10. december 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na juhozápade je v hlbšej vrstve len začínajúce sucho, relatívne nasýtenie tu dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je na Záhorí stále -40 mm, najlepšia situácia je na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 70 %. Nasýtenie v intervale 70-90 % je na Záhorí, miestami v okolí Trnavy a Zvolena. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % ojedinele na Záhorí. Hodnoty v intervale 60-70 % sú v okolí Bratislavy a Trnavy. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie prevažne 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý len lokálne na Záhorí, kde je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V západnej časti Podunajskej nížiny, a ojedinele aj v Juhoslovenskej kotline a Above je nasýtenie 70-90 %, inde prevažne 90-100 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve dosahuje na juhozápade lokálne úroveň začínajúceho sucha. V plytšej vrstve a v celom profile je nanajvýš lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy a sucho sa nikde nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je v okolí Malaciek lokálne -40 až -20 mm. V intervale -20 až -5 mm je deficit v západnej časti Podunajskej nížiny, a tiež v okolí Revúcej a Moldavy nad Bodvou. Situácia sa tak už dlhodobo nemení. V povrchovej vrstve sa hodnoty pohybujú od -5 do +40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší na juhu Podunajskej nížiny a Východoslovenskej nížiny.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo na krajnom východe. Ojedinele, v okolí Vihorlatu, to bolo až 58 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Senca a Sládkovičova, len 3-4 mm. Počas týždňa bolo premenlivé počasie, cez naše územie prešlo viacero frontálnych systémov. Teplotne a zrážkovo najvýraznejší bol zvlnený studený front, ktorý prešiel počas víkendu, kedy najmä na severovýchode výdatne nasnežilo. Najchladnejšie bolo -16 °C v nedeľu ráno v Hornádskej kotline a najteplejšie 8 °C vo štvrtok na južnom svahu Tatier. V Bratislave bol najvyšší denný výpar 1,5 mm. Najviac veterno bolo v stredu v Podtatranskej kotline, kedy dosiahla priemerná denná rýchlosť vetra hodnotu 9 m/s.

10. december 2017

Stiahnuť close
10. december 2017