16. september 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Uplynulý týždeň sa vlhkosť v pôde znížila na väčšine územia. Zhoršenie podmienok nastalo najmä na krajnom východe, kde sa extrémne sucho ešte viacej rozšírilo. Výrazné sucho sa opätovne objavilo na Turci. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Zemplíne a Gemeri. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe až do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 10-20 % na Zemplíne. Nízke hodnoty, len 20-30 %, sú aj na Gemeri, Pohroní, Turci a Strážovských vrchoch. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v Slanských vrchoch a Zemplíne. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 40 % celkovej plochy. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % ojedinele na Zemplíne a Gemeri. Hodnoty v intervale 20-30 % sú aj v Slanských vrchoch, Košickej kotline a Pohroní. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na viacej ako tretine územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) je na úrovni extrémneho sucha na krajnom východe a v Slanských vrchoch. Výrazné sucho je okrem východu aj na Turci a lokálne na Gemeri. Bez rizika sucha sú 2/3 celkovej plochy. V hlbšej vrstve je extrémne sucho miestami na východe Slovenska, lokálne aj na Turci a Gemeri. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na krajnom východe. Na ostatnom území je nanajvýš mierne sucho, a to na severozápade stredného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 až -80 mm na krajnom východe, v okolí Sniny a Vihorlatu, a tiež v Slanských vrchoch. Na severozápade stredného Slovenska je deficit do -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší stále v okolí Trnavy a Hlohovca, a to až +80 mm. Vysoký nadbytok vlahy je aj v Podtatranskej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa najmä v južnej polovici Slovenska zrážky na väčšine staníc vôbec nevyskytli. Najviac zrážok do 60 mm spadlo na Hornom Liptove a v okolí Tatier. Podmienky sa ojedinele zlepšili aj v okolí Vranova nad Topľou a na Spiši. Všeobecne však pozorujeme zhoršenie a zníženie množstva pôdnej vlahy. Po teplotne stránke bolo nadpriemerne teplo. Najvyššia teplota bola 31 °C v strede týždňa a piatok na Východoslovenskej a Podunajskej nížine a najchladnejšie ráno bolo v utorok, kedy v Slovenskom raji bolo 4 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 23 mm, čo je tiež nadpriemer na túto ročnú dobu.

16. september 2018

Stiahnuť close
16. september 2018