Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 22. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 15. 9. 2019 do neděle 22. 9. 2019 ráno)

 
Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 9. Zprávy 261 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích probíhájí podzimní práce a zaseté plodiny začínají trpět suchem. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě jsou hlášeny dva. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):1

BLANSKO: 'Přetrvává zatím dostačující zásoba vody ve svrchních vrstvách půdy, v těch spodnějších není situace stále uspokojivá, protože mnoho vody z přívalových srážek ihned odteklo. Je to poznat zejména podle vydatnosti mělkých studní, od začátku tohoto týdně jsou opět nasuchu. Ještě poznámka k výnosům kukuřice na siláž - na těžších půdách výnos mírně nadprůměrný, na těch lehčích naopak pod průměrem, poškození porostů z cca 15 % divokými prasaty!'
BRNO-VENKOV: 'Zvažujeme, kdy zaset pšenici z důvodu přemnožení hrabošů. Brzké setí tak vše sežerou.'
BRNO-VENKOV: 'Obrovské sucho a dochází k přemnožení hrabošů, kde je nestačíme likvidovat a již jsme podsévaly 30 ha řepky a další se ukáže za 2 týdny. Je otázka zdali set pšenici, když dojde k její likvidaci po vzejití. '
BRNO-VENKOV: 'Velké ztráty v řepce jsou v důsledku sucha a přemnoženým hrabošům, pokud nezaprší dost intenzivně dojde k úplné zaorávce.'
BRUNTÁL: 'Srážky 0 mm, do osetých ploch řepek by bylo dobré zapršet, cukrovky před sklizní již nerostou...málo vody, sklizeň ovoce nízká...cca 4t jablek z 1ha, hlodavci v eko sadech extrémní, na polích díky orbě v normě'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za minulý týden 0.9 mm, začali jsme sekat senáže (druhá seč), průměr 3,96 balíku na ha, normálně 10, bývalo i 20.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledním týdnu 4 mm srážek, ideální podmínky pro setí ozimů, začala sklizeň silážní kukuřice. TTP stále ještě obrůstají.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden žádné srážky naměřeny nebyly. Výnos kukuřice na siláž byl o 25 % vyšší než minulý rok, ovšem o 10 % nižší než bylo obvyklé před rokem 2015. Výnos brambor všech užitkových směrů je na úrovni dlouhodobého průměru.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Protože ve sledovaném týdnu spadlo pouze kolem 1 mm srážek a naposledy více pršelo 9.9., začíná se projevovat negativně nedostatek srážek na vzcházejících řepkách a obilovinách, celkově je svrchní profil sušší než v uplynulých týdnech.'
HODONÍN: 'Slunečné období příznivé pro dozrávání hroznů. Naměřené srážky 0 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 3 mm, probíhá sklizeň silážní kukuřice, probíhá příprava půdy na setí a setí ozimů, první ozimy již vzcházejí, ozimá řepka má v průměru 41 jedinců / m2.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '3 mm, na písčitých půdách vadne cukrovka, řepka omezuje růst, vysoká prašnost při kultivaci suchá vrstva do 5 cm'
CHRUDIM: 'Za sledované období 3 mm srážek, probíhá sklizeň čtvrtých vojtěšek, výnos odhadujeme na dvě tuny z hektaru a opět je sucho.'
JIČÍN: 'Ve 38. týdnu 4 mm srážek. Výnos Kukuřice 25 t/ha tedy ztráta 10 t/ ha oproti předpokladu. '
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 5,76 mm. V posledních dnech velká rosa po ránu.'
KLATOVY: '4 mm srážek. Situace se suchem stále stejná, úroda jablek je v podstatě nulová, stromy pustily plody poprvé v červnovém opadu a zbytek během léta. Potoky prázdné nebo téměř prázdné, řeka na nejnižším minimu.'
KOLÍN: 'Za minulý týden jsme naměřili 5 mm srážek, ale slunce s celkem vysokými teplotami kombinované s silným výsušným větrem způsobily rychlé vysychání. '
KROMĚŘÍŽ: 'Porosty řepky trpí tím, že po deštích se vytvořil škraloup, který v tomto sušším období brzdí růst.'
KUTNÁ HORA: '0 mm srážek, výrazné sucho v půdním profilu'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden srážky 0 mm. Probíhá sklizeň kukuřice na siláž, výnos 31 t/ha. Proti průměru nižší o 40%. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za zmiňované období napršelo necelých 5 mm srážek. Vzhledem k 23 mm z předchozího týdne byla horní vrstva půdy již lépe zavodněná, přesto spíše sušší. Další pokles teplot způsobil snížení potřeb povrchové vegetace, nicméně výrazné sucho ve větší hloubce trvá.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Ozimý ječmen byl u nás pěstován i sklízen těsně před metáním na zeleno s výnosem slušných 15t senáže. Za uplynulý týden u nás žádné srážky nepřišly.'
NÁCHOD: 'Velmi teplý týden, sucho začíná škodit zaseté řepce - problémy s výživou, na polích bez porostu trocha vláhy je, v případě porostu nebo kultivace vyschlé na prach'
NOVÝ JIČÍN: 'Po první zářijové dekádě, která byla velmi vydatná na srážky, přišlo suché období. Srážek bylo za týden jen 3 mm. Sklizeň brambor je za námi, ale slovem sklizeň bych to letos nenazýval. Nejhorší rok v téměř třicetiletém období. Tříměsíční sucho od června do srpna se výrazně podepsalo na nejvyšší neúrodě.'
NYMBURK: 'Srážky necelé 4 mm, zaseté ozimé řepky vzchází z poloviny, setí ozimé pšenice a příprava v mračnech prachu'
OPAVA: 'U TTP je vliv sucha i hlodavců na výnos, za uplynulý týden 2,1mm - minimum srážek, velmi teplo, v noci teploty okolo 5 °C.'
PÍSEK: 'Sice ranní mlhy ale srážky téměř žádné. Za minulý týden 0,3mm '
PLZEŇ-JIH: 'Za 38. týden jsme naměřili na stanici pouze 0,8 mm srážek. V neděli ráno ve 20 cm půda mírně vlhká, na povrchu suchá. Pokračovala podzimní orba a příprava pod ozimy.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se znovu vrací. Nepršelo dva týdny. Půda je při přípravě na setí ozimů suchá, prašná. Růst řepky se zpomalil. Množství srážek za období od 15. do 21. 9. 2019 na lokalitě Krukanice: 0,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky necelé 4 mm, zaseté ozimé řepky vzchází z poloviny, setí ozimé pšenice a příprava v mračnech prachu'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky za minulý týden byl jen v hodnotě 3 mm, půda je mírně vlhká, povrch půdy a vegetací ráno svlaží dostatečně ranní rosa. Ideální stav pro setí.'
PRACHATICE: 'Za minulý týden jeden mírný déšť v úterý 3 mm jinak nic. Ochladilo se koncem týdne, čt,pá,so mráz po ránu. Začala sklizeň kukuřice na siláž, porosty pěkné, narostlé, palice velké zralé. Pole jsou poničena od divokých prasat, z cca 60 ha jsou asi 4 ha zničené. Půda na povrchu prašná, při setí ozimů se práší.'
PŘEROV: 'Výrazné poškození porostů přemnoženými hraboši.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 1,3 mm srážek, za 14 dnů jen 3,6 mm srážek. Pomáhají nám ranní mlhy a rosa. Řepky ozimé již vzešly a díky rose se postupně i zlepšují. Při orbě a přípravě na setí - většinou silná prašnost. V potocích je zřetelný pokles průtoků vody. Při odebírání půdních vzorků do 40 cm hloubky motorovým vrtákem je do 25 až 30 cm půda přeschlá a nesoudržná. Průsaky v lysimetru nejsou žádné.'
SEMILY: 'Začátkem týdne opět pršelo. Sice ne moc, ale stačí to. Letošní rok je mimořádně příznivý pro rajčata, zatím není plíseň.'
STRAKONICE: 'Beze srážek. Ozimy vzchází rovnoměrně, nicméně nějaká kapka vody už by nevadila. Zejména pro letos založené travní porosty či řepky. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 17/9 - 2,8 mm Probíhá setí ozimů a hnojení chlévským hnojem.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na výnosy kromě sucha měl vliv i extrémní výskyt hraboše polního'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Poslední týden byl velice suchý a spodní vody jsou zcela vyschlé řádu měsíců. Za letošní léto voda jen ubývala hlavně ve spodních vrstvách a stále není v dohledu nějaké více srážkové období. Na pozemku se nachází studánka, která snad v minulosti nevyschla a nyní je prakticky bez vody. Srážky jsou tak zanedbatelné, že se vsáknou tak do 5 cm a rychle odpaří. Vítr a slunce veškerou vodu rychle odpaří, UV index je na toto roční období některé dny velice vysoký. '
VSETÍN: 'Při třetích sečích TTP se sucho neprojevuje. Spíše nám srážky komplikují sklizeň.'
ZLÍN: 'Celé období beze srážek, přetrvává teplé a suché počasí.'
ZNOJMO: 'Vlivem absence srážek zhoršení stavu, bobule révy začínají sesychat. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Út 17. 9. 0,6 mm jinak od 10.9. beze srážek, zatím za září 37,4 mm, srpen 53,6 mm.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 3. 2021

  Webinář Intersucha - pozvánka

  Prakticky orientovaný webinář o suchu a dalších agrometeorologických výzvách současnosti a blízké budoucnosti pořádaný týmem Intersucha se bude konat ve středu 10. 03. 2021 od 8:15 do cca 11 hod Podrobněji ZDE.

 • 4. 3. 2021

  Kromě sucha sledujeme další desítku abiotických rizik! A taky vybraná biotická..

  Představujeme Vám nový portál agrorisk.cz, který přináší včasné varování před abiotickými a biotickými riziky.
  Více k přečtení ve zpravodaji AGROBASE ZDE.