóně. Prognózy výnosů ozimých plodin byly zachovány. Letní plodiny také od poloviny dubna těžily ze zlepšených podmínek zásobování vodou. Akumulace biomasy a expanze zápoje kukuřice a slunečnice na zrno jsou v hlavních produkčních severních oblastech průměrné nebo nadprůměrné. Růst je slabší na jihovýchodě, kvůli omezenější dotaci vody do mělce kořenících mladých porostů. Prognózy výnosů na národní úrovni jsou pozitivní, nad pětiletým průměrem.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE