16. duben 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 9.4. do 16.4.2017 panovalo zpočátku slunné a následně pak proměnlivé počasí s celkově relativně nevýznamnými srážkami, takže celkově je situace mírně horší než před týdnem. Nicméně vegetace se stále nachází ve velmi dobré kondici a prozatím není zásadně relativně nižší vodní zásobou bržděna, neboť nebylo dosaženo fyziologicky limitních hodnot. Na Moravě a ve Slezsku se prozatím relativně suchý ráz počasí posledního měsíce spolu s nízkou akumulací srážek v zimě podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha ustoupila zejména v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, kde v povrchové vrstvě panuje normální stav, nicméně pokračuje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zásadně nezměnil. V nějaké míře jsou suchem postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu a nově se projevuje mírný deficit i západně od toku Vltavy. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav, díky spíše nevýrazné srážkové činnosti a relativně nízkým teplotám.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Nicméně pokračovalo lokální zlepšení situace v oblasti východních Čech. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/3 území. Hlubší vrstva je zasažena z více než ⅓ a povrchová vrstva z více než 1/4, zde bylo zlepšení situace nejvíce patrné. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají necelou 1/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a téměř 1/10 území je zasažena ve svrchní vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na 4.5% území.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršilo jak v povrchové a tak v hlubší vrstvě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/10 území, zatímco 6/10 ČR se i nadále vyznačují dostatečným absolutním zásobením povrchové vrstvy půdy. Nacházíme se tedy v situaci, kdy zásoba vody v půdě je pro rostliny uspokojivá ve většině regionů, ale celkový obsah vody je zejména na východě území nižší než odpovídá počátku dubna. Proto mapy deficitu a intenzity sucha signalizují v tomto území neuspokojivý stav. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno i nadále na téměř 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje 0,9 % území, a situace je tak v hlubší vrstvě jen mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě neprojevuje. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 4/5 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 2 % území. Výrazný nedostatek vláhy se nevyskytuje. Přes relativně dobré absolutní hodnoty zaostává půdní vlhkost poměrně výrazně za obvyklým průběhem.

Na 48 % území ČR panuje deficit půdní vláhy, což je mírné zhoršení oproti minulému týdnu. Obvyklá hodnota deficitu se nadále pohybuje mezi 5 až 40 mm, ale na 9 % dosahuje 40-80 mm a na 0,3 % nejvíce zasažených ploch jde už o deficit 80 mm. V povrchové vrstvě se stav oproti minulému týdnu mmírně zhoršil a v současné době panuje deficit mezi 5 až 40 mm na 38 % území oproti 32% v minulém týdnu. Nejlepší je nadále situace severojižním pásu protínajícím území ČR západně od Prahy od kraje Jihočekého po kraj Liberecký. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm (9,2 % území) najdeme i nadále v Olomouckém kraji (s přesahy do krajů Jihomoravského, Pardubického a Vysočiny) a v kraji Moravsko-slezském.

Vegetace je nyní na většině území v lepším stavu než je obvyklé pro počátek jara a zlepšení započaté v minulém týdnu pokračuje. V důsledku relativně vysoké míry oblačnosti nejsou odhady pro východ území zcela reprezentativní. I s ohledem na to, že jde o třetí zveřejněnou mapu a vegetační období ve vyšších polohách doposud nezačalo, je předčasné činit závěry.

Zprávy 106 zpravodajů z 47 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že v povrchové vrstvě panuje dobrá situace na západě území ale začíná se měnit k horšímu v oblasti jižní a střední Moravy ale také ve východních Čechách. Ve většině okresů je i nadále období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší a podle některých zpravodajů velmi suché. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ tak modelovým odhadem. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, byť negativní výhled byl ve většině okresů zmírněn. V 6 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha, zvláště pak v okrese Třebíč. V dalších 22 okresech je pozorováno sucho ale prozatím bez dopadů nebo s možnými dopady na plodiny.

Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole). Je evidentní, že nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny na pomezí krajů Jihomoravského a Vysočiny, také krajů Pardubického a Královéhradeckého a v západní polovině Olomouckého kraje. Situace ve všech třech oblastech je však třeba sledovat, neboť vegetace vstupuje do nové sezóny s nižší než obvyklou zásobou vody. V zásadě dobrá situace naopak panovala v ostatních krajích.

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
V uplynulém týdnu (9.4. – 15.4.2017) se počasí začalo postupně kazit a po slunečném začátku začalo převažovat severozápadní proudění, které přineslo chladnější a oblačné počasí. Nejvíce pršelo ve středu, převážně v severních Čechách a to více než 5 mm/den, ale na zbytku republiky byly srážky jen malé. Celkově za uplynulý týden nejvíce srážek spadlo v severních pohraničních horách a to od 15-30 mm/týden. Od 10-15 mm/týden bylo zaznamenáno na Vsetínsku a Pelhřimovsku. Na většině republiky byly ale úhrny jen do 5 mm/týden. V neděli a pondělí bylo ještě velmi teplé počasí, kdy maxima se dostávala nad 20°C. V úterý došlo k ochlazení a po zbytku týdne se pohybovaly maxima konstantně od 10-15°C. Minimální teploty vzduchu byly v průměru od 3-5°C. Vzhledem k tomu, že převažovalo severozápadní proudění, tak to znamenalo i větrnější počasí. Většinou byly průměrné rychlosti větru od 2-4 m/s.

Zdroj:
ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy
ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky
ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data
ČHMÚ - Aktuální zprávy
ČHMÚ - Předpovědi počasí
Vstupní meteorologická data pro výpočty byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.