Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 7. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 7. 2019 do neděle 21. 7. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 7. Zprávy 337 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem ttp. Mnoho respondentů hlásí také poškození plodin hraboši. Významné dopady na produkci jsou očekávány také ovocnáři.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy

Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Vodní bilanci v povrchové vrstvě cca do 10 cm mírně zlepšily srážky v pátek 19.7. cca 8 mm, což ale zcela určitě nenahradilo úbytek vody během minulého týdne, situace v hlubších vrstvách půdy se stále zhoršuje, je to pozorovatelné na porostech víceletých pícnin, po druhé seče vůbec neobrůstají, tatáž situace, snad ještě horší, je u travních porostů. '
BLANSKO: 'Oproti minulému týdnu mírné zlepšení po pátečních a nedělních srážkách, (pátek 6 mm, neděle odpoledne 13 mm) celkem 19 mm. Celkový stav nezměněn.'
BRNO-VENKOV: 'Situace se pomalu horší, pozoruji uschlou lísku. '
BRNO-VENKOV: 'Z již sklizených ploch je evidentní ztráta dle hodnocení a jak jsem popisoval minule s hraboši je zkáza dokonána. Obrovský vliv měli sucha za 3-4 měsíc. '
BRNO-VENKOV: '1,8 mm srážek. Řepka obsah tuku pouze 36-39%. U pšenice hektolitrová váha 760g/l , přestože N-látky 17 %. Sladovnický ječmen přepad nad sítem pouze 30%.'
BRUNTÁL: 'Za poslední týden žádná změna k lepšímu, ale k horšímu.. Na rozdíl od většiny republiky přišly srážky 1 mm. Výhled mizerný. Vše je na hranici usychání.... kukuřice i cukrovka. Co ještě vydrží netušíme.'
BŘECLAV: 'V neděli odpoledne proběhla krátká bouřka a přeháňka se srážkami od 15 - 20 mm. Sklízí se poškozené meruňky kroupami. U obilovin je problém se sklizní, časté srážky a polehlé porosty. Kapková závlaha se využívá pouze u nové výsadby meruněk.'
BŘECLAV: 'Úhrn srážek v minulém týdnu je 5 mm.'
ČESKÁ LÍPA: 'Množství srážek za uplynulý týden bylo cca 10 mm. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '29.týden 5-12 mm prudšího deště podle katastru.'
DĚČÍN: 'Při stávajícím počasí očekávám opět rychlé zhoršení, v krajině to začíná být podobné loňskému roku, některé vodní toky jsou i přes letošní lepší srážkovou bilanci vyschlé.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky celkové za poslední týden 8,7 mm. Rozděleny po týdnu vždy v neděli. Srážky nevýznamné, pro růst rostlin nedostačující. Půda vyprahlá, ani v bouřkách srážky nebyly.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Půda je vyprahlá, trhliny se zvětšují. Beze srážek. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky zanedbatelné, cca 2 mm. Půda tvrdá, rozpraskaná, v horní vrstvě bez známek vláhy, TTP obrůstají jen velmi pomalu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo v našich katastrech 14 - 18 mm srážek, vzhledem k nižším teplotám nedocházelo k rychlému výparu, vodní bilance v povrchové vrstvě i díky nižším teplotám se opět mírně zlepšila.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za uplynulý týden naměřeno 4 mm srážek, ovšem v neděli odpoledne při bouřce spadlo 20 mm a déšť nebyl tak prudký, aby se voda nestačila vsakovat. Díky tomu jsou v porostech brambor brázdy vlhké i v 25 cm a v porostech kukuřice je půda vlhká i 15 cm pod povrchem.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Po deštích se byliny v lesním podrostu vzpamatovaly.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 1 mm, srážky za červen a červenec jsou zatím 39 mm, průměr za posledních deset let je 154 mm, výnos ozimého ječmene - 7,30 tuny/ha , ozimá řepka - 3,44 tuny/ha (sklizeň netto, sklizeň ukončena), v porostech kukuřice a cukrovky jsou praskliny v půdě široké až 3 cm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, pukliny v zemi, zvadlá cukrovka, vysoká prašnost'
CHOMUTOV: 'Je takové sucho, že nová vojtěška vůbec neroste, to se nám ještě nestalo. Tak uvidíme, jak bude.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo pouze 3,5 mm srážek. Sucho v kombinací s vysokými teplotami likviduje porosty vojtěšek a louky. Očekáváme malé výnosy jarních ječmenů, zrno je malé zaschlé. '
CHRUDIM: 'Minulý týden lze charakterizovat z hlediska počasí jako chladnější, s přeháňkami v pátek a v neděli, místně rozdílné srážky úhrnem 2 + 2 mm. Většina plodin dozrává, výnosy obilnin jsou průměrné kolem 8 t. U řepky jsou výnosy kolem 3,3 t/ha, řepka je drobná, podeschlá s nízkým obsahem oleje, často pod 40 % olejnatosti. U řepky a hrachu lze pozorovat nízký počet šešulí a lusků. Celkově bude slabší sklizeň pícnin, řádově o 20 % proti průměru. Kukuřice, cukrovka, slunečnice a brambory jsou zatím slušné. Obsah vody v půdě je velmi nízký, voda v krajině není, vrty vysychají, klesá hladina podzemní vody. I když zemědělské plodiny nějak přežívají, tak vůbec nedochází k doplnění zásob vody a dá se říct, že je opět jako již několikátý rok po sobě sucho.'
JIČÍN: 'Úhrn srážek pouhých 4,5 mm. Nižší výnosy u ozimých pšenic, které jsou způsobeny popraskáním půdy vlivem sucha. To zapříčinilo popraskání kořenového systému a horší růst rostlin. Pozastavení růstu kukuřic. Slabé TTP porosty.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 9 mm. Ječmen ozimý je již sklizen se slušným výnosem 6,8 t z ha. Nyní začínáme sklízet pšenice, tak uvidíme.'
JIHLAVA: '20 cca mm z bouřky '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V neděli 21.7.2019 spadlo 1,6 mm srážek'
KARLOVY VARY: 'Srážky cca 10 mm naprosto nestačí. Největší potíže jsou s pastvinami.'
KARLOVY VARY: 'Za minulý týden spadlo pouze 6 mm srážek - Porosty kukuřice vzhledem k vysokým teplotám s výhledem na 14 dní budou silně zasaženy horkem a očekávám, že nebude vysoký výnos siláže a bude nedostatek krmení'
KOLÍN: 'Řepka již sklizena, semena extrémně malá s nízkým procentem oleje.'
KROMĚŘÍŽ: 'vliv sucha z dubna se spojil s dalším negat. vlivem - přemnožení hraboše polního, místy s neg. vlivem na sucho ve výši 50 % snížení výnosu'
KROMĚŘÍŽ: 'Probehla sklizen ozimeho jecmene, zacala sklizen repky. Srazky v bourkach cca 15-20 mm. Mysi zerou porosty cca 25-50 % ztraty na vynosu.'
KUTNÁ HORA: 'V minulém týdnu srážky v jednotlivých katastrech o různé vydatnosti (od 2 do 15 mm). Na lehčích půdách nestačí množství srážek doplňovat potřebu rostlin. Porosty, především pícniny) zasažené hraboši. Řepka má nižší objemovou hmotnost a nižší olejnatost.'
LITOMĚŘICE: '12-13.7. zlepšení vláhy v povrchové vrstvě, spalo 35 mm bez vlivu na výnos obilnin a řepky. Od 15.7. extrémní teploty a vítr, 21.7. spadlo 2-5 mm.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu srážky 5 mm. Dochází k opadu stromů. Usychá vojtěška a trvalé travní porosty. Sklizené obilí má špatnou kvalitu (drobné zrno) a u řepky je nízká olejnatost.'
LITOMĚŘICE: '20 mm z minulého týdne jako když ani nespadlo.Vojtěška po druhé seči má 5 cm a kvete. Budeme mít nedostatek krmení i přestože máme jednou takovou výměru než obvykle potřebujeme. Pšenice i ječmeny doschli, né uzráli. :-('
LOUNY: '4 mm a jinak to u nas vypada jak v recku trava uschla a puda na prach. Des.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 12 mm, což asi zvlažilo cukrovku. Bohužel výnosy obilovin to už nezachrání. Při sklizni se velice projevuje vliv předplodiny na sklízenou plodinu. Všechny plodiny zaseté po cukrovce a obzvláště po pozdě sklizené jsou výnosově o 1-1,5t/ha níže. '
LOUNY: 'V neděli 21.7.2019 prošla přes území všech monitorovaných k.ú. bouře doprovázená přívalovým deštěm. Úhrn srážek 20 l/m2 během 20 min. Vzhledem k přívalovému charakteru srážek situaci v nedostatku vody neřeší, protože většina vody odtekla do potoků.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Dobrý den, minulý týden jsem nestihl hlásit, tak tedy srážky 13.7. - 11mm, 14.7. - 9 mm, ovšem půda je tak vyprahlá, že za dva dny už nebylo vůbec poznat, že pršelo. 21.7. - 2mm. Sklidili jsme řepku, semeno drobné, rezavé - zaschlé, výnos podstatně nižší než loni (o polovinu). Začali jsme sklízet pšenici ozimou a ječmen jarní, zrno je drobné, zaschlé, lehké, výnos zatím nižší než loni'
MLADÁ BOLESLAV: '1,5 mm, sucho, sucho, sucho ………..'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za období od neděle 14.7. 8 hod. do neděle 21.7. 8 hod. napršelo v první den a poslední noc celkem 3 mm. Vzhledem ke srážkám z předchozího pátku a soboty (15 mm) se částečně zvýšila vlhkost povrchové vrstvy, která byla ovšem během týdne spotřebována povrchovou vegetací a výparem. Po tomto přechodném částečném zlepšení (podpořeném i chladnějším počasím) vzhledem ke stoupajícím teplotám opět dochází i v povrchové vrstvě k vysušování do extrémních hodnot.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky od 15. 7. do 21.7. 2019 = 12 mm ( velmi prudký déšť , velmi málo se vsáklo do půdy )'
MLADÁ BOLESLAV: 'V minulém týdnu u nás nadále pokračovalo sucho. K mírnému zlepšení došlo v neděli ráno. To zde spadlo od 6-9mm srážek. Nepochybně tento déšť velmi prospěl všem jarním plodinám'
MOST: 'U obilovin na některých plochách poškození nad 40%'
MOST: 'srážky: 21.7. 2,4 mm výnosy u pšenic kolem 3,8 t/ha, vysoké NL kolem 16 - 17%, OH 700 - 720, řepky od 2 - 2,5 t/ha, zoufalství. Slunečnice a kukuřice v posledním tažení, usychají listy. Srážky za červenec 19,5 mm.'
NÁCHOD: 'Sklizeň řepky 2019 je 2,4 t/ha. Sklizeň v roce 2018 byla 4,3 t/ha. TTP první seče na úrovni 70 % prvních sečí v jiných letech, otavy pravděpodobně nebudou. V současné době totální usychání porostů. '
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky spadly v týdnu pouze v neděli, a to 4 mm. Raní rosa, která byla typická pro hory se objevuje ojediněle (oproti suchému roku 2015 dnů s rosou výrazně ubylo). Travní porosty jsou velmi proschlé. Sklizeň obilnin pokračuje. Půda výrazně suchá. Ze stromů částečně opadává listí.'
NYMBURK: 'Sklidili jsme řepku, semeno drobné, rezavé - zaschlé, výnos podstatně nižší než loni (o polovinu). Začali jsme sklízet pšenici ozimou a ječmen jarní, zrno je drobné, zaschlé, lehké, výnos zatím nižší než loni'
NYMBURK: 'Sucho je extrémní. Za sledované období jsme zaznamenali jen 2,7 mm srážek. Neroste nic, ani vojtěška. Otavy asi také nebudou. Kukuřice kroutí listy. Sklízíme pšenici, zrno je drobné jako zadina. '
NYMBURK: 'Od pátku do neděle nacmrdalo v několika přeháňkách cca 4,5 mm, bez významu pro vegetaci, sucho se projevuje už i na cukrovce a kukuřici na zrno'
OPAVA: 'V neděli spadlo 10 mm, ale v podmítkách to znát moc není. Vláha je jenom trochu na povrchu.'
OPAVA: 'srážky- 19.7.2019 - 5,6 mm , 21.7.2019 - 2,8 mm. kukuřice vymetané zkroucené listy, cukrovka chrást zvadlý redukovaný, TTP vypálené.'
OPAVA: 'O víkendu spadlo asi 8 mm srážek celkem, situaci to nijak nezlepšilo. Už není poznat, že něco spadlo.'
OPAVA: 'Trvající sucho a spadly 4 mm.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden pouze 9,4 mm v bouřce se silným větrem, velmi teplo, hraboši řádí dál.'
PARDUBICE: 'V minulém týdnu srážky v jednotlivých katastrech o různé vydatnosti (od 2 do 15 mm). Na lehčích půdách nestačí množství srážek doplňovat potřebu rostlin. Porosty, především pícniny, zasažené hraboši. 5epka má nižší objemovou hmotnost a nižší olejnatost.'
PELHŘIMOV: 'Za týden 15 mm srážek ve 2 bouřkách.'
PÍSEK: 'Votava neroste, louky a pastviny zrznou jak savany.'
PÍSEK: '29.týden 5-12 mm prudšího deště podle katastru.'
PLZEŇ-JIH: 'V hodnoceném týdnu spadlo ve dvou dnech 7,3 mm srážek. Vlivem velmi vysokých teplot nemají srážky požadovaný efekt. '
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 15.-21.7.2019 jsme naměřili 7 mm srážek. Tyto srážky neznamenaly doplnění vody v půdě. V tomto týdnu byly ukončeny žně ozimé řepky (výnos nižší o cca 10 % oproti předchozím letům), probíhala sklizeň ozimé pšenice (výnosy dobré), polních hrachů (výnosy podprůměrné).'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 6,2 mm. Začala sklizeň poloraných brambor . Hlízy jsou drobné , neodpovídají průměru posledních let . Kukuřice je nízká , začíná kvést , listy jsou zkroucené , rostliny na písčitých a mělkých půdách vadnou a zasychají . Řepka je zaschlá , semeno drobné zaschlé ,nevyzrálé . Obiloviny jsou zaschlé a drobné .'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje, na obilniny, luskoviny a řepku už nemá zásadní vliv. Jsou suché a sklízejí se. Travní porosty jsou suché, nerostou. Negativní dopady se prohlubují u kukuřice a brambor. Srážky o víkendu byly velmi slabé. Úhrn srážek za období od 14. do 20. 7. 2019 na lokalitě Krukanice: 6,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Vlivem krátkých a vydatných srážek byla větší ranní rosa i velký ranní výpar zejména nad lesními porosty. '
PRAHA-ZÁPAD: 'V neděli spadlo 6,5 mm srážek, jinak celý týden nic. U obilnin jsou žně v plném proudu. Trávní porosty jsou nízké, ale neusychají prozatím. Ovocné stromy momentálně zastavily opad plodů. '
PRACHATICE: 'V předešlém týdnu ochlazení, v noci 8°C až 10°C, ráno silnější rosa, ve dne polojasno 21 °C až 24 °C, větrno bez deště. V neděli 21.7.2019 ráno lehké srážky 4 mm. Půda do 10 cm suchá, rozsýpá se, nejvíce postižené zatím TTP, slabší otavy, ztráty cca 30%.'
PŘEROV: 'Oblastí přešly místní bouřky. Velmi výrazné rozdíly ve srážkách i v rámci jednoho katastru. Prosty decimovány kalamitním výskytem hrabošů. Doslova mizí před očim. Prosty řepek jsou na pohled pěkné, ale výnos je snížený vlivem tropických teplot v době nasazování zrna."'
PŘÍBRAM: 'Za pátek, sobotu a neděli srážky v oblasti od 1,2 mm do 3,0 mm!! Sucho pokračuje. Ozimé ječmeny většinou sklizeny, zrno drobné, zaschlé, místy o cca 30 procent kratší klasy. Kukuřice na většině polí od 10.oo hod již zkroutí listy a zpomalí vegetaci. Brambory s nízkou natí - při kontrolních odkopech - suchá půda v kořenové vrstvě, jen několik drobných hlíz. Zatím to vypadá na pokles až o 50 %, pokud se situace s vláhou nezlepší. Průtok vody v potocích mezi rybníky je na velmi nízké úrovni, u nejvýše položených rybníků sotva znatelný přítok vody.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 9,8 mm srážek asi na čtyřikrát, takže půda se ovlhčila pouze na povrchu. Dole u kořenů je stále sucho a vzhledem k avizovaným vysokým teplotám s absencí srážek budou vegetující porosty silně zdecimovány suchem.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky v sobotu 5,5 mm a v neděli 1,5 mm, je to stále příliš málo na kukuřici, vojtěšku i TTP.'
STRAKONICE: 'srážky 19.7. 1 mm, 21.7. 1,5 mm, je zde výheň a žádné srážky se nerýsují. Kukuřice je šedivá a již začíná i žloutnout, takže nasazené palice asi zase nebudou mít zrno, řepka nemá vůbec olejnatost, takže sklizeň je se značnými srážkami na ceně'
STRAKONICE: 'beze srážek, velká nepříjemnost pro kukuřici a brambory'
ŠUMPERK: 'Ve 29 týdnu spadlo pouze 2 mm srážek, dle předpovědi nás na horách nečeká nic hezkého. Tráva po sečích neroste, porosty se vypalují, obilí nedozrává, ale dosychá.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 3 mm srážek. Deficit se prohlubuje.'
TÁBOR: 'Až žně ukázali, jaký je problém, když nemáme vodu.'
TÁBOR: 'Votava neroste, louky a pastviny zrznou jak savany.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn 15 mm. Řepky sklizeny. Velké rozdíly ve výnosu (22 az 55 q/ha) i kvalitě (nízká olejnatost 34 až 42). Většina ale zaschlá koncem června.'
TRUTNOV: 'Nevýznamné srážky v minulém týdnu (v naší oblasti do 7 mm) nijak neovlivní žádné výnosotvorné prvky a trend negativních projevů sucha se lehce zpomalil, ale bohužel opět pokračuje ve své tendenci. Ve srovnání s bydlištěm máme deficit za poslední týden 20 mm a letos je vždy déšť až na 1 výjimku vžd. Dnes jsme dělali geologické sondy na poli (kvůli jinému důvodu, s geologem) a sucho se nám pouze nezdá. '
TŘEBÍČ: 'Vlivem vysokých teplot dochází k prohlubování vodního deficitu.'

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 14.7.2 mm, 20.7. 5 mm, 21.7. 25 mm pokles výnosů u řepky a pšenice kombinován s vysokým výskytem hraboše polního.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na výnos plodin má dopad kromě sucha i výrazné rozmnožení hraboše polního, kde škody na obilovinách při extrémním rozmnožení dosahují až 40 %. Největší poškození porostů je v blízkosti cest, cyklostezek, mezí, větrolamů kde má hraboš dostatek krytiny a klidu pro rozmnožování. Při přemnožení v těchto místech dochází k invazi do porostů.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Minulý týden byl opět suchý a i několik dní horkých, maximum v sobotu 32,8 °C, srážky byly zaznamenány pouze v sobotu a to 3,56 mm a v neděli 4,8 mm. Takto malý úhrn srážek nepomohl. Extrémní sucho pokračuje a v tomto týdnu kdy se očekávají velmi vysoké teploty, sucho se spíše zhorší a vláhový deficit bude jen narůstat.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'V týdnu od 8.7 do 14.7 napršelo 31mm, v týdnu od 14.7 do 21.7 napršelo pouze 1mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 1,5 mm. Výrazné sucho. Kukuřice stáčí listy, brambory vadnou, víceleté pícniny stále neobrůstají, z jetelotravních směsí se jetel zcela vytrácí a přemnožuje se zde hraboš... Začala se sklízet řepka - průběžné výsledky jsou cca 70 % loňských výnosů. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V posledním období jsme ve výrazném srážkovém stínu, deficit srážek se projevuje na porostech brambor, cukrovky a kukuřice. Některé porosty řepek v důsledku sucha předčasně dozrály.'
VSETÍN: 'Otavy jsou zhruba poloviční, než bylo očekáváno'
ZNOJMO: 'Setrvalý stav, srážky lokálně a nevýrazné, spíše zhoršení situace i vzhledem k předpokládané dekádě tropů beze srážek. Srážky 11 mm ve třech dnech (3,6,2 mm)'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 4 mm/týden. Před námi je další tropický týden bez avizovaných srážek, situace na poli je nedobrá. Hraboši řádí neuvěřitelným způsobem, z obilovin se přesouvají hledat potravu do kukuřice a řepy....'
ZNOJMO: '1,5 mm; travní drn proschlý, kukuřici už nezachrání ani déšť'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '3,6 mm srážek, 11,5 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Přes víkend 6 mm srážek. Začíná se projevovat sucho na travních porostech, v některých lokalitách už se svinují listy kukuřice.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 4. 2024

  Ochlazení i mráz jsou v dubnu normální, příroda je ale o měsíc napřed

  Střídání teplot k dubnu patří stejně jako mráz. Ochlazení pomůže zadržet vláhu v půdě a zpomalit vývoj vegetace, říká v rozhovoru pro Novinky a Právo klimatolog Pavel Zahradníček. Stále však podle něj platí, že se v Česku otepluje – za posledních šedesát let se průměrná teplota zvýšila o 2,2 stupně Celsia.

  „V dubnu se často mluví o „aprílovém“ počasí, takže je normální, že se střídají teplé a studené vlny, což se i letos zrovna děje. V dubnu k nám prakticky pravidelně začne proudit studený vzduch od severu, který přináší ochlazení a v noci často i mrazy. Není to výjimkou ani v květnu, kdy přichází známí ledoví muži,“ říká PavelZahradníček z CzechGlobe.
  Rozhovor pro novinky.cz k přečtení ZDE.
   

 • 8. 4. 2024

  Pavel Zahradníček na ČT24

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentoval pro Studio ČT24 aktuální stav sucha (téma: Klimatologové varují před suchem), ke zhlédnutí ZDE (od 10:32 hod).