Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 06. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27. 05. 2018 do neděle 03. 06. 2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 3. 6. Zprávy 205 zpravodajů z 61 okresů (viz. mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a potvrzující zhoršování kondice vegetace i rostoucí obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Informace zpravodajů portálu intersucho potrvrzuje rychlé vysychání povrchové části profilu v minulém týdnu. Oproti předchozím týdnům se opět zvyšuje frekvence zpráv o spíše sušší orniční vrstvě (téměř polovina respondentů zvláště ze středních a východních Čech a jižní a střední Moravy. Aktuálně z pohledu očekávaných dopadů zatím panuje stále nejhorší situace pro květen za historii systému tedy od roku 2015. Současně i respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 4/5 zpravodajů z nichž cca 40% považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy jařin, ale i řepky, okopaniny a kukuřice a jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů i lesních porostů byť s ohledem na relativně nižší počet zpravodajů nejde o hlášení reprezentativní. V sedmi okresech odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 34 okresů (oproti 27 před týdnem) odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30%. V dalších 17 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Velké rozdíly v srážkách v jednotlivých částech katastru Uhřice 9mm, Borotín 2 mm, V. O., 2 mm, zbytek katastru 0mm'
BRNO VENKOV: 'celkem 0,4 mm, 28.5-0 , 29.5-0,4 , 30. 5. - 0, 31. 5. - 0, 01.06-0 , 02. 06. - 0, 3. 6. - 0'
BRNO VENKOV: 'minulý týden 0 mm srážek'
BRNO VENKOV: 'V oblasti napršelo za květen 36 mm srážek což je na tuto hlinito-písčitou půdu velice málo. Rozložení srážek bylo jednorázové a to způsobuje rychlý odvod vody z půdy.'
BRNO VENKOV: 'Za květen napršelo 36.9 mm srážek, což pomohlo rostlinám se nadechnout, jenže srážky přišly v půli května a to již byly odnože poshazované. Pokud nepřijde nějaký větší déšť, nedojde k nalití zrna a HTS bude nízká. '
BRNO VENKOV: 'Za květen napršelo 37.9 mm srážek. V roce 2017 napršelo od začátku roku do konce května 150 mm srážek a letos pouze 130 mm. Již loni bylo 2. nejnižší období od roku 1984 a letos je to ještě méně. Na to, že je to oblast moravského krasu a propustnost půdy je výrazná tak je vliv sucha velmi závažný.‘
BRNO VENKOV: 'Za poslední týden (28. 5. - 3. 6. 2018) spadlo cca 2 mm srážek, někde nepršelo vůbec, někde o 1 až 2 mm víc. Na plodinách se srážky nijak neprojevily. V důsledku letošního sucha plodiny usychají a někde již zlátnou, žně budou cca o týden až dva dříve než v předchozích letech, opět v důsledku sucha. '
BRNO VENKOV: 'Za poslední týden nenapršelo nic, po předchozích srážkách ani památky. Místa se zaschlými plodinami se zvětšují. '
BRUNTÁL: 'srážky v posledním období spadlo 19.8mm'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek. Max. teplota 30,5 stupňů, průměrná teplota 22,1 stupňů Celsia.'
BŘECLAV: 'Výrazné sucho. Pokud se naplní předpovědi o výrazných teplotách beze srážek, dá se předpokládat, že dopadne letošní úroda obdobně jak loni.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Nepršelo a je stále velmi teplo a sucho'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Zatím srážky za červen 15,4 mm.'
HODONÍN: 'k datu poslední neděle 0 mm srážek v k. ú. Hodonín, Rohatec, Dubňany'
HODONÍN: 'Srážek bylo 0 mm.'
HODONÍN: 'vysoké teploty, beze srážek'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 5 mm srážky za květen 2018 - 39 mm, srážky za období leden - květen 2018 - 166 mm od roku 2003 jsou srážky za období leden-květen druhé nejnižší (v roce 2011 činily 150 mm) nejvíce se sucho projevuje na ozimé pšenici, kukuřice vysoká 60 cm'
CHOMUTOV: 'Dobrý den, občasný déšť zachraňuje, co se dá, jinde jsou na tom asi hůř.
CHOMUTOV: 'předchozí pátek napršelo 10mm'
CHRUDIM: 'srážky 27 mm v bouřce 1.6. '
CHRUDIM: 'V 22. týdnu nám spadlo 22 mm srážek a průměrnou teplotu jsme měli 21,9C.'
JIČÍN: 'V našem KÚ na většině území v minulém týdnu nespadla ani kapka a tam kde spadla, tak šlo o srážky max. do 5 mm. Potřebujeme déšť velmi akutně! Ovšem pozitiva jsou, že máme super seno jak pro králíky. '
JIHLAVA: 'v katastru obcí Janovice, Záborná dne 1. 6. 2018 od 14 ti hodin napadlo 47 mm srážek vody a krup během 50 minut, dále pak pokračoval déšť s celkovým úhrnem srážek 18 mm, celkem tedy 65 mm. V pondělí 4. 6. 2018 v poli kromě souvratí nebylo znatelné doplnění srážek. Půda na omak suchá.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '1. 6. 2018 bouřka, za 30 minut 45 mm Budíškovice, Třebětice 30 mm, Báňovice 5 mm, kroupy. Z kopců voda sjela, na rovinách voda zůstala. Nasycení polí v rovinách dostatečné, Kopce s částečným zasáknutím, většina vody proletěla'
JINDŘICHŮV HRADEC: '28.5. - 3.6. - 5,2 mm srážek, TTP velmi řídký bez podrostu, nízký výnos hrachu'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Sucho je obrovské, za mou 40 ti letou zemědělskou historii nemá obdoby. V dubnu spadlo 5 mm, v dubnu ve 3 vlnách 43 mm. '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'v pátek 1. 6. 2018 se přehnala bouřka a celkem spadlo 7 mm.'
KLATOVY: 'V pátek 1. 6. napršelo během dne 22 mm.'
LIBEREC: '27. 5. - 2. 6. - 11,1mm'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu napadlo pouze 3,3 mm srážek. Srážkový deficit se neustále prohlubuje. Nedostatek vláhy je patrný u všech jarních plodin, snížení výnosu už je neodvratné.'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní 0 mm, silný výpar.'
LOUNY: 'Srážky 11 mm'
LOUNY: 'Srážky 15,5 mm'
LOUNY: 'Srážky 22,5 mm'
LOUNY: 'v pátek byla bouře s 15mm vody '
LOUNY: 'Za minulý týden dvakrát bouřka, jednou 10mm a za tři dny 7mm '
MLADÁ BOLESLAV: '8,5 mm, sucho, sucho, sucho!'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky od 28.5 do 3. 6. 2 mm'
MOST: '29.5. - 6 mm, 30.5. - 3,6 mm, 1.6. - 6 mm, vysoké teploty'
NOVÝ JIČÍN: '24 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Na počátku června, respektive pátek, sobota, neděle (1. - 3. 6.) přišla konečně větší dávka vody pro krajinu v úhrnu za 3 dny 40 mm. Jinak panuje teplé až velmi teplé počasí, konec května padaly teplotní rekordy 28 - 32 °C. Ozimé obiloviny již ve fázi zralosti, odnože nejsou, nebo jen slabé, sklizeň raných odrůd pšenice a ozimého ječmene přelom červen - počátek července. Bude to výnos průměrný až podprůměrný. Ozimá řepka celkem to drží. Jarní plodiny se zlepšily po dešti víkendovém.'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 46 mm ve třech dnech'
NOVÝ JIČÍN: 'V minulém týdnu v mé lokalitě napršelo 25 mm srážek, i když je to velmi variabilní díky bouřkám, třeba o 5 km dál napršelo 57 mm.
NYMBURK: 'Dobrý den, dlouho jsem nevyplňoval, tak to píšu naráz - 9. 5. - 10mm, 10. 5. – 4 mm, 15. 5. – 8 mm, 16. 5. – 5 mm, 23.5.-6mm, 1.6.1-14mm, ale ani jedno nebyl takový hezký déšť. Všechno je přívalově do 10ti minut, vše steče do dolíků a potom opět slunce a vítr a druhý den nepoznáte, že pršelo. '
NYMBURK: 'v týdnu od 28. 5. - 3. 6. 2018 spadly 4 mm'
NYMBURK: 'za uplynulý týden necelé 3 mm srážek, vysoké teploty, vítr = vražedná kombinace závlahou udržujeme zeleninu (bez cibule) a cca 1/2 ploch brambor'
OLOMOUC: '28. 5. 18 - 8,0 mm, 3. 6. 18 - 10,0 mm'
OLOMOUC: 'Opět týden beze srážek.'
OLOMOUC: 'srážky za minulý týden 21 mm'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo jen 1,3 mm srážek'
OPAVA: '1. 6. 2018 napršelo během 1 hod. asi 53 mm srážek, další den napršelo asi 7 mm, měřeno amatérským srážkoměrem '
OPAVA: 'Bouřky na konci týdne zmírnily sucho, v Opavě napršelo asi 15 mm. Srážky ale byly nerovnoměrné, někde nespadlo skoro nic.'
OPAVA: 'O víkendu přišly srážky od 8-10 mm, byly ale hodně lokální. Porosty obilovin hodně trpí a ještě se šíří choroby.'
OPAVA: 'Pátek až neděle spadlo 29mm na pulce katastru jen 12mm.'
OPAVA: 'v bouřkách celkem 5,1mm ve třech dávkách!!, velmi teplo'
PARDUBICE: 'Srážky přívalové, výrazné rozdíly od 2 do15 mm srážek v katastrech.'
PELHŘIMOV: 'Všechny bouřky se katastru Ondřejov u Pelhřimova, Myslotín, Libkova Voda se vyhýbají. Je tu extrémní sucho, pšenice na kopcích již usychají'
PÍSEK: '3. 6. 2018 v 7:00 - 0mm'
PÍSEK: 'Extrémní teploty v minulém týdnu a současně výrazně zhoršuje vláhové poměry. Bouřky jen lokálně, mimo Písecko.'
PÍSEK: 'Sucho po přívalových srážkách před 14 dny stále trvá.'
PÍSEK: 'Za poslední týden je bilance srazem cca 2mm'
PLZEŇ JIH: 'intenzivní srážky - kroupy spadly během půl hodiny v týdnu od 21. 5. -27. 5. 2018, jedná se o srážky, které byly uvedeny v dotazníku z 30. 5. 2018'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 28. 5. - 3. 6. 2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 9,8 mm srážek. Za květen nám napršelo 48,5 mm, tj. 77,7% normálu (-13,9 mm). Průměrné teploty ve 3. květnové dekádě překročily červencový normál. Srážkový deficit na naší lokalitě k 31. 5. 2018 od počátku roku dosáhl -51,2 mm srážek.'
PLZEŇ SEVER: 'Bouřky v minulém týdnu nepřinesly významnější srážky. V důsledku vysokých teplot a stálých větrů východních směrů dochází k rychlému vysýchání půdy. Stavy ozimů jsou v současnosti vcelku dobré, zatím nepodesýchají. Horší situace je u jařin, které už nebudou schopny kompenzovat výpadky výnosu způsobené řídkými a nízkými porosty. Pozitivem suchého a teplého počasí je nízký výskyt houbových chorob na obilninách. Úhrn srážek za období od 28. 5. do 2. 6. 2018 pro lokalitu Krukanice: 12,2 mm.'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Kunice - Vidovice 0mm'
PRACHATICE: 'Od Velikonoc napršelo 50 mm, poslední srážky minulý týden. Déšť krátký, hustý, drobný bez přívalu, voda se vsakuje. Největší sucho do konce května, ozimé obiloviny špatně odnožily, nyní voda, která naprší, se rychle vypařuje, slunce, teplo, vítr. Ráno silnější rosa, střídavě. Po deštích oživeny porosty kukuřice, obilovin. První seče TTP zatím probíhají, poloviční výnos trav proti loňskému roku. Měření srážek v katastru Vlkonice, jednoduchý plastový srážkoměr na tyčce, n. m. výška 740 cm. '
PŘEROV: 'V naší oblasti se minulém období srážky vyhýbaly. V bližším okolí byly srážky 15-20 mm, ale u nás nic. Deficit vody se prohlubuje a na špatných půdách (částech pozemků) se začínají objevovat příznaky předčasného dozrávání. Situace je velmi nevyrovnaná.'
PŘEROV: 'V pátek srážky 20 mm'
PŘÍBRAM: '12mm s kroupami ale většina odtekla, příval'
PŘÍBRAM: '3.5mm'
PŘÍBRAM: '30. 5. – 9 mm, 31. 5. - 4 mm'
PŘÍBRAM: '4 mm srážek'
PŘÍBRAM: 'Louky jsou posekané a oproti ostatním rokům je pokles senáže zhruba o 80%'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadly pouze 2,0 mm. Toto je vzhledem k vysokým teplotám a nárůstu hmoty porostů žalostně málo. Půda se pozvolna dostává do stavu, kde byla před výrazným deštěm před 14 dny. Porosty po oživení opět začínají chřadnout. Také potok se dostal do stavu s minimálním průtokem jako již dříve.'
PŘÍBRAM: 'V pátek dne 1. 6. 2018 v bouřce 10 mm. Částečně s kroupami! Lehčí poškození kukuřice a brambor v nati, Znovu návrat vysokých teplot. Na stanovišti lysimetru průsaky jen do hloubky 40 cm. Vše ostatní zadrženo v půdním profilu. Spodní vody zatím bez doplnění zásob, voda v potocích po bouřkách rychle odtekla a současné průtoky jsou zase na nízké úrovni.'
RAKOVNÍK: '1.6. - 7 mm '
RAKOVNÍK: '30 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 39 mm. Vlivem snížení spodní hladiny vody v půdě kopíruje na meliorovaných pozemcích stav porostu (výška a hustota) meliorační síť.'
ROKYCANY: 'mírné zlepšení stavu porostů, srážky: 4 mm'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 17,85°C, 10 mm srážek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'od 27. 5. - 3. 6. spadlo 1,5 mm. Celkem za květen 50,5 mm. Ukončili jsme sklizeň TTP na senáž. Výnos v zelené hmotě o 30 % nižší než je náš průměr. Kukuřice při teplotách nad 24 C se brání proti výparu stočením listu. Dnes jsem to pozoroval v pšenici, že tak stačí praporcový list. Stav hrachu na GPS je katastrofa - suchý a k tomu zdecimovaný kyjatkou a mšicemi. Nelze provádět ochranu, neboť v plodinách určených na plnění greeningu se nesmí chemicky ošetřovat od letošního roku. Odhaduji, že v půdě do 20 cm není ani 6 % využitelné vody pro rostliny. Zbývá jen ta malá ranní rosa na list.'
SEMILY: 'množství srážek za uplynulý týden 0 mm.'
SEMILY: 'Za týden napršelo více než 20 mm. Ale jak jsem již uvedl výše, vydatné srážky jsou asi lokální záležitostí tady na horách. Již dole u Jizery prší daleko méně.'
STRAKONICE: '22mm'
STRAKONICE: 'Množství srážek 47mm'
STRAKONICE: 'srážky 28. 5. - 2 mm, 1. 6. 6 mm'
STRAKONICE: 'srážky: 1 mm 29.5.1 mm 1.6.'
STRAKONICE: 'za uplynulý týden celkem spadlo 5 mm srážek. '
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno 2x 1mm srážek. Situace se zhoršuje.'
TÁBOR: 'Duben 2018 celkový úhrn srážek v k. ú. Řípec - 5 mm, květen 2018 - 39 mm, poslední týden - , beze srážek.'
TÁBOR: 'Poslední týden bez srážek.'
TÁBOR: 'Srážky 0'
TÁBOR: 'v týdnu od 28.05. - 3. 6. k. ú. Zárybničná Lhota, Nová Ves u Chýnova, Záhostice, Ratibořské Hory, Ratibořice u Tábora, Jedlany, Dědice absolutně bez srážek. Stavy porostů extrémní sucho, vše usychá. Ztráta na ozimých plodinách 70% na jarních plodinách 90%.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeno 0 mm srážek. Výraznější projevy vláhového deficitu se začínají projevovat na porostech kukuřice, na jejich rostlinách je patrné stáčení listů a počínající fialové zabarvení.'
TEPLICE: '7mm'
TŘEBÍČ: '10mm'
TŘEBÍČ: 'Srážky 29. 6. 2018- 3. 7. 2018 21 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'celkové srážky květen: 35,1 mm, srážky: 2. 6. - 12 mm, 3. 6. - 25 mm, i přes vyšší množství srážek v posledních dnech porosty obilovin na písčitých půdách nouzově dozrávají. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 28/5 - 15 mm, lokálně až 36 mm/hod, kroupy pá 1/6 - 15 mm, so 2/6 - 1 mm, ne 3/6 - 0,3 mm. Částečné doplnění vláhy, ale kroupy poškodily ovoce i zeleninu. Zahájena senoseč trvalých travních, porostů. Vegetace uspíšena o 2 - 3 týdny'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za poslední týden 4 -20 mm. Srážky v obvodu podniku nerovnoměrné, často přívalového charakteru'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Kukuřice zatím roste dobře, naopak stav travních porostů se zhoršuje - trávy stagnují a jsou přerůstány vytrvalými plevely. Ječmen ozimý zraje (či spíše usychá), předpokládám, že sklizeň začne o dva týdny dříve než obvykle.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek k 3. 6. 2018-do 7,oohod-3,8mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V sobotu 2. 6. spadlo 23 mm. Včera a dnes cca 5 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu opět výrazné zhoršení situace. Srážky k nám nedorazily – ani ty bouřkové. Nedostatek půdní vláhy pozorovatelný již ve všech plodinách, včetně dosud méně ovlivněných (kukuřice a brambory).'
VYŠKOV: '4mm'
VYŠKOV: 'v neděli 3. 6. srážky 14 mm'
ZNOJMO: 'srážky 17 mm, teploty okolo 25°C'
ZNOJMO: 'srážky 5,5 mm'
ZNOJMO: 'srážky Šanov 0 - 7mm, Hrabětice 0 - 5 mm'
ZNOJMO: 'Srážky velice lokálního charakteru. Místně bouřky s úhrnem do 10 mm (oblast Hrušovany nad Jev., Hrabětice, Šanov)-v podstatě v okruhu do 15 km. Na pozemcích s písčitým podložím, začínají kukuřice zavíjet listy. Listová plocha u cukrovek vzhledem k vysokým teplotám začíná zavadat, listy se však stále drží ve vzpřímené poloze. '
ZNOJMO: 'Srážky:2. 6. 2018 - 1,1 mm, 3. 6. 2018 -0,1 mm'
ZNOJMO: 'V současné době se příznaky sucha na polní vegetaci téměř neprojevují (pokud pomineme následky způsobené významným jarním deficitem srážek) před 4 dny byla bouřka v katastru od 12 do 30mm. V hlubších vrstvách půdy přetrvává nedostatek vody.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 28,5 mm, z toho 28,2 mm v bouřce během 40 minut, min. polovina vody odtekla. Za květen spadlo 69,1 mm, od začátku roku do konce května pak 144,8 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '16 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '19 mm srážek, 20,1 mm výpar, neustálý vítr, průměrná denní teplota v květnu 14, 4 °C (11, 68 st. °C v květnu 2017)'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 30. 5. 2020

  Kniha Zemědělské sucho v České republice dostupná v elektronické podobě

  Nová kniha Zemědělské sucho v České republice - vývoj, dopady a adaptace, která vznikla ve spolupráci s Agrární komorou České republiky je nyní uveřejněna také v elektronické podobě.

  Plný text publikace můžete najít na TOMTO ODKAZU

 • 27. 5. 2020

  Déšť přišel pět minut po dvanácté, některé plodiny jsou trvale poškozené

  Od poloviny května se výrazně ochladilo. Teploty klesly o více než deset stupňů, přišel déšť. Podle vědců máme za sebou nejhorší půlrok zemědělského sucha. „Samozřejmě kdyby od půlky května srážky nepřišly, oblasti s vyšší intenzitou sucha by se procentuálně zvětšovaly se všemi negativními dopady,“ popisuje v rozhovoru bioklimatolog a člen týmu InterSucho Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
  Rozhovor pro idnes.cz k přečtení ZDE.