Relativní nasycení půdy


Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 06. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 06. 2024 do neděle 09. 06. 2024 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s předchozím týdnem mírně snížilo v oblasti středních a západních Čech a naopak k zlepšení došlo na území východní Moravy.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na území České republiky je relativní nasycení na většině území v hodnotách mezi 40–90 %. Nižší nasycení je sledováno v Polabí zhruba okolo 40-70 %. Vyšší nasycení je sledováno v jižní polovině republiky.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Se mírně snížila především v západních a středních Čechách s výjimkou Šumavy. Nižší hodnoty jsou naopak sledovány na jižní Moravě, v severním Slezsku a Čechách a dále v Polabí. Zatímco vysoké nasycení je sledováno v Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě.
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

  • 20. 7. 2024

    Zemědělské sucho

     „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

  • 19. 7. 2024

    Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

    Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

19. května 2024 / 20. týden

předchozí další stáhnout zavřít