Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.07.2022 do 19.08.2022

 

Od začátku července panuje v mnohých sledovaných zemích (s výjimkou Litvy a Běloruska) často až extrémní sucho, které je navíc doprovázeno nadprůměrnými teplotami a vlnami veder (např. v Bulharsku dosáhla teplota až 39 ˚C). Tyto podmínky poškodily výnosový potenciál letních plodin, které byly většinou v citlivé vývojové fázi kvetení či plnění zrna. Důsledkem toho je např. i to, že na některých místech se kukuřice na zrno sklidí jako silážní. Na sklizeň ozimých plodin, která probíhá/proběhla bez větších problémů, měly převládající agrometeorologické podmínky naopak pozitivní vliv. Často jsou hlášeny nadprůměrné výnosy a dobrá kvalita zrna.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

23. 8. 2022
pro
FR
Francie
Od začátku července panuje na celém území Francie extrémní sucho. Kumulativní srážky nepřesáhly 20 mm, což odpovídá nejnižšímu stavu za posledních více než 30 let. Teploty byly nadprůměrné. Byly zaznamenány dvě vlny veder, první trvala 10 dní a vyskytla se v polovině července, druhá trvala 7 dní a vyskytla se na začátku srpna. Tropických dnů bylo v porovnání s dlouhodobým průměrem více než dvojnásobek. Letní plodiny byly těmito nepříznivými podmínkami vážně postiženy. Kukuřice a slunečnice byly zasaženy během kvetení, což vedlo k nevratnému poškození. Omezení zavlažování, které se nyní se týká 70 % zemědělské půdy, platí od poloviny července. Situace je zvláště znepokojivá na středozápadě, kde jsou hladiny podzemní vody mimořádně nízké. Předpovědi výnosů pro všechny letní plodiny byly revidovány směrem dolů. Sklizeň ozimých plodin probíhala hladce. Nyní je ukončena. Zprávy z terénu naznačují dobrou kvalitu a lepší výnosy, než byly očekávány. Prognózy výnosů ozimých plodin byly revidovány mírně nahoru.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE