Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.07.2022 do 19.08.2022

 

Od začátku července panuje v mnohých sledovaných zemích (s výjimkou Litvy a Běloruska) často až extrémní sucho, které je navíc doprovázeno nadprůměrnými teplotami a vlnami veder (např. v Bulharsku dosáhla teplota až 39 ˚C). Tyto podmínky poškodily výnosový potenciál letních plodin, které byly většinou v citlivé vývojové fázi kvetení či plnění zrna. Důsledkem toho je např. i to, že na některých místech se kukuřice na zrno sklidí jako silážní. Na sklizeň ozimých plodin, která probíhá/proběhla bez větších problémů, měly převládající agrometeorologické podmínky naopak pozitivní vliv. Často jsou hlášeny nadprůměrné výnosy a dobrá kvalita zrna.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

23. 8. 2022
pro
PL
Polsko
V západních regionech měly výrazně podprůměrné červencové srážky za následek zhoršení dostupnosti půdní vláhy. Agrometeorologické podmínky v ostatních regionech byly pro fenologickou fázi plnění zrna ozimů a jarních plodin příznivé. První polovina srpna byla v celé republice velmi suchá. Sklizeň ozimých plodin začala v druhé polovině července a probíhá dobře, pouze s několika přerušeními kvůli dešti. Prvotní terénní zprávy z jižních a středních oblastí naznačují obecně nadprůměrné výnosy a dobrou kvalitu zrna s výjimkou jarního ječmene na lehčích půdách, který byl negativně ovlivněn nedostatkem vody na začátku sezóny. Obecně jsou podmínky pro letní plodiny dobré. Výjimkou jsou západní oblasti, kde suché podmínky v kombinaci s velmi horkým obdobím během druhé poloviny července negativně ovlivnily akumulaci biomasy tvorbu výnosů u kukuřice na zrno. Cukrová řepa a brambory jsou v dobrém stavu. K udržení přiměřeného růstu je ale zapotřebí déšť. Prognóza výnosů ozimých plodin se mírně zvýšila, zatímco prognóza výnosů kukuřice na zrno se snížila.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE