6. máj 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Uplynulý týždeň sa extrémne sucho rozšírilo na ešte väčšiu plochu. Momentálne zasahuje okrem severozápadu, už aj Biele Karpaty, Považie, Levočské vrchy, Zamagurie, Spišskú Maguru, Čergov a krajný východ. Začínajúce sucho sa prejavilo aj na Podunajsku. Relatívne nasýtenie je prevažne 60-90 %, ale sú lokality, kde je nasýtenie len 10-30 %. V povrchovej vrstve je už väčšina územia pod hranicou 50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na severozápade.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia nižšie ako 50 %. Najnižšie hodnoty už klesli pod 10 % na Záhorí, Považí a v oblasti Strážovských vrchov. Na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20 %, na Podunajsku zväčša 30-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) nenastalo zatiaľ výrazne zhoršenie. Lokálne pozorujeme nasýtenie najmenej 20 %. Na Podunajskej aj Východoslovenskej nížine je nasýtenie stále väčšinou 90-100 %. V celom profile (0-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie v intervale 60-90 %, sú však oblasti, hlavne na Záhorí, v Strážovských vrchoch a ešte v niektorých pohoriach na strednom Slovensku, kde je nasýtenie najmenej 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti je zatiaľ len na 1/10 územia.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni extrémneho sucha v oblastiach na severozápade, v Bielych Karpatoch, Považí, na severe východného Slovenska, vo Volovských vrchoch, Slanských vrchoch a krajnom východe. Extrémne sucho zasahuje 15 % územia. Bez rizika sucha sú len malé oblasti v okolí Banskej Bystrice, Ružomberka a Popradu. V hlbšej časti profilu je situácia trochu priaznivejšia. Extrémne sucho je na 9 % plochy a zasahuje len severozápad, sever východného Slovenska a krajný východ. Bez rizika sucha je v tejto časti pôdy aj Podunajsko. V celom profile extrémne sucho zasahuje približne 16 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce, Malá Fatra, Biele Karpaty a pohoria na východe Slovenska, ako sú Pieniny, Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov, Poloniny a Vihorlat, ale aj časť Slanských a Volovských vrchov. Na Podunajskej nížine je začínajúce až mierne sucho, na Záhorí mierne až výnimočné sucho a na Zemplíne začínajúce až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Kysuciach až do -80 mm. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o výrazné zhoršenie situácie. Takmer 2/3 územia má deficit -40 až -20 mm. Deficit pozorujeme prakticky na celom území Slovenska. Normálne podmienky sú len v najvyšších polohách Tatier, a na malej ploche v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na juhu stredného Slovenska, lokálne na Orave a Kysuciach, a to najviac 40 mm. Boli to však len malé plochy, a v rámci aj jedného regiónu boli veľké rozdiely v úhrnoch zrážok. Miestami sa zrážky vôbec nevyskytli. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň opäť veľmi teplý. Najvyššia teplota bola takmer 32 °C na Zemplíne. Najchladnejšie ráno bolo v nedeľu, kedy na Zamagurí klesla teplota na 2 °C. Týždenný výpar bol najviac 40 mm. Po väčšinu týždňa bolo slnečno, a najmä počas poludnia aj veterno, čo samozrejme spôsobilo mimoriadne vysoké hodnoty výparu vzhľadom na ročnú dobu. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola až 11 m/s na východe.

6. máj 2018

Stiahnuť close
6. máj 2018