Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 05. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 05. 2018 do neděle 27. 05. 2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 27. 5. Zprávy 193 zpravodajů z 60 okresů (viz mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Informace zpravodajů portálu Intersucho potvrzuje rychlé vysychání povrchové části profilu v minulém týdnu, ale také to, že jižní Morava je na tom s nasycením půdy relativně lépe, než je obvyklé. Oproti předchozím týdnům se opět zvyšuje frekvence zpráv o spíše sušší orniční vrstvě (téměř polovina respondentů zvláště z Čech). Aktuálně z pohledu očekávaných dopadů zatím panuje stále nejhorší situace pro květen za historii systému tedy od roku 2015. Současně i respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 4/5 zpravodajů z nichž cca 40 % považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy jařiny, ale i řepka, okopaniny a kukuřice. Poprvé se výrazněji projevují obavy o trvalé kultury. V šesti okresech odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 27 okresů odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30 %. V dalších 23 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10 %.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Vzhledem k tomu, že vrchní 3 cm ornice jsou absolutně vyprahlé, tak došlo již podruhé k uschnutí/zpražení semen máku, který byl zaset na dvakrát.. ani přes veškerou snahu se nepodařilo založit žádoucí optimální porost a tak chybí v celé oseté ploše cca 70 % rostlin máku. '
BLANSKO: 'srážky - 0mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 1,5 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 4,5 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 9 mm'
BRUNTÁL: 'srážky v posledním období spadlo 0.6mm'
BŘECLAV: 'Úhrn srážek za uplynulý týden 4,3 mm, maximální teploty od 24 - 29 stupňů Celsia.'
BŘECLAV: 'Nastalo opět období beze srážek s vysokými teplotami. Povrchová vrstva je naprosto vysušená bez jakékoliv známky vlhkosti. Na obilovinách je vidět velký deficit, sady a vinice jsou zatím v dobré kondici, rané višně začínají dozrávat, meruňky špatně odkvetly a některé plochy začínáme zavlažovat.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V posledním týdnu v Lišově napršelo přes 100mm srážek (zahradní srážkoměr) ve formě přívalového deště. Na mnoha místech je půda přesycena. Díky přívalovým srážkám došlo k soustřednému odtoku a tím k poškození plodin.'
DĚČÍN: 'Nebýt vlastních zásob vody, byla by situace ještě horší.'
DĚČÍN: 'Dochází k výraznému zhoršení stavu povrchové vody.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V neděli odpoledne trochu pršelo, ale voda v potoce nepřibyla. Pod stromy je sucho.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky za měsíc květen 54,9 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Zatím žádné srážky, velmi teplo a dnes fouká dosti velký vítr, třeba přinese nějakou kapku vody.'
HODONÍN: '24. 5. 2018 srážky v Prušánkách od 14 mm - do 20 mm voda a kroupy'
HODONÍN: 'beze srážek'
HODONÍN: 'Množství srážek bylo 0,62 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden _ 9 mm ( 5 mm , 4 mm), půdní vlhkost do hloubky 10 cm je na stupni 1, půdní vlhkost v 20 až 40 cm je na stupni 2 v případě obilovin , řepky a travních porostů, na stupni 3 v případě kukuřice, cukrovky a brambor, stav půdní vlhkosti platí též pro katastr Písek, Str. Lhota a Světí'
CHOMUTOV: '78mm'
CHOMUTOV: '78mm'
CHOMUTOV: 'za poslední týden 72mm, ale bohužel dost rychlé a půda nestihla vše pobrat'
CHRUDIM: '21. týden jsme bez srážek a průměrná teplota byla 19,2C. Pšenice, jak ozimá tak i jarní, metá o 14 dní dříve vlivem sucha.'
CHRUDIM: 'srážky 0,2 mm'
JIČÍN: 'V minulém týdnu v našem Kú byly rozdíly ve srážkách. Místy bylo do 5 mm, ale na většině Kú nespadlo nic. Situace se u nás změnila k horšímu, zasychají obiloviny a travní porosty jsou také špatné. Ovšem má to i svá pozitiva a to, že výborně schne seno. Jinak potřebujeme velmi déšť. Nejlépe zalívací nikoli přívalový.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 7 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: '21-27.5. - 21,3 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: '23. 5. 2018 - 3 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'celodenní déšť. Celkový úhrn srážek činil 12 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V pátek nám trvalým deštěm spadlo 12 mm srážek.'
KLATOVY: 'Množství srážek v k.ú. Hrádek k 27. 5. 2018: 21 mm za uplynulý týden, Porosty ozimých plodin dostaly dlouho očekávanou závlahu, déšť prospěl nejvíce ozimé pšenici, která trpěla nejvíce suchem, polovina porostů se jeví velmi dobře, slabší porosty již nedokáží na vláhový deficit zareagovat jsou řídké a nízké, zde se sucho projeví nejvíce., Porosty silážní kukuřice mají od 6 - 8 listů, ale rostliny jsou velmi nízké oproti normálu., Porosty jarních směsek (hrachu s obilninami, jetelotravních směsí) se doslova probudily a přirůstají., Porosty TTP dodaný dusík v kejdě a Damu 390 a na poslední chvíli se zahustily, trávy vyšších vzrůstů vymetaly. Průměrný výnos z TTP 5,4 t/ha., Situace se mírně zlepšila u všech polních plodin, zapojené porosty si udržují mikroklima a půda tolik nevysychá.'
KLATOVY: 'výrazné srážky u nás nespadly na konci minulého týdne v bouřce od 15 do 23 mm. Pomohlo to vegetaci na několik dní má vodu...'
KLATOVY: '24 mm srážek, situace se zlepšila, zvláště na loukách a polích. Potoky a řeky jsou v minimech. Co se týká produkce třešní a višní, byl velký opad, stávající plody se špatně nalévají, jsou malé a pomalu už začínají zrát.'
KROMĚŘÍŽ: '-srážky - 22. 5. 2018 lokální noční deštík - 1,5mm (ovlažení porostů), -teploty letní až tropické! Všechny lokální bouřky se našemu katastru vyhýbají, je na zamyšlenou proč!? (velké vodní těžební plochy písku kolem, nová dálnice D1 Kroměříž - Říkovi'
LIBEREC: '20. - 26. 5. - 14,7mm (14,5mm při bouřce 23.5.) Po provedených prvních sečí trav a jetelů jsou výnosy oproti loňskému roku sníženy o cca 10% u trav a cca o 20% u jetelů.'
LITOMĚŘICE: 'Od 1. 5. v okolí Ploskovic napadlo pouze 11,7mm srážek. Navíc situaci komplikuje velmi teplé a větrné počasí. Jarní ječmen nevytvořil potřebné množství produktivních odnoží, výrazné projevy nedostatku vláhy sledujeme také u česneku, brambor a hrachu polního. '
LOUNY: '2x bouřka 24mm a 9mm teploty 28 stupňů a hlavně vítr, který hned vše vysuší'
LOUNY: 'Srážky 18 mm'
LOUNY: 'Srážky 18 mm'
LOUNY: 'Srážky 23,7 mm'
LOUNY: 'V bouřce spadlo lokalne 15-25mm konečně alespoň ňeco. lehce kroupy viditelne poskozeni na sesulich v řepce., ječmen jarní vymetá porost řídký nevyrovnany. psenice v podstate vymetene vsechny az na mista kde podeschla nevratne poskozeni, jinak ostatni redukce odnozi a vysoky podil redukci řad v klasech.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 21.5. - 27. 5. 1 mm'
MOST: '23.5. - 17 mm,, lehké půdy - trvá poškození obilovin - nezvratně poškozené, cca 20% z celkové plochy, střední a těžší půdy do 5 cm suché prašné, od 5 do 15 cm půda středně vlhká, možnost zformovat, ale nedrží, pod 15 cm půda sušší, hrudovitá, vrchní a spodní vlhkost nepropojena '
NOVÝ JIČÍN: '0 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Během minulého týdne nepršelo vůbec, deficit srážek stále roste.'
NOVÝ JIČÍN: 'Týden od 21 - 27. 5. 2018 byl bez dešťových srážek, ozimé pšenice, to je velká bída, tráva rychle zestárla, je extrémně řídká, jařiny nevyrovnané, všechny práce, vegetace posunuta o 14 dní dříve.'
NYMBURK: 'Množství srážek 0, opětovné vadnutí rostlin.'
NYMBURK: 'za uplynulý týden 3,3 mm, vedro a zpravidla čerstvý až silný východní vítr'
OLOMOUC: '21. 5. - 27. 5. 18 0 mm'
OLOMOUC: 'srážky uplynulý týden 2 mm'
OLOMOUC: 'Uplynulý týden beze srážek, neustále silný vítr, který ještě zhoršuje vysychání půdy- půda praská. S větrem je problém i co se týče postřiků, nedaří se je včas aplikovat.'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo jen 1,9 mm srážek'
OPAVA: 'Bez srážek, vedra a větry vysušují půdu.'
OPAVA: 'Projevy sucha se prohlubují, začínají velké teploty, což je horší.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 0 srážek, teploty přes 20°C, bez bouřek'
OPAVA: 'srážky za květen 43,5 l/m2'
PÍSEK: '27.5.2018 0mm'
PÍSEK: 'V průběhu 2 týdnů spadlo 4+27+31 +2 mm srážek (hlavně bouřky) s lokálními odchylkami, což zachránilo kritickou situaci. Bohužel následují vysoké teploty a velký výpar.'
PÍSEK: 'Ve 21 .týdnu napršelo 65 mm za 24 hodin, část vody se vsákla a část odtekla.'
PLZEŇ JIH: '97mm'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 21.5.-27.5.2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 19,7 mm srážek. Došlo ke zlepšení stavu, ale srážkový deficit stále trvá. Jsou pozorovatelné významné rozdíly v reakci odrůd obilovin (ozimých i jarních) na přísušek.'
PLZEŇ SEVER: 'Deště a bouřky v minulém týdnu významně zlepšily stav vláhy v půdě. Nejednalo se o přívalové deště, takže většina vodu se dokázala vsáknout. V současnosti dojde zřejmě k dalšímu doplnění vláhy (včerejší déšť a očekávané bouřky v tomto týdnu). Pouze u jařin (a částečně i u řepky = nízké porosty) dojde v zřejmě k určitému poklesu výnosu. Stav ozimů je v současnost velmi dobrý., Úhrn srážek za období od 20. do 26. května 2018 pro lokalitu Krukanice: 20,8 mm.'
PLZEŇ SEVER: 'za minulý týden 55 mm srážek'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Kunice-Vidovice 8mm'
PRAHA ZÁPAD: '8 mm, nadále trvá extrémní sucho, kombinované vysokými teplotami a jihovýchodním čerstvým teplým větrem.'
PŘEROV: '1 mm srážek za týden'
PŘEROV: 'Situace je víceméně beze změny. V minulém týdnu, žádné výraznější srážky nebyly. Včerejší bouře byli velmi lokální a na malém území. V centru bouře 15 mm a kroupy, o 4 km dál úplné sucho. Porosty na polích zatím nevypadají tak špatně, jak by bylo možné předpokládat - řepka, pšenice, pícniny. Problémy jsou u ječmenů a kukuřic. Máky a jiné byly většinou zlikvidovány a přesety jinou plodinou.'
PŘÍBRAM: '23. 5. -5mm, 24. 5. -35mm(odteklo bez užitku, v 15 minutách) Mapa absolutně neodpovídá'
PŘÍBRAM: '47mm'
PŘÍBRAM: '73 mm, ve dvou dávkách, povrchové vody doplněny'
PŘÍBRAM: 'Minulý čtvrtek 59 mm a v pátek navíc 50 mm srážek. Na polích se více než 90 % vsáklo, splavení pozemků jen minimální - bez výrazných škod. Zaschlé porosty teprve začínají reagovat. Za týden budeme vědět více.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 79,4 mm srážek. Tento déšť zastavil zvýrazňování sucha, ale některé porosty byly již tak zaschlé (bez klasů a bez odnoží), že ani tyto výrazné srážky jim už nepomůžou. Na tyto srážky budou výrazně reagovat porosty, které ještě dokázaly vegetovat. Sucho bylo tak výrazné, že voda ze srážek se vsákla do půdy, aniž by se tvořily močály. Také potok se velmi rychle vrátil na poměrně nízký průtok. '
RAKOVNÍK: '23.5. - 35 mm, 24.5. - 15 mm, Mák jarní: výrazné zlepšení'
RAKOVNÍK: '73mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 53 mm bez přívalových srážek'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 16°C, 63 mm srážek'
ROKYCANY: 'Srážky 23. 5. 18,5 mm, 24. 5. 42,5 mm, 25. 5. 12,5 mm'
ROKYCANY: 'srážky extrémní - přívalový déšť 24. 5. během cca 5 hod.- nevím přesně - zachraňovala jsem co se dalo - přes 80 mm srážek, Celkem za týden cca 160 mm srážek, přír. nádrže plné, ale voda rychle odtéká, Přívalový déšť byl velmi prudký - za dobu 5let, co tu bydlíme , nejsilnější. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden v naší oblasti srážky = 0 mm. Všechny místní bouřky a přeháňky se našemu katastru vyhnuly. Stále ještě žijeme z vydatných srážek před cca 10 dny, ale samozřejmě pokračující horké počasí beze srážek vede k prudkému zhoršení stavu sucha i vegetace. půda v povrchové vrstvě začíná rychle vysychat, zásoba v hlubších vrstvách se ani neobnovila, voda v potocích je na minimu, spodní voda klesá, sem tam se ještě objeví nějaký pramen na loukách a pastvinách. Pokud jde o plodiny:, 1. ozimy na podzim narostlé, dobře zakořeněné ještě nějak přežívají. Objevuje se usychání odnoží, porosty jsou řídké i nízké. Rozhodně se dají očekávat spíše podprůměrné výnosy. Stále platí, že velký vliv hraje stanoviště, na některých polích se ještě porosty drží., 2. řepka-tady je spíše problém, že porosty jsou díky rychlému vývoji málo rozvětvené a řídké, 3. jarní ječmen a pšenice-tady je problém, porosty jsou řídké, podesychají odnože, 4. cukrovka-v našem katastru ji nepěstujeme, ale obecně v okolí jsou porosty nic moc, 5. brambory-zatím dobré, 6. kukuřice výborné, 7. louky a pastviny-nahnojené porosty byly nakonec super i když rychle porosty stárly, otázkou je jak budou plochy obrůstat, na pastvinách nám vyschly přírodní napajedla, je nutno dovážet až na vyjímky vodu'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'OD 19.5 k dnešnímu dni 0 mm srážek.Vítr od 1-7m/s.Teploty včera dosáhly ve stínu 27,5°C . Ochranu rostlin provádíme brzy ráno do 9 hod.Trávy na semeno -srha laločnatá,kostřava červená v druhé polovině květu.Doba plné zralosti 15-18.června.Očekávám dobrý výnos semínka,jestli v době nalévání laty zaprší.Provádíme sklizeň TTP na senáž a od katastru Val,směrem na Ohnišov a pak na hory-Janov,Tis,Sněžné v Orl.horách,výnos píce klesá,neboť tam pršelo méně.Celkem je výnos píce nižší o 20-30% než roky předchozí.'
SEMILY: 'Srážky - 33mm -většinou přívalové, rychlý povrchový odtok z krajiny. '
SEMILY: 'Za týden spadlo 6 mm, zatím všechno roste dobře.'
STRAKONICE: '19mm'
STRAKONICE: '23.5. 5,5 mm, 24.5. 21 mm, 25.5. 2 mm'
STRAKONICE: 'během posledního týdne napršelo bohužel jen 35 mm . '
STRAKONICE: 'Množství srážek 91 mm'
STRAKONICE: 'srážky 23.5.2018 19mm, 24.5.2018 34mm'
ŠUMPERK: 'Nebyly zaznamenány žádné srážky. Situace se vlivem vysokých teplot zhoršuje u všech plodin.'
TÁBOR: 'Srážky , které se minulý týden na našem území vyskytly měly přívalový charakter a díky extrémně vyschlé půdě jich většina odtekla z povrchu pryč a nezanechaly po sobě větší zásobu vláhy. Současné tropické počasí působí vysychání tohoto minima vláhy, které se z těchto srážek v půdě udrželo. Sucho začíná negativně působit i na luskoviny, jejichž porosty jsou řídké a výrazně nižší.'
TEPLICE: '6mm'
TŘEBÍČ: '10 mm'
TŘEBÍČ: 'srážky 20.5.2018 - 27.5.2018 7,2 mm, V týdnu dosti vysoké teploty'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu :st 23/5 - 7,8 mm pá 25/5 - 7,7 mm, Zvýšená bouřková činnost. Začala sklizeň víceletých pícnin . Začínají dozrávat rané odrůdy ovoce ., Vlivem sucha i větru opadávají slabší a menší plody nedozrálé .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 22.2. 2 mm, 24.2. 3 mm, srážkový deficit se začíná projevovat také na porostech kukuřice '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za poslední týden10-30mm '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Lokální bouřkové srážky k nám nedorazily a tak jsme v uplynulém týdnu od 20. do 27. 5. (7.00) byli opět beze srážek. S výjimkou kukuřice a brambor, které jsou na začátku vegetace, je situace ve všech plodinách kritická.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 27.5.-7,oohod- 2,2mm !, porosty obilovin "bojují" se škůdci a chorobami '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Pošlete prosím déšť. Je to velmi špatné.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V k.ú. Újezd u Chocně, kde jsou převážně lehké půdy odhaduji snížení výnosu ozimého ječmene o 40-50% (cca 3 t/ha namísto obvyklých 6-7 t/ha). U ostatních ozimých obilnin cca o 20 %. Porosty byly poškozeny suchem hlavně během dubna. Máme sklizeny první seče z TTP, výnos cca 60 % loňské skutečnosti. Kukuřice zatím vypadá velmi pěkně, od zasetí přišlo několik bouřek a rané hybridy na lehkých půdách pěkně vzešly a rychle rostou. '
VYŠKOV: '0mm'
VYŠKOV: '2 mm'
VYŠKOV: 'V minulém týdnu nepřišly žádné srážky byť měly. '
ZNOJMO: 'Deficit v bramborách doplněn závlahou.'
ZNOJMO: 'srážky 17 mm, teploty okolo 24°C'
ZNOJMO: 'srážky Šanov 15-30 mm, Hrabětice 15-20 mm'
ZNOJMO: 'Srážky: 21.5. - 0,5 mm, 23.5. - 0,6 mm, 25.5. - 25,7 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 22,8 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 12,3 mm výpar'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '7 mm srážek'

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 30. 5. 2020

  Kniha Zemědělské sucho v České republice dostupná v elektronické podobě

  Nová kniha Zemědělské sucho v České republice - vývoj, dopady a adaptace, která vznikla ve spolupráci s Agrární komorou České republiky je nyní uveřejněna také v elektronické podobě.

  Plný text publikace můžete najít na TOMTO ODKAZU

 • 27. 5. 2020

  Déšť přišel pět minut po dvanácté, některé plodiny jsou trvale poškozené

  Od poloviny května se výrazně ochladilo. Teploty klesly o více než deset stupňů, přišel déšť. Podle vědců máme za sebou nejhorší půlrok zemědělského sucha. „Samozřejmě kdyby od půlky května srážky nepřišly, oblasti s vyšší intenzitou sucha by se procentuálně zvětšovaly se všemi negativními dopady,“ popisuje v rozhovoru bioklimatolog a člen týmu InterSucho Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
  Rozhovor pro idnes.cz k přečtení ZDE.