Relativní nasycení půdy


Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY je na celém území pořád rozmanité. Kromě jihu a východu Moravy se v porovnání s předchozím týdnem však situace nijak výrazně nezměnila.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Lze říct, že oproti minulému týdnu je povrchová vrstva v Čechách víc nasycená. Obecně ale oproti tomu vyšší nasycení půdy pořád pozorujeme na Moravě a na Šumavě. Nižší relativní nasycení půdy v povrchové vrstvě (pod 40 %) pozorujeme aktuálně na východ od Prahy v okolí Pardubic, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu a také na západ v okolí Rakovníku. Dále také na jihu Moravy, hlavně v okolí Hodonína. Naopak nejvyšší nasycení pozorujeme na Šumavě, v Krkonoších, v okolí Tábora a také ve východní polovině území, hlavně v Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech a v oblastech na Olomoucku s relativním nasycením 70-100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): V porovnání s předchozím týdnem se situace v Čechách nijak výrazně nezměnila. Nejnižší nasycení půdy (pod 20 %) tu pořád sledujeme na východ od Prahy. Na Moravě a ve Slezsku je ale relativní nasycení půdy oproti minulému týdnu už o něco nižší, zejména v Podyjí v okolí Znojma a v okolí Břeclavi (míň než 30 %). Obecně je ale vyšší nasycení (nad 70 %) sledováno na Olomoucku, v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších a také na Šumavě.

Více informací ZDE.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

  • 20. 7. 2024

    Zemědělské sucho

     „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

  • 19. 7. 2024

    Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

    Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE