Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 05.05.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28.04.2019 do neděle 05.05.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 5.5. Zprávy 372 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky u ovocných stromů a vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce.

Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky, sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze na povrchu půdy. Nedostatek srážek způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a severozápadních. Dva okresy očekávající místně až extrémní dopady sucha (Most, Náchod). Těžké poškození očekává devět okresů v Čechách a dva na Moravě. U pěti okresů ze 70 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u osmi se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže, ze kterých vyplývá, jak situace je vážná.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Srážky v uplynulém týdnu okolo 30 mm, výrazné zlepšení stavu porostů, vliv stresu ze sucha stále patrný.'
BENEŠOV: '15 mm srážek za týden. Travní porosty velmi řídké, kvetou. Půda popraskaná, po poli lze projít, aniž byste měli boty od bahna - i přes déšť je sucho. '
BLANSKO: 'Srážky za minulý týden celkem 14 mm, z toho 29. a 30. 4., 9 mm, (za celý duben 15 mm) 3. 4.a 5. 5. namrholilo 5 mm. Srážky pomohly máku, možná trochu jařinám, téměř nic ale "nedoteklo" k semenům zaseté kukuřice, na ozimech stále zasychají odnože, řepka je vysoká cca 75 cm, travní a jetelotravní porosty - katastrofa.'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo 12 mm srážek. U jarních ječmenů na písčitých pozemcích je již ztráta 40%.'
BRNO-VENKOV: 'Cukrovka v důsledku sucha nevzešla na 50% plochy, což má již nyní jasný vliv na výnos.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky pokryly potřebu rostlin pouze pro uplynulý týden. Kde je zapojený porost (ozimy, jarní obiloviny), tak rostliny vypadají na pohled lépe (nasály do sebe trošku vlhkosti) ale v půdě se situace nezlepšila. Porosty ozimé pšenice a jarního ječmene po cukrovce (odčerpaná voda cukrovkou) se i přes ochlazení a drobné srážky výrazně zhoršily.'
BRNO-VENKOV: 'Za poslední týden 20 mm srážek. Díky Bohu za ně. '
BRUNTÁL: 'V posledním období spadlo 29.1 mm srážek.'
BRUNTÁL: 'Za poslední týden konečně napršelo cca 30 mm srážek. Velmi to pomohlo všem plodinám, které okamžitě spotřebovaly 50 % srážek pro sebe. Půdní profil je do 20 cm vlhký, hlouběji je stále nedostatek. Sady by potřebovaly větší množství srážek. I tak to zmírňuje případné ztráty na výnosech. O kolik, to bude záviset na dalším vývoji počasí. '
BŘECLAV: 'Srážky kolem 20 mm během minulého týdne vylepšili situaci s půdní vláhou jenom v povrchové vrstvě do 10 - 15 cm, což prospěje polním plodinám. Vinice i sady jsou vizuálně v dobré kondici a vegetace je minimálně o 14 dnů vpředu. Na to jak odkvetou višně, švestky a broskve teprve čekáme, protože střídavé a velmi větrné počasí může konečný výsledek ovlivnit.'
BŘECLAV: 'V posledních 12 dnech konečně došly netrpělivě očekávané deště. Souhrnný úhrn srážek je zhruba 30 mm. Zdálo by se, že takovým množstvím je sucho zažehnáno. Bohužel musíme vzít v potaz, že srážky byly dávkované v menších dávkách mezi 1 - 5 mm vždy s časovým odkladem a silným větrem. Tedy pokud spadlo 5 mm a další den silně foukalo beze srážek, jakoby tedy nic nespadlo (další den se mohlo jet do pole). Tyto srážky podrží růst vegetace odhadem na 14 dní. Přesto je očekávaný dopad na výnos ztrát více než 40 % neboť v době srážek již obilniny měly založené klasy (úspěšně vymetány). Jediný pozitivní vliv to momentálně má na řádkující kukuřici. Ani u vojtěšky toto období nebude mít vliv, neboť jsme se připravovali již na první seč (alespoň do druhé seče to možná pomůže).'
BŘECLAV: 'Suma srážek 22,5 mm, rostlinám vláha pomohla, ale sucho přetrvává pořád stejně. Do vrstev pod 10 cm se vláha nedostala.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V uplynulém týdnu spadlo 67 mm srážek, což porostů prospělo, ale voda se nedostala do hlubších vrstev ornice.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za poslední týden 34 mm srážek, voda doplněna, vzhledem k předpovědi počasí neočekáváme v dohledné době deficit vláhy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za uplynulý týden naměřeno 21 mm srážek většinou ve formě drobného deště a za chladného počasí. Většina vody se vsákla do půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Napršelo celkem 10 mm vody, chladno, studený vítr, ornice vlhká, ale traviny jsou dost suché, vody je málo, takže se nedostala ke kořenům.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo ve sledovaných katastrech 14 - 18 mm srážek, došlo k dosycení vrchního profilu půdy a k záchraně porostů máku a jarních obilovin, kde hrozilo silné prořídnutí. Pozitivně reagovaly porosty ozimých obilovin a trvalých travních porostů, řepka ozimá je již suchem silněji poznamenaná.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky v minulém týdnu - 47 mm /27, 8, 12 mm/ srážky za duben - 39 mm, srážky v roce 2019 - 179 mm (v roce 2018 - 127 mm), půdní vlhkost do 20 cm vyrovnaná, ozimý ječmen a žito metají.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '29.4.- 39mm, 4.5.-13mm Srážky dostatečné. Drenáže v hloubce 150-180 cm odvádějí vodu.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '46 mm, v půdě se zatáhli praskliny, kořeny obnovují růst, příjem živin z půdy - zazelenění porostů, vzcházení dosud nevzešlých semen - porostů, výrazné zlepšení.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 4,2 mm srážek, neustále větrno, tak že i to málo vody rychle vyschne.'
CHRUDIM: 'Celkové srážky za duben jsme měli 27 mm ( 29.4. napršelo 21mm) a průměrnou teplotu 11 °C.'
CHRUDIM: 'Konečně přišly výraznější srážky (29.4. 16 mm, 30.4. 8 mm) které nám určitě pomohou. V dalším období se uvidí do jaké míry.'
JIČÍN: 'Za týden napršelo sice 27 mm, půda se trochu zvlhčila, ale je to málo.'
JIČÍN: 'Úhrn srážek za tento týden dosahuje hodnoty 20,8 mm. Nemá zásadní vliv na změnu struktury půdy. '
KARLOVY VARY: 'Srážky 20 až 25mm podle lokality. Šlo o první významnější srážky po 6ti týdnech. V trvalých kulturách se vlhkost nedostala pod drn, na lehčích orných půdách opět sucho. Velké škody budou v sadech v souvislosti s mrazem až -6 °C. Namrzly jabloně, třešně, meruňky, jahody a nejvíce to odnesly ořešáky. Travní porosty zimu nenesou moc dobře a sedí. Vypadá to, že hned po oteplení tráva vymete bez větších výnosů.'
KARLOVY VARY: 'Za minulý týden napršelo v našem území cca 30 mm. Porosty ozimů, jařin i ttp se celkově zvedly a celkově pohled na ně je veselejší. Přesto i nadále voda chybí a za stroji se práší a půda není vlhká. '
KROMĚŘÍŽ: 'Předcházející týden srážky celkem 24 mm ve třech deštivých dnech. Porosty na takové ochlazení a srážky vysloveně čekaly (růst se téměř zastavil před deštěm), uvidíme, jak budou reagovat! A ukáže se, jestli tato velmi suchá perioda bude mít vliv na konečný vývoj.'
KROMĚŘÍŽ: 'Chladno a slabé srážky maličko zlepšily stav máku a cukrovky, přetrvává horší stav s kukuřicí - ochlazení a vyschlá půda, porosty hrachu se maličko zlepšily.'
KUTNÁ HORA: 'Dešťové srážky ve výši 25-33 mm přišly snad za 5 min 12". Řepka již týden kvetla a málo odnožovala, obiloviny nízké bez většího množství odnoží, žito již začínalo žloutnout a nadzemní hmota minimální stejně jako u pícnin a TTP. Vojtěška se chystala k odkvětu. Studené a vlhké počasí sklizeň prvních sečí oddálí a doufáme v nárůst hmoty."'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden srážky 26 mm. Výrazné zlepšení nasycení profilu 0-20 cm. Do nižších vrstev profilu se srážky nedostaly. Na většině polních plodin zlepšení porostů. TTP začínají metat, tam již ke zlepšení nedojde.'
LOUNY: 'Spadlo 20 až 30 mm v celém týdnu ale 10 procent oz. ječmene je nevratné zaschlých. Pšenice na lehkých půdách je na tom podobně, kde je těžší půda se zatím drží, ale pod 20 cm je úplně sucho. Do toho třikrát ráno mráz až - 4 °C'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 30,7 mm srážek, což v podstatě zachránilo přírodu. Porosty se pomalu zotavují a znova dostávají zdravou zelenou barvu. Tam, kde se vyskytují písčitější půdy, tak poškození porostů bylo tak výrazné, že porosty budou zmlazovat a nevyrovnanost bude zřejmě dělat problémy až do sklizně.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po hodně dlouhé době 29.4. 20 mm hezkých celodenních srážek, 4.5. 2mm srážek. Po těch 20ti mm se porosty sice trochu vzpamatovaly, nicméně odhozené odnože už nikdo nevrátí. Jarní ječmeny jsme teprve včera ošetřili herbicidem, protože do teď nerostly ani žádné plevele a už vůbec se nedá mluvit, že by se porost uzavíral. Po týdnu od deště však musím konstatovat, že silný vítr opět všechno vysušil. I teď, když vyplňuji tento dotazník, je venku slyšet meluzína, jako ve strašidelné pohádce. Navíc klesla i podzemní voda, které máme ve studni méně než za celý minulý rok. Brambory jsem zatím nehodnotil, neboť ještě sotva lezou, ale celý profil hrůbku je suchý a žijí jen z hlízy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po zhruba měsíci přišly výraznější srážky, které zmírnily povrchové sucho. Je ale viditelné, jak velmi rychle vodu spotřebovává jarní vegetace. Celkem napršelo 19,5 mm srážek, přičemž podstatné srážky (17 mm) byly hned na počátku sledovaného období.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Významné srážky nám konečně přišly v pondělí 29.4. Po víkendových cca 3 mm u nás spadlo od 15-20 mm. Na lehčích půdách již ozimy sucho cítily a tyto srážky měly přijít dříve. Naopak na hlínách a těžších půdách bylo až s podivem, z čeho plodiny rostly. Tam snad k větší újmě nedošlo i přesto, že zde 6 týdnů nepršelo. V sobotu 4.5 spadly cca 2 mm a ve spojení s ochlazením snad nebude docházet k většímu výparu vody.'
MOST: 'Za minulý týden spadlo 20 mm srážek, při kterých foukal silný vítr.'
NÁCHOD: 'Konečně zapršelo. Za týden celkem 45 mm. Bohužel ztráty na porostech už jsou vytvořené. '
NÁCHOD: 'Úhrn srážek 52 mm. Zlepšení nasycení vrchní vrstvy 20 cm. S klesající hloubkou beze změn. Po 18 měsících byl jednodenní úhrn srážek 38 mm!!!'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 73 mm, z toho jednorázová srážka 35 mm za 30 min'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden v rozsahu 25 - 30 mm, konečně dobře zapršelo, vegetace se znovu rozběhla.'
NYMBURK: 'Za poslední týden se situace výrazně zlepšila. Došlo k záchraně v posledních okamžicích a odvrátila se tak hrozící katastrofa. Za sledovaný týden napršelo 37,5 mm srážek. Navíc pršelo plynule a souměrně. Za duben tedy bylo zaznamenáno celkem 37,5 mm srážek, což je mírně nadprůměrné. Vše spadlo během 2 dnů. Porosty jsou ale částečně poškozené předešlým obdobím, kdy nepršelo 6 týdnů vůbec.'
OLOMOUC: 'Za týden napršelo v okolí cca 20-25mm , chladno zabrzdilo vývoj porostů, neustále vítr, velký výskyt hlodavců (hraboš polní).'
OLOMOUC: '16,7 mm srážek v minulém týdnu, v horní vrstvě se situace zlepšila, zásoba vody v půdě ale chybí.'
OPAVA: 'Minulý týden tady spadlo asi 25 mm srážek, což sice rostlinám velmi pomohlo, ale výrazný deficit vody zůstává. Půda byla tak vyschlá, že ani po takovém množství deště se povrch půdy nerozbahnil.'
OPAVA: 'Spadlo 28 mm a není to ani poznat, pořad větry a zima.'
OPAVA: 'Koncem dubna 14,5 mm a začátkem května 9,9 mm, hlavně přišlo ochlazení, což porostům vyhovuje, vegetace výrazně ožila? '
OPAVA: 'Konečně jsme se dočkali v minulém týdnu srážek, u nás to bylo souhrnem asi 40 mm. V nasáklé půdě to však moc není vidět, ale jsme rádi za to. Je teď období chladu, takže hlavně cukrovka moc neroste, kukuřice mají probledlou barvu.'
OPAVA: 'Pokles teplot, částečné zlepšení porostů luk. Vzcházení přesetých máku.'
PÍSEK: 'Za minulý týden je úhrn srážek 16mm. Což je pořád hodně málo. Bylo by potřeba, aby ještě v tomto měsíci napršelo alespoň dalších 30-40mm. Ale mám předtuchu, že se tak nestane - bohužel'
PLZEŇ-JIH: 'Duben byl srážkově významně deficitní, měsíční úhrn pouhých 18,9 mm, tj. oproti 60-letému normálu (39,5 mm) jen 47,8%. V dubnu bylo pouze 6 srážkových dnů (normál 14), z toho významnější srážky byly zaznamenány pouze 29.4. (11,1 mm). Nejranější odrůdy v sortimentu ozimých ječmenů začaly metat 28.4., všechny porosty řepek jsou v plném květu. K redukci odnoží u ozimů zatím nedošlo, porosty jsou místy výškově nevyrovnané, jařiny jsou místy mezerovité od sucha při vzcházení.'
PLZEŇ-SEVER: 'Vláhový stav v půdě se po deštích v minulém týdnu výrazně zlepšil. Pozitivně se projevují i chladnější teploty. Dobrý stav je u ozimů, horší jsou stále jařiny. Díky dešťům na konci dubna bylo dosaženo za duben 95 % dlouhodobého normálu (chybělo pouze 1,7 mm do normálu pro duben).'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky celkem za týden 24,5 mm, z toho 19,5 mm hned v pondělí. Rychlé vsáknutí do půdy a také rostliny velkou část vody ihned spotřebovaly . Pozorovatelný rychlý výpar na velkých souvislých plochách tam , kde rostliny ještě nezakrývají půdu ( čerstvě osetá kukuřice, hrách, jarní obiloviny).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky 28-29.4. - 25 mm půdní profil provlhčen do cca 12 cm, povrchová vrstva cca 2 cm suchá.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Déšť pomohl, ale ozimý ječmen a ozimá pšenice již na horších půdách ztratily odnože. TTP již déšť též nezachránil.'
PRAHA-ZÁPAD: '30,5 mm. Konečně voda a hlavně se ochladilo.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu srážky v různé intenzitě v různé podobě, voda, sníh. Celkem spadlo 24 mm, nejvíce 29.4.2019 13 mm, zbytek téměř rovnoměrně ve čtyřech dnech. Počasí spíše oblačné, na počátku týdne teploty ráno okolo +4 °C, ve dne do 12 °C. Koncem týdne výrazné ochlazení, ráno mrazíky 0 až -1 °C, ve dne do 8 °C, celý týden větrno. Půda do 10 cm mírně vlhká, ve 20 cm sušší, sypká.'
PŘEROV: 'Poslední deště - 16 mm -zlepšily stav v povrchové vrstvě. Spodní vrstvy beze změny.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 23,9 mm. Došlo k výraznému zlepšení vlhkosti půdy, uvidíme, zda na to rostliny dokáží dostatečně zareagovat a zda propad výnosu nebude tak veliký. V hlubších vrstvách půdy je voda stále potřeba. Naštěstí nejsou vysoké teploty a je nízký výpar. '
PŘÍBRAM: '40 dnů sucha, od 18. března napršelo ve čtyřech případech jen celkem 2,9 mm vody. V neděli během dne srážky - za celý den 14,0 mm!!! Došlo tedy k mírnému zlepšení, ale polovina se odpařila. Lehce zareagovaly ozimy a vzcházející jarní obilí. Pokračuje chladné počasí - brzdí se růst obilí. Bude asi krátká sláma - sucho se asi již podepsalo na základních parametrech výnosů.'
ROKYCANY: '29.4. spadlo jemným deštěm 19 mm. Porosty se zazelenaly, poporostly, rozkvetla řepka. V současnou chvíli už se ale z vrchní vrstvy práší (2-3 cm).'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Celkem 51mm srážek, dosycení horní vrstvy zeminy, chladný ráz bez větru - možné drobné poškození kvetoucích stromů ( ranní minima kolem -1 °C).'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu výrazně zapršelo, v úterý a ve středu kolem 30 mm, v sobotu 12-14 mm. Došlo k uvolnění živin z půdní zásoby, porosty se výrazně zlepšily. Problém je obecně s pícninami, zvláště louky jsou dubnovým suchem poškozeny výrazně. Jinak povrch půdy je vlhký, všechna voda zasakovala. Srážky se neprojevily na stavu podzemních vod, ani na stavu hladin v potocích a řekách. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek 52 mm. Zlepšení nasycení vrchní vrstvy 20 cm. S klesající hloubkou beze změn. Po 18 měsících byl jednodenní úhrn srážek 38 mm!!!'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Od neděle 28.4. do úterý 30.4. spadlo 33 mm srážek, sobota 4.5. spadlo 10 mm srážek. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Z neděle na pondělí 35 mm a v sobotu 8 mm srážek, situace se podstatně vylepšila, ale první seče luk výnos nezachrání.'
STRAKONICE: 'Srážky- 13,5 mm. Srážky prospěly porostům, ale nebylo jich tolik, aby se mohl doplnit vláhový deficit v půdě. '
SVITAVY: 'Po dlouhé době, asi 1 měsíci, vydatné srážky, v souhrnu v týdnu asi 22 mm. U ozimých plodin další podpora celkem nadějného až optimálního stavu porostů. Jarní plodiny teprve pozvolna vzcházejí, jak vlivem částečně sucha, tak vlivem nižších teplot. Oproti loňsku je vegetace výrazně zpožděná, což není špatně, pouze konstatování. Řepky ještě nekvetou, májové šeříky taktéž zdaleka ne. '
TÁBOR: 'Stav trvalých travních porostů je velmi špatný, trávy při velmi malé výšce začínají metat a kvést, což velmi snižuje jejich kvalitu, ztráty výnosů při nadcházejících prvních sečích se odhadují vyšší než 50 % dlouhodobého průměru. Za uplynulý týden naměřeno pouze 3 mm nových srážek.'
TRUTNOV: 'Celkem 36 mm srážek - konečně - po 7mi týdnech bez vody. Nevětší škody napáchalo suché jaro v jarních ječmenech, které tak z 30 % vzcházejí až nyní... ze 70 % již mají jednu odnož... Chladnější počasí by to mohlo pomoci srovnat. V závěru týdne noční mrazíky - ve 2 m nad zemí bylo nad ránem -1 °C, na povrchu půdy se to pod nulu nedostalo. Půdní sonda v půlmetrové hloubce ukazuje vlhkost 45% (srážky se v této hloubce vůbec neprojevily...).'
TRUTNOV: 'Zkrátka podzimní a jarní perioda bez deště již nebude kompenzována, ač je situace příznivější (ale fenologické fáze jsou již dané).'
TRUTNOV: 'Za týden napršelo sice 27 mm, půda se trochu zvlhčila, ale je to málo. '
TRUTNOV: 'V sobotu 4. května napadlo 5 mm (+sněhové přeháňky), v dalších přilehlých oblastech do 5 km tomu bylo od 5 do 10 mm srážek, vláha se zatím v půdním profilu udržuje, vliv na porost má spíše velmi nízká teplota.'
TŘEBÍČ: 'Za poslední týden napadlo 19 mm, což je pro obilí a řepku poslední záchrana, bohužel trávám, jetelům a žitu na siláž už to moc nepomůže.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Na výnosy kukuřice má v současné době větší negativní vliv chlad než sucho.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Srážky za týden 18 mm, což mírně zlepšilo povrchovou vlhkost cca do 10 cm. Hlouběji sucho přetrvává, díky poměrně silnému větru se voda velice rychle vypařuje, chladné počasí vegetaci pomáhá.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'TTP ve stavu metání, porosty velmi řídké, místy chybí po loňském suchu, psárkové porosty v květu nebo již odkvetlé, výška porostu 30 – 50 cm dle lokality. Letošní situace bude mnohem horší než loňská. Neproběhla žádná regenerace porostů po loňském suchu, které jsou místy úplně vypálené bez vegetace. Letošní vysoké teploty v březnu a dubnu spolu se suchem velmi urychlily jarovizaci TTP, které jen minimálně odnožily. Nynější srážky tak již na výnosy TTP nemají výrazný vliv. Na pastvinách je situace ještě horší, protože tam se pokles výnosu nedá nahradit zvýšením plochy, vzhledem k nemožnosti pastvy na loukách. Nemožnost hnojení na území CHKO spolu s poškozením porostů loňským suchem a letošním jarním velmi teplým počasím beze srážek, zakládá na katastrofickou situaci s předpokladem výnosu na úrovni 10 -15 %.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 24 mm zlepšily situaci v půdě. Srážky za duben celkem 23 mm. Nyní již opět dochází k postupnému zhoršování situace.'
VSETÍN: 'V týdnu spadlo ca. 40 mm srážek, porosty TTP začínají dorůstat.'
VSETÍN: 'V úterý byly první významné srážky v podobě bouřky, ve středu přišla malá dešťová přeháňka ve večerních hodinách, od čtvrtka do soboty nebyly žádné výrazné srážky. V neděli se výrazně zvýšila vlhkost v půdě, pršelo s malými přestávkami celý den.'
VYŠKOV: '30.4. napršelo ve sledovaných katastrech od 8 do 10 mm, 3.5. napršely shodně 2 mm a v noci ze 4 na 5.5 napršelo 5 mm, je chladno, velké srážky to nejsou, ale pomohou k tomu, aby se situace ještě nezhoršovala.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek za poslední období 20 mm, ve vrstvě pod 20 cm hloubky je i nadále půda silně proschlá.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu spadlo 24,4 mm srážek, což zlepšilo vodní bilanci v horní vrstvě půdy. Na zlepšení stavu v lesních porostech nebo doplnění hladiny spodní vody však tyto srážky nestačí.'
ZNOJMO: 'Mírné zlepšení stavu spíše pro polní plodiny vlivem srážek 19,5 mm a ochlazení, réva nepravidelně raší.'
ZNOJMO: 'srážky 6,5 mm, skoro každý den fouká silný vítr, takže kde ještě není pole zakryté plodinou /cukrovka, kukuřice/, tak je pole po těchto slabých srážkách hned suché, srážky se nedostávají hlouběji ke kořenům.'
ZNOJMO: 'Za sledované období napršelo cca 18 mm v malých dávkách. Porosty v současnosti vegetují, jsou však dost postižené z jarního sucha. Zatím jsou na tom velice špatně travní porosty - jsou velmi řídké a nízké. Bude nedostatek píce pro dobytek.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12,5 mm srážek, 10,5 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za celý měsíc duben spadlo pouze 11,5 mm, v sobotu 4.5 po dlouhé době napršelo krásných 8-10 mm. TTP katastrofální - psárky vymetány, pampelišky kvetou, vyschlá místa zaujmuly kokošky a penízky.'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

9. května 2019 / 19. týden

předchozí další stáhnout zavřít