4. jún 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho sa v povrchovej vrstve vyskytuje ojedinele na Záhorí. Výnimočné sucho je okrem juhozápadu, aj v Košickej kotline. Na veľkej časti Podunajskej nížiny prevažuje relatívne nasýtenie 10-20 %,  ojedinele na juhozápade dokonca aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí už v intervale -60 až -80 mm.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je už pod bodom zníženej dostupnosti na polovici územia. Na Podunajskej nížine je nasýtenie prevažne 10-20 %, lokálne na juhozápade a v centrálnej časti Slovenska aj pod 10 %. Situácia sa teda zhoršila v porovnaní s minulým týždňom, a to najmä na juhozápade, ale zhoršenie vidieť aj v Košickej kotline. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú taktiež na Záhorí hodnoty nasýtenia pod 10 %, zmeny však v porovnaní s minulým týždňom nie sú až tak dramatické. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 50 % na približne 1/10 územia. Najhoršia situácia je na Záhorí, kde je nasýtenie pod 10 %. Na väčšine Podunajskej nížiny sú hodnoty vyššie ako 50 %, na Východoslovenskej nížine až 60-70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje lokálne úroveň extrémneho sucha na Záhorí. V tejto časti profilu je zhoršenie najviac viditeľné na juhozápade a v Košickej kotline, kde je už výnimočné sucho. Výrazné sucho sa rozšírilo aj na oblasti na strednom Slovensku, v okolí Žiaru nad Hronom a Banskej Bystrice. Bez rizika sucha je už len 30 % územia. V hlbšej časti profilu nastalo taktiež viditeľné zhoršenie. Výrazné sucho sa rozširuje na Záhorí, mierne sucho ďalej na severozápade, ale aj Above. V celom pôdnom profile je extrémne sucho v okolí Malaciek a Stupavy, výnimočné sucho, okrem juhozápadu, postihuje aj menšie plochy na severozápade a v strede Slovenska. Bez rizika sucha je približne 35 % územia, pričom minulý týždeň to bolo až 77 %.

Deficit pôdnej vlahy stúpol na Záhorí lokálne na -60 až -80 mm. Zhoršenie nastalo opäť v okolí Žiaru nad Hronom, Zvolena a Banskej Štiavnice, kde je už deficit -40 až -60 mm. Deficit  pod -5 mm sa vyskytuje až na 87 % územia. Nadbytok vlahy je tak, ako minulý týždeň, už len v oblasti Popradu, Rimavskej Soboty a v Balockých vrchoch.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na Orave, lokálne až do 60 mm. Najmenej zrážok sa vyskytlo na krajnom juhovýchode a Považí, kde boli úhrny nižšie ako 2 mm. Počasie bolo na túto ročnú dobu veľmi teplé. Od roku 1981 to bol na väčšine územia najteplejší týždeň v tejto časti roka. Najvyššia teplota vzduchu bola v utorok 33,6 °C na krajnom juhozápade. Najchladnejšie ráno bolo v piatok na Zamagurí, kde poklesla teplota  vzduchu pod +1 °C. Najviac slnečno bolo na konci týždňa, a vtedy boli aj najvyššie rozdiely medzi nočnou a dennou teplotou vzduchu. Výpar dosiahol v utorok hodnoty 6 až 7 mm. Najviac veterno bolo  v stredu v Podtatranskej kotline. Rýchlosť vetra tu bola približne 6 m/s.
 

4. jún 2017

Stiahnuť close
4. jún 2017