Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 24.2.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17.2.2019 do neděle 24.2.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24.2. Zprávy 264 zpravodajů z 67 okresů, které postihují 751 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '12.2. sníh 1cm, 22.2. déšť 5mm. Výrazné oteplení způsobilo odtátí sněhu na plochách, dráhy odtoku na travních porostech výrazné, obnova historických mokřin na plochách. V lesním porostu se po oteplení začíná projevovat vysychání vrchní vrstvy. Vlhkost půdy povrchová, v nižších vrstvách se zatím neprojevuje. Vodní nádrže plné, odtékají přepady.'
BENEŠOV: 'Ze zásevů jetele lučního roku 2018 bude na jaře zaoráno cca 150 ha z celkových 214 ha. Prosto silně nevzešly a to ty rostliny, které vzešly pak během roku, a hlavně také podzimu silně poškozeny suchem a vysokými teplotami, které zapříčinily výrazné prořídnutí porostů.'
BRUNTÁL: 'Dobrý den, začíná se projevovat sucho a podle Vašich předpovědí srážky v nedohlednu, tak máme strach před hrozící katastrofou.'
BŘECLAV: 'Období beze srážek, takže se vláha nedoplňuje a postupně ji ubývá. Na porostech se to nijak neprojevuje, teplé počasí se spíše projevuje jako nastupující jaro. v hloubce 25 cm a dále je vláhy stále velký nedostatek.'
BŘECLAV: 'Úhrn srážek za uplynulý týden 4 mm. průměrná teplota o 3 stupně vyšší než je teplotní normál. Min. teplota - 4,8 a teplota max. 14 stupňů.'
BŘECLAV: 'Únor takřka beze srážek v kombinací se silným větrem a překvapivě vysokými teplotami zanechává půdní profil čím dále víc vysušený. Začínáme již se setím ječmene jarního, což mluví za své.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nejsou naznamenány, vodoteče meliorační kostry jsou plné vody. Takový stav nebyl zaznamenán více než 12 měsíců'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 5 mm srážek ve sledovaných katastrech, k zásadnějšímu doplnění vláhy nedošlo, katastr Havlíčkův Brod téměř beze sněhu, na Přibyslavi, Dlouhé Vsi na některých místech ještě slabá pokrývka.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Přihnojují se ozimé obiloviny.'
CHOMUTOV: 'Silný mráz za poslední týden v noci, až -10 °C vytáhne vláhu z půdy a přes den slunce a 10 °C to vysuší. Pole jsou běžně průchozí bez známek bahna na botech či kolech.'
JIČÍN: 'Dochází k tání sněhu v lesních porostech, což se projevuje příznivým množstvím vody ve vodotečích.'
JIHLAVA: 'jeteloviny poškozeny hrabošem polním'
KARLOVY VARY: 'Sněhová pokrývka zcela roztála. Na polích stojí voda. Žádné srážky v minulém týdnu nebyly. Tritikale a žito pomalu začíná růst a více se zelenat. Trvalé travní porosty jsou hodně poškozené kvůli suchu '
KLATOVY: '3,5mm srážek, sníh velmi pomalu odtává, řeky a potoky jsou plné. I na loukách stojí voda, půda je zamrzlá. Většinu týdne byly minusové ranní teploty.'
KOLÍN: 'V posledním týdnu prakticky beze srážek, spíše odpar - vyšší odpolední teploty'
KROMĚŘÍŽ: 'Porosty decimují hraboši polní, zvláště u dříve setých!!! '
KROMĚŘÍŽ: 'Začínají první práce na polích formou přípravy pozemků na osetí jarními pšenicemi aj. ječmenu.'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo 5 mm srážek, tuto sobotu začalo regenerační hnojení. Odumřou slabší řepky (do 4 pravých listů) vlivem rozdílných denních a nočních teplot. Obilniny zatím v pořádku.'
LOUNY: 'Nepršelo vůbec, a pokud po zasetí jařin nezaprší, bude vývoj podobný loňskému roku'
MLADÁ BOLESLAV: 'Přestože na stinných místech půda stále zůstala promrzlá až do hloubky 15 cm, většinově došlo k vsáknutí tajícího sněhu a srážek. Ty činily za hodnocený týden 5 mm, čímž 22 mm srážek za únor je mírně podnormální stav, ale celkových 86 mm za první dva měsíce je slabě nadnormální stav.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu minulého týdne výrazné oteplení, denní teploty atakovaly 10 -12 °C, konec týdne spíše mrazivý, noční teploty -2 - -7, denní 0 -3 °C. Déšť 10 mm v průběhu noci ze čtvrtka na pátek. Bílé kořínky řepka a pšenice začínají.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme zaznamenali 2,5 mm dešťových srážek. Situace se ale zhoršuje. Půdní profil začíná opět vysychat, únor bude srážkově podprůměrný. Celý týden jsme zaznamenávali noční/ranní mráz a slunečno s mírným větrem přes den. Srážek minimum.'
OLOMOUC: 'Uplynulý týden se začalo oteplovat, půda začíná rozmrzat, tudíž je mokrá. Srážek spadlo minimum, spíše jen mžilo.'
OPAVA: 'Minulý týden bylo počasí pod bodem mrazu, takže se stav půdy nezměnil.'
OPAVA: 'Za týden 11 mm a pěkně to nasálo do půdy.'
OPAVA: 'Neobvykle vysoké teploty minulý týden umožnily zahájení jarních prací. V pátek tady spadlo asi 6 mm deště a pak přišlo ochlazení s mrazy, práce se proto přerušily až do úterý, až zase povrch půdy dostatečně oschl. Příznaky sucha zatím nejsou pozorovány.'
PLZEŇ-JIH: 'Přetrvával převážně charakter počasí z minulého týdne s ranními přímrazky a odpoledním slunečným, skoro jarním počasím (s výjimkou 22.2. se slabým deštěm a přízemním mrazem až ve večerních hodinách). Na některých polích v naší oblasti byl v tomto týdnu povrch půdy oschlý, někteří agronomové v sousedních katastrech již vyslali rozmetadla k přihnojování řepek, ale dělaly se hluboké koleje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha, ale úhrny srážek v únoru jsou velmi nízké. Stav na úrovni dlouhodobého normálu zajistilo pouze vydatné sněžení dne 3.2.2019 (19,2 mm). Ve zbývajících dnech února bylo srážek zcela minimálně (méně než v minulém roce). Pozitivní je, že veškerá voda z roztálého sněhu se vsákla do půdy.'
PRACHATICE: 'Pokračuje tání sněhu, tání probíhá pozvolna, voda se dobře vsakuje do půdy. V pátek 22.2.2019 déšť, napršelo cca 8-10 mm, rychlejší odtávání sněhu. Vrstva sněhu je již nesouvislá. teploty v noci klesají k nule, během dne se pohybují okolo 10 °C.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny. Vrchní vrstvy půdy začínají osychat. Setí ještě nezačalo, protože je rozmrzlá půda asi do 5 cm. Pod ní je vrstva zmrzlé půdy, která zatím brání přípravě půdy a setí. V hloubce 20 cm je teplota 3 °C.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,5 mm, což je vzhledem k teplejšímu počasí málo. Půda zůstává plně nasycená pouze na stinných severních svazích, kde déle ležel sníh. O víkendu jsme využily mrazy k přihnojení ozimů, ale nyní lze na slunných místech jezdit i bez přimrznutí. Průtok vody v potoce je stále zvýšený. V tomto týdnu se pokusíme něco zasít.'
PŘÍBRAM: 'Beze srážek, neobvyklé teplo, odpoledne až 15 °C, na slunných místech kvetou jarní květiny, raší nebo obrůstá tráva'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení pokračující oblevy. Ve čtvrtek a v pátek přišly srážky, kdy na měřícím bodu Povodí Labe v k.ú. Rampuše bylo naměřeno 15 mm srážek ve formě deště. Došlo k přechodnému rychlejšímu tání sněhu, ale v pátek odpoledne a v sobotu přišel mráz, který tání sněhu opět zpomalil. Předpovídané vysoké teploty v naší oblasti nepřišly, max. denní teploty se pohybovaly max. kolem 6 °C. Do 500 m n.m. již není sníh, dochází k osychání povrchové vrstvy půdy. Pokud bude pokračovat současné počasí s nočními mrazíky, beze srážek a relativně vysokými odpoledními teplotami, může vrchní vrstva půdy rychle osychat a hrozí první projevy sucha u ozimů. Jinak orná půda je oschlá pouze na povrchu tak 1-2 cm, hlouběji je to ještě stále mokré až rozbahněné. Nad 500 m n.m. leží stále dostatek zmrzlého sněhu, který pokud nepřijdou srážky velmi pomalu odtává. Zde ještě hrozí i poškození ozimů pod zledovatělou vrstvou sněhu. Jinak hladiny v potocích a řekách jsou na normálu, vysoké teploty signalizují, že může být opět sucho. Čekáme na srážky.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno pouze 2,5 mm srážek. Zásobenost vodou dobrá pouze ve svrchní vrstvě půdy.'
ŠUMPERK: 'V noci na pátek vydatnější dešťové srážky, v katastru pouze sněhové jazyky, velmi pozvolné odtávání.'
TÁBOR: '4 mm srážek, studny jsou většinou plné, ale ve větší hloubce a ve vrtech voda chybí.'
TÁBOR: 'Od začátku února spadlo 28 mm u nás ve vsi. Nepozoruji aktuálně žádné projevy sucha. Půdní profil se zdá nasycený'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek pouze 5 mm. Tedy třetím týdnem téměř nic. Obavy ze suchého jara začínají mít bohužel reálný obraz.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Zatím je půda stále ještě nasycena vodou z tajícího sněhu. Sněhová pokrývka však už prakticky není (pouze zbytky na zastíněných místech). V uplynulém týdnu jen slabé srážky (kolem 7 mm), celý únor srážkově velmi podnormální - dle údajů nejbližších srážkoměrných stanic až 70 % pod normálem. S tím souhlasí i naše pozorování. Půda je tedy sycena převážně z lednového sněhu - naštěstí bylo jeho tání celkem pozvolné.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Jsme bez sněhové pokrývky, voda rychle mizí z profilu. Noční mrazíky vodu vytahují.'
ZNOJMO: 'Za sledované období srážky 0mm, ve vodním toku 60-70% vody proti běžnému stavu v tomto ročním období. Vzhledem k časnému začátku jara se vegetace jeví optimálním stavu.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden 2 mm. Od počátku roku 2019 pak leden celkově 24 mm/měs. a únor průběžně 8 mm/měs. Vzhledem k nadprůměrným teplotám a předjarním větrům dochází k rychlému vysušování půdního profilu a prohlubování záporné vodní bilance. Významně schází voda především v hlubších vrstvách půdy.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Půda nebyla zmrzlá a tak většina srážek ze sněhu se vsakuje, sníh zůstává pouze nesouvisle na severních svazích.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky, panuje poměrně teplé počasí, odpolední teploty kolem 8 °C, ranní kolem 0 °C. Půda se se začíná vysušovat díky teplému počasí a mírnému větru.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.