Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 10. 2022 do neděle 06. 11. 2022 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (30.10.–05.11.2022) byla srážkově dominantní přecházející fronta v pátek. Srážky se koncentrovaly hlavně do Čech a to v pásu od jižních Čech, přes Prahu po Krkonoše, kde pršelo většinou 15-30 mm za týden, tedy více než modely většinou čekaly. Naopak na západním okraji a na Moravě bylo srážek podstatně méně. Na Moravě dokonce napršelo většinou jen do 5 mm za týden. Počátkem týdne byly teploty vzduchu dosti vysoké, ale samozřejmě jen v místech, kde nevládla nízká inverzní oblačnost a mlhy. V úterý se pak ochladilo na většině území a maxima byla jen pod 15°C. Ke konci týdne se ochladilo podruhé a od pátku byly denní teploty jen do 10°C. .
V dalších 10 dnech se nečekají výrazné srážky a teploty budou většinou nadprůměrné, i když bude opět rozhodovat výskyt inverzní oblačnosti. Počáteční sucho by se mohlo začít vyskytovat na Moravě ve vrstvě do 40 cm.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není v současné době sledována, pouze na východní Moravě je sledována snížená úroveň půdní vláhy až počínající sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v podstatě nezměnila v minulém týdnu a zůstávají tři drobnější lokality sledovaného sucha a to v Podkrušnohoří, východně od Prahy a na Hané.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 2 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na větší části území k vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 46 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na jihu Čech, nižší na jihu Moravy, v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (30.10.–05.11.2022) byla srážkově dominantní přecházející fronta v pátek. Srážky se koncentrovaly hlavně do Čech a to v pásu od jižních Čech, přes Prahu po Krkonoše, kde pršelo většinou 15-30 mm za týden, tedy více než modely většinou čekaly. Naopak na západním okraji a na Moravě bylo srážek podstatně méně. Na Moravě dokonce napršelo většinou jen do 5 mm za týden. Počátkem týdne byly teploty vzduchu dosti vysoké, ale samozřejmě jen v místech, kde nevládla nízká inverzní oblačnost a mlhy. V úterý se pak ochladilo na většině území a maxima byla jen pod 15°C. Ke konci týdne se ochladilo podruhé a od pátku byly denní teploty jen do 10°C. Noční teploty byly nejčastěji mezi 5-10°C. Ve čtvrtek pak klesaly k bodu mrazu. Vítr během týdne postupně zesilovat a od čtvrtka se dostávaly denní průměrné rychlosti častěji nad 2 m/s.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 26. 9. 2023

  Nominace na Cenu českého internetu - Křišťálová lupa

  Portál Intersucho.cz byl nominován do Křišťálové lupy za rok 2023 v sekci Nástroje a služby.
  Podpořte nás svým hlasem ZDE, děkujeme.

 • 8. 9. 2023

  Miroslav Trnka hostem Lucie Výborné, CRo

  Bioklimatolog Miroslav Trnka upozorňuje, že se zvyšuje extremita horkých vln, epizody sucha střídají povodně. Dobrá zpráva ale podle něj je, že začínáme v Česku změnu klimatu vnímat jako problém. „Snažíme se preferovat i ty politické strany, které si to dávají do programu. To je veliký posun. Velký posun vidíme i v naší evropské komunitě. Od složitých debat se dostáváme ke skutkům,“ konstatuje Miroslav Trnka. Jak můžeme změnit své chování k větší šetrnosti?
  Rozhovor pro irozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE