Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 24.2.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17.2.2019 do neděle 24.2.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24.2. Zprávy 264 zpravodajů z 67 okresů, které postihují 751 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '12.2. sníh 1cm, 22.2. déšť 5mm. Výrazné oteplení způsobilo odtátí sněhu na plochách, dráhy odtoku na travních porostech výrazné, obnova historických mokřin na plochách. V lesním porostu se po oteplení začíná projevovat vysychání vrchní vrstvy. Vlhkost půdy povrchová, v nižších vrstvách se zatím neprojevuje. Vodní nádrže plné, odtékají přepady.'
BENEŠOV: 'Ze zásevů jetele lučního roku 2018 bude na jaře zaoráno cca 150 ha z celkových 214 ha. Prosto silně nevzešly a to ty rostliny, které vzešly pak během roku, a hlavně také podzimu silně poškozeny suchem a vysokými teplotami, které zapříčinily výrazné prořídnutí porostů.'
BRUNTÁL: 'Dobrý den, začíná se projevovat sucho a podle Vašich předpovědí srážky v nedohlednu, tak máme strach před hrozící katastrofou.'
BŘECLAV: 'Období beze srážek, takže se vláha nedoplňuje a postupně ji ubývá. Na porostech se to nijak neprojevuje, teplé počasí se spíše projevuje jako nastupující jaro. v hloubce 25 cm a dále je vláhy stále velký nedostatek.'
BŘECLAV: 'Úhrn srážek za uplynulý týden 4 mm. průměrná teplota o 3 stupně vyšší než je teplotní normál. Min. teplota - 4,8 a teplota max. 14 stupňů.'
BŘECLAV: 'Únor takřka beze srážek v kombinací se silným větrem a překvapivě vysokými teplotami zanechává půdní profil čím dále víc vysušený. Začínáme již se setím ječmene jarního, což mluví za své.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nejsou naznamenány, vodoteče meliorační kostry jsou plné vody. Takový stav nebyl zaznamenán více než 12 měsíců'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 5 mm srážek ve sledovaných katastrech, k zásadnějšímu doplnění vláhy nedošlo, katastr Havlíčkův Brod téměř beze sněhu, na Přibyslavi, Dlouhé Vsi na některých místech ještě slabá pokrývka.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Přihnojují se ozimé obiloviny.'
CHOMUTOV: 'Silný mráz za poslední týden v noci, až -10 °C vytáhne vláhu z půdy a přes den slunce a 10 °C to vysuší. Pole jsou běžně průchozí bez známek bahna na botech či kolech.'
JIČÍN: 'Dochází k tání sněhu v lesních porostech, což se projevuje příznivým množstvím vody ve vodotečích.'
JIHLAVA: 'jeteloviny poškozeny hrabošem polním'
KARLOVY VARY: 'Sněhová pokrývka zcela roztála. Na polích stojí voda. Žádné srážky v minulém týdnu nebyly. Tritikale a žito pomalu začíná růst a více se zelenat. Trvalé travní porosty jsou hodně poškozené kvůli suchu '
KLATOVY: '3,5mm srážek, sníh velmi pomalu odtává, řeky a potoky jsou plné. I na loukách stojí voda, půda je zamrzlá. Většinu týdne byly minusové ranní teploty.'
KOLÍN: 'V posledním týdnu prakticky beze srážek, spíše odpar - vyšší odpolední teploty'
KROMĚŘÍŽ: 'Porosty decimují hraboši polní, zvláště u dříve setých!!! '
KROMĚŘÍŽ: 'Začínají první práce na polích formou přípravy pozemků na osetí jarními pšenicemi aj. ječmenu.'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo 5 mm srážek, tuto sobotu začalo regenerační hnojení. Odumřou slabší řepky (do 4 pravých listů) vlivem rozdílných denních a nočních teplot. Obilniny zatím v pořádku.'
LOUNY: 'Nepršelo vůbec, a pokud po zasetí jařin nezaprší, bude vývoj podobný loňskému roku'
MLADÁ BOLESLAV: 'Přestože na stinných místech půda stále zůstala promrzlá až do hloubky 15 cm, většinově došlo k vsáknutí tajícího sněhu a srážek. Ty činily za hodnocený týden 5 mm, čímž 22 mm srážek za únor je mírně podnormální stav, ale celkových 86 mm za první dva měsíce je slabě nadnormální stav.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu minulého týdne výrazné oteplení, denní teploty atakovaly 10 -12 °C, konec týdne spíše mrazivý, noční teploty -2 - -7, denní 0 -3 °C. Déšť 10 mm v průběhu noci ze čtvrtka na pátek. Bílé kořínky řepka a pšenice začínají.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme zaznamenali 2,5 mm dešťových srážek. Situace se ale zhoršuje. Půdní profil začíná opět vysychat, únor bude srážkově podprůměrný. Celý týden jsme zaznamenávali noční/ranní mráz a slunečno s mírným větrem přes den. Srážek minimum.'
OLOMOUC: 'Uplynulý týden se začalo oteplovat, půda začíná rozmrzat, tudíž je mokrá. Srážek spadlo minimum, spíše jen mžilo.'
OPAVA: 'Minulý týden bylo počasí pod bodem mrazu, takže se stav půdy nezměnil.'
OPAVA: 'Za týden 11 mm a pěkně to nasálo do půdy.'
OPAVA: 'Neobvykle vysoké teploty minulý týden umožnily zahájení jarních prací. V pátek tady spadlo asi 6 mm deště a pak přišlo ochlazení s mrazy, práce se proto přerušily až do úterý, až zase povrch půdy dostatečně oschl. Příznaky sucha zatím nejsou pozorovány.'
PLZEŇ-JIH: 'Přetrvával převážně charakter počasí z minulého týdne s ranními přímrazky a odpoledním slunečným, skoro jarním počasím (s výjimkou 22.2. se slabým deštěm a přízemním mrazem až ve večerních hodinách). Na některých polích v naší oblasti byl v tomto týdnu povrch půdy oschlý, někteří agronomové v sousedních katastrech již vyslali rozmetadla k přihnojování řepek, ale dělaly se hluboké koleje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha, ale úhrny srážek v únoru jsou velmi nízké. Stav na úrovni dlouhodobého normálu zajistilo pouze vydatné sněžení dne 3.2.2019 (19,2 mm). Ve zbývajících dnech února bylo srážek zcela minimálně (méně než v minulém roce). Pozitivní je, že veškerá voda z roztálého sněhu se vsákla do půdy.'
PRACHATICE: 'Pokračuje tání sněhu, tání probíhá pozvolna, voda se dobře vsakuje do půdy. V pátek 22.2.2019 déšť, napršelo cca 8-10 mm, rychlejší odtávání sněhu. Vrstva sněhu je již nesouvislá. teploty v noci klesají k nule, během dne se pohybují okolo 10 °C.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny. Vrchní vrstvy půdy začínají osychat. Setí ještě nezačalo, protože je rozmrzlá půda asi do 5 cm. Pod ní je vrstva zmrzlé půdy, která zatím brání přípravě půdy a setí. V hloubce 20 cm je teplota 3 °C.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,5 mm, což je vzhledem k teplejšímu počasí málo. Půda zůstává plně nasycená pouze na stinných severních svazích, kde déle ležel sníh. O víkendu jsme využily mrazy k přihnojení ozimů, ale nyní lze na slunných místech jezdit i bez přimrznutí. Průtok vody v potoce je stále zvýšený. V tomto týdnu se pokusíme něco zasít.'
PŘÍBRAM: 'Beze srážek, neobvyklé teplo, odpoledne až 15 °C, na slunných místech kvetou jarní květiny, raší nebo obrůstá tráva'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení pokračující oblevy. Ve čtvrtek a v pátek přišly srážky, kdy na měřícím bodu Povodí Labe v k.ú. Rampuše bylo naměřeno 15 mm srážek ve formě deště. Došlo k přechodnému rychlejšímu tání sněhu, ale v pátek odpoledne a v sobotu přišel mráz, který tání sněhu opět zpomalil. Předpovídané vysoké teploty v naší oblasti nepřišly, max. denní teploty se pohybovaly max. kolem 6 °C. Do 500 m n.m. již není sníh, dochází k osychání povrchové vrstvy půdy. Pokud bude pokračovat současné počasí s nočními mrazíky, beze srážek a relativně vysokými odpoledními teplotami, může vrchní vrstva půdy rychle osychat a hrozí první projevy sucha u ozimů. Jinak orná půda je oschlá pouze na povrchu tak 1-2 cm, hlouběji je to ještě stále mokré až rozbahněné. Nad 500 m n.m. leží stále dostatek zmrzlého sněhu, který pokud nepřijdou srážky velmi pomalu odtává. Zde ještě hrozí i poškození ozimů pod zledovatělou vrstvou sněhu. Jinak hladiny v potocích a řekách jsou na normálu, vysoké teploty signalizují, že může být opět sucho. Čekáme na srážky.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno pouze 2,5 mm srážek. Zásobenost vodou dobrá pouze ve svrchní vrstvě půdy.'
ŠUMPERK: 'V noci na pátek vydatnější dešťové srážky, v katastru pouze sněhové jazyky, velmi pozvolné odtávání.'
TÁBOR: '4 mm srážek, studny jsou většinou plné, ale ve větší hloubce a ve vrtech voda chybí.'
TÁBOR: 'Od začátku února spadlo 28 mm u nás ve vsi. Nepozoruji aktuálně žádné projevy sucha. Půdní profil se zdá nasycený'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek pouze 5 mm. Tedy třetím týdnem téměř nic. Obavy ze suchého jara začínají mít bohužel reálný obraz.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Zatím je půda stále ještě nasycena vodou z tajícího sněhu. Sněhová pokrývka však už prakticky není (pouze zbytky na zastíněných místech). V uplynulém týdnu jen slabé srážky (kolem 7 mm), celý únor srážkově velmi podnormální - dle údajů nejbližších srážkoměrných stanic až 70 % pod normálem. S tím souhlasí i naše pozorování. Půda je tedy sycena převážně z lednového sněhu - naštěstí bylo jeho tání celkem pozvolné.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Jsme bez sněhové pokrývky, voda rychle mizí z profilu. Noční mrazíky vodu vytahují.'
ZNOJMO: 'Za sledované období srážky 0mm, ve vodním toku 60-70% vody proti běžnému stavu v tomto ročním období. Vzhledem k časnému začátku jara se vegetace jeví optimálním stavu.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden 2 mm. Od počátku roku 2019 pak leden celkově 24 mm/měs. a únor průběžně 8 mm/měs. Vzhledem k nadprůměrným teplotám a předjarním větrům dochází k rychlému vysušování půdního profilu a prohlubování záporné vodní bilance. Významně schází voda především v hlubších vrstvách půdy.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Půda nebyla zmrzlá a tak většina srážek ze sněhu se vsakuje, sníh zůstává pouze nesouvisle na severních svazích.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky, panuje poměrně teplé počasí, odpolední teploty kolem 8 °C, ranní kolem 0 °C. Půda se se začíná vysušovat díky teplému počasí a mírnému větru.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE